شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

پایان نامه پایان نامه

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

 

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری تحقیق راکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سراب در سالتحصیلی 90-89تشکیل می دهند نمونه تحقیق شامل 30دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند این ابزار از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایانی مطلوبی هستند .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی وضریب همبستگی جزیی وضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی ومولفه های آن با سلامت روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد. p<=5
همچنین نتایج نشان می دهد که بین سلامت روانی ومعدل تحصیلی معنی داری وجود ندارد.

فهرست

چکیده :

کلیات تحقیق

بیان مسئله:

اهداف پژوهش:

اهداف کلی:

اهداف جزئی:

فرضیه های پژوهش:

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

ادبیات تحقیق

تاریخچه هوش هیجانی:

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار آن

1- خود آگاهی هیجانی:

2- قاطعیت:

8-مسولیت پذیری

7- روابط بین فردی:

خودشکوفایی:

9- حل مسئله :

10-واقعیت سنجی:

11- انعطاف پذیری:

13- کنترل تکانه:

14- شادکامی:

15- خوشبختی:

کفایت هیجانی

هوش عمومی

هوش هیجانی و سلامت

هوش چیست

نقش هیجانها در هوش

هوش هیجانی :دو نظریه

4-استفاده از هیجانها

تنظیم وکنترل هیجانها

چگونه می توان هیجان خود را تنظیم کرد؟

بهداشت روان:

توانایی لذت بردن از زندگی:

تعادل

توانایی جهیدن

انعطاف پذیری

خودشکوفایی

موفقیت تحصیلی

پیشینه تحقیق

پژوهشهای خارج از کشور

پژوهشهای داخل کشور

روش شناسی تحقیق

فصل سوم:

آزمون هوشی هیجانی بار-ان

مقیاسهای آزمون عبارتنداز:

پایایی آزمون به روش زوج و فرد:

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل 

جدول شماره 12-1آمارهای توصیفی مربوط به خوشبختی

جدول شماره 13-1 آمارهای  توصیفی مربوط به خوشبختی

فرضیه شماره 5-بین هوش هیجانی واستقلال فرد رابطه معناداری وجوددارد

فصل پنچم:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات :

منابع

ضمائم :

 

برای خرید لطفا از لینک زیر اقد نمائید

100,000 ریال – خرید

 

راهنمای خرید

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − یک =