شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
پایان  داده کاوی در وب

پایان نامه پایان نامه رشته کامپیوتر کامپیوتر

پایان داده کاوی در وب

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود پایان  داده کاوی در وب

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

 

پایان نامه 100 صفحه ای داده کاوی

 

 

فهرست

عنوان                                                          صفحه

 

فصل اول

 داده ،انبار داده ها و پایگاه داده

 

 1-1 داده چیست؟…………………………………………………………………………………………………….2

1-2 انبار داده ها………………………………………………………………………………………………………3

1-2-1 ویژگی های اصلی داده های انبار داده…………………………………………………………………..4

1-2-2 سیستم های انبار داده……………………………………………………………………………………..4

1-2-3 طراحی انبار داده ……………………………………………………………………………………………5

1-2-4 انبار داده های مجازی……………………………………………………………………………………….6

1-4 پایگاه داده ها …………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1 تاریخچه پایگاه داده ………………………………………………………………………………………..10

1-3-2 انواع دادگان ها …………………………………………………………………………………………….10

1-3-3 مدل های پایگاه داده ……………………………………………………………………………………….7

1-4 بازیابی داده ها ……………………………………………………………………………………………….12

1-5 اهمیت برنامه ریزی و آمادگی همیشگی جهت جبران حوادث در حیطه IT ……………………….18

1-6 انتخاب روش و تکنولوژی مناسب بازیابی داده ها ……………………………………………………..19

1-7 راه حل های تخصصی بازیابی داده ها ……………………………………………………………………20

1-8 عوامل تاثیر گذار بر کارایی پایگاه داده ……………………………………………………………………22

  فصل دوم

داده کاوی

 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..25

2-4 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف…………………………………………………………………..26

2-5 تکنیک های داده کاوی ………………………………………………………………………………………35

2-6 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟…………………………………………………………..39

2-7 داده کاوی و انبار داده ها………………………………………………………………………………….. 39

2-8 داده کاوی و OLAP…………………………………………………………………………………………….41

2-9 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی……………………………………………………………..42

2-10 توصیف داده ها در داده کاوی…………………………………………………………………………….43

2-10-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها…………………………………………………………43

2-10-2 خوشه بندی…………………………………………………………………………………………………. 43

2-10-3 تحلیل لینک……………………………………………………………………………………………….44

2-11 مدل های پیش بینی داده ها…………………………………………………………………………….45

2-11-1 Classification……………………………………………………………………………………………45

2-11-2 Regression………………………………………………………………………………………………45

2-11-3 Time series………………………………………………………………………………………………46

2-12 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی ……………………………………………………………………46

2-12-1 شبکه های عصبی …………………………………………………………………………………….46

2-12-2 Decision trees………………………………………………………………………………………….50

2-12-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS) ………………………………………….52

2-12-4 Rule induction………………………………………………………………………………………..53

2-12-5 K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR) …………………………………………………………………………………..54

2-12-6 رگرسیون منطقی…………………………………………………………………………………………55

2-12-7 تحلیل تفکیکی ……………………………………………………………………………………………56

2-12-8 مدل افزودنی کلی (GAM) ……………………………………………………………………………..57

2-12-9 Boosting  …………………………………………………………………………………………………57

2-3-1 سلسله مراتب انتخابها………………………………………………………………………………….57

 

فصل سوم

 متن کاوی

 

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….61

3-2 معرفی …………………………………………………………………………………………………………61

3-3 تعاریف ………………………………………………………………………………………………………….62

3-4 کاربردهای متن تکاوی ……………………………………………………………………………………..65

3-5 فرآیند متن کاوی …………………………………………………………………………………………..70

3-6روشهای متن کاوی …………………………………………………………………………………………71

3-7یافتن روابط …………………………………………………………………………………………………..72

3-8نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………74

 

  فصل چهار

نرم افزار داده کاوی

 

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….76

4-2 روش استفاده از weak……………………………………………………………………………………..79

4-3 قابلیت های weka …………………………………………………………………………………………..82

4-4 دریافت weka ………………………………………………………………………………………………..83

4-5 مروری بر explorer ……………………………………………………………………………………….83

4-5-1 خواندن و فیلتر کردن فایلها ……………………………………………………………………………86

4-5-2 تبدیل فایل ها به فرمت arff …………………………………………………………………………..86

4-5-3 به کارگیری فیلترها …………………………………………………………………………………….89

4-6 الگوریتم های یادگیری …………………………………………………………………………………..89

4-6-1 Trees ……………………………………………………………………………………………………90

4-6-2 Rules ……………………………………………………………………………………………………90

4-6-3Function……………………………………………………………………………………………….92

4-6-4 رده بندی lazy ………………………………………………………………………………………..93

منبع …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

بری خرید از دکمه زیر اقدام نمائید  با تشکر

 

 

راهنمای خرید

 

 

برچسب , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + بیست =