شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (محض – دبیری) با جواب تستی و تشریحی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پیام نور, نمونه سوال دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (محض – دبیری) با جواب تستی و تشریحی
دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (محض – دبیری) با جواب تستی و تشریحی

پیام نور نمونه سوال

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (محض – دبیری) با جواب تستی و تشریحی

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (محض – دبیری) با جواب تستی و تشریحی

 

 

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

>  آشنایی با دفاع مقدس (رایگان)
>  آشنایی با علوم قرآنی
>  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رایگان)
>  آشنایی با مقررات کار آفرینی و سرمایه گذاری (ارزشی-مهارتی)
>  آیین زندگی (اخلاق کاربردی) علوم انسانی (رایگان)
>  آیین نگارش و ویرایش ۱- آیین نگارش و فنون ساده نویسی
>  آیین نگارش و ویرایش ۲ – کارگاه ویراستاری ۱
>  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / علم اخلاق (رایگان)
>  ادبیات معاصر ۱(نظم) – جریان شناسی شعر معاصر ایران
>  ادبیات معاصر ۲ (نثر) – جریان شناسی نثر معاصر ایران
>  اصول و مبانی مدیریت اسلامی
>  اندیشه اسلامی ۱ (رایگان)
>  اندیشه اسلامی ۲ (رایگان)
>  اندیشه سیاسی امام خمینی (رایگان)
>  انقلاب اسلامی ایران (رایگان)
>  انواع ادبی
>  بدیع
>  برنامه ریزی کسب و کار
>  بلاغت ۲(بدیع و بیان)
>  تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی – معارف اسلامی در ادب فارسی
>  تاریخ ادبیات ۱
>  تاریخ ادبیات ۲،تاریخ ادبیات فارسی ۲ از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول
>  تاریخ ادبیات ۳
>  تاریخ زبان فارسی
>  تربیت بدنی ۱ (رایگان)
>  تربیت بدنی ۲ (رایگان)
>  تفسیر موضوعی قرآن (رایگان)
>  تفسیر موضوعی نهج البلاغه (رایگان)
>  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (رایگان)
>  دانش خانواده و جمعیت (رایگان)
>  در آمدی بر اقتصاد اسلامی
>  دستور زبان فارسی ۱
>  دستور زبان فارسی ۲
>  ریاضی مقدماتی
>  زبان انگلیسی مقدماتی
>  زبان خارجه تخصصی ۱ – زبان تخصصی قسمت اول
>  زبان خارجی – زبان عمومی (دانشپذیری) (رایگان)
>  زبان خارجی تخصصی ۲،زبان تخصصی قسمت دوم
>  زبان و ادبیات فارسی مقدماتی
>  سبک شناسی ۱ نظم – آشنایی با سیر تحول شعر فارسی
>  سبک شناسی ۲ نثر -آشنایی با سیر تحول نثر فارسی
>  عربی ۱ قسمت اول:قواعد و متون
>  عروض و قافیه
>  فارسی (رایگان)
>  فرهنگ وتمدن اسلام و ایران (رایگان)
>  فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) (رایگان)
>  قرائت عربی ۱
>  قرائت عربی ۲
>  قرائت عربی ۳
>  قرائت عربی ۴
>  قرائت عربی ۵
>  قواعد عربی ۱
>  قواعد عربی ۲
>  قواعد عربی ۳
>  قواعد عربی ۴
>  مبانی عرفان و تصوف
>  متون تفسیر فارسی
>  متون نثر ۱ متون ادبی – تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی – نثر ۱ تاریخ بیهقی
>  مرجع شناسی و روش تحقیق
>  معانی و بیان ۱ – بلاغت ۱ (معانی)
>  معانی و بیان ۲
>  مقدمات زبان شناسی
>  مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور (درس مهارتی)
>  مهارت های زندگی (درس مهارتی)
>  نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار،نثر ۵ متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح
>  نثر ۳ بخش ۱ کلیله و دمنه ۱ – متون نثر ۲ متون ادبی
>  نثر ۳ بخش ۲ (کلیله و دمنه ۲ و چهار مقاله عروضی)
>  نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی -متون نثر۳ متون ادبی
>  نثر ۴ مرصادالعباد -متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد
>  نثر۲ بخش ۱ سیاست نامه و قابوسنامه
>  نظم ۱بخش ۱ رودکی ومنوچهری-متون نظم ۱ پیشگامان نظم فارسی
>  نظم ۱بخش ۲ فرخی وکسایی – متون نظم ۳ قسمت ۱
>  نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب
>  نظم ۲ بخش ۲ (رستم و اسفندیار) – متون نظم ۲ قسمت ۲
>  نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصرخسرو – متون نظم ۲قسمت ۳
>  نظم ۳ بخش ۱ خاقانی،متون نظم (۳) قسمت چهارم:خاقانی
>  نظم ۳ بخش ۲ مسعود سعد
>  نظم ۳ بخش ۳ نظامی،متون نظم (۳) قسمت سوم:نظامی
>  نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی ۱،متون نظم (۴) قسمت سوم:مثنوی معنوی (۱)
>  نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲،متون نظم (۴) قسمت چهارم:مثنوی معنوی (۲)
>  نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار،متون نظم (۴) قسمت دوم:مثنوی های عطار
>  نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی – متون نظم ۴ قسمت اول:اشعارسنایی
>  نظم ۵ بخش ۱بوستان سعدی
>  نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی
>  نظم ۵ بخش ۳ حافظ ۱
>  نظم ۵ بخش ۴ حافظ ۲،متون نظم (۵) قسمت دوم:اشعار حافظ
>  نظم ۵ بخش ۵ صائب،متون نظم (۵) قسمت سوم:صائب و شاعران سبک هندی
>  نقد ادبی

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − پنج =