شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
دانلود پایان نامه فیبر نوری و نحوی کار با آن

پایان نامه پایان نامه رشته کامپیوتر

دانلود پایان نامه فیبر نوری و نحوی کار با آن

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه فیبر نوری و نحوی کار با آن

در 7sad.ir

برای خرید پایان نامه از گزینه زیر استفاده نمائید

170,000 ریال – خرید

مقدمه:

طی سال­ها ، تکنولوژی جدیدی در زمینه­ی ارسال مخابرات از طریق کابل­ها ، به شکل فراینده مورد پذیرش واقع شده­است. در این­جا ، سیگنال­ها بر خلاف تکنولوژی کابل­مسی ، به کمک موجبرهایی موسوم به تارهای­نوری ، به شکل نوری ارسال می­شوند. این پدیده با دستیابی به اجزای نیمه­هادی مناسبی نظیر لیزرها ، دیودهای نور گسیل و دیودهای نوری توسعه یافت. همزمان با آن ، به­منظور تأمین نیاز­های تکنولوژی تارنوری، در سیستم­های انتقال­رقمی موجود نیز پیشرفت حاصل شد.

در دو دهه­ی اخیر ،مخابرات­نوری از طریق کابل­های تارنوری، رقیبی عمده برای سیستم­های گذشته و موجود مخابراتی شده­است. با توانایی محیط انتقال تارنوری در ارسال اطلاعات با ظرفیت بالا و قدرت فرستنده­ی کم، این روند در سال­های آتی ادامه خواهدیافت، به­نحوی که با گذشت زمان وپیشرفت تکنولوژی ، سیستم مخابرات تارنوری ، جایگاه والاتری در شبکه­ی مخابراتی آتی خواهد­داشت.

این سیستم در چند سال اخیر وارد شبکه­ی مخابراتی ایران نیز شده و کاربرد آن در شبکه­ی بین شهری و همچنین بین مراکز تلفنی به نحو اجتناب ناپذیری در مقایسه با سایر سیستم­ها افزایش یافته­است. از جهت تولیدی نیز به همت برخی از مسئولین مخابرات کشور تلاش­هایی در زمینه­ی کابلی­کردن تارنوری و نیز شناخت لوازم سیستم تارنوری ، و در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی نیز آموزش­وپرورش در این زمینه آغاز شده­است.

این پایان­نامه شامل 5 فصل است.در فصل­اول بعد از مطالعه­ی تاریخچه­ی مخابرات­نوری ، به مقایسه­ی بین فیبرنوری و کابل­های مسی می­پردازیم. سپس کاربردهای تارنوری به صورت صوت در خطوط­تلفن، خطوط­ارتباطی در نیروگاه­ها و خطوط­راه­آهن و ارتباطات میدان رزم…، به صورت تصویر در پخش تلویزیونی و در بیت­های مداربسته ، تلویزیون­کابلی و…، برای انتقال­داده در سیستم­های رایانه­ای، در هواپیما­ها و کشتی­ها و…، و در احساس­کننده­ها بیان شده­است.

فهرست مطالب :

مقدمه                                       1

فصل­اول : آشنایی با فیبرنوری      3

1-1- تاریخچه­ی فیبرنوری              4

1-2- مزایای تارهای نوری                                                                                                                         5

     1-2-1- قیمت ­پایین                                                                                                                            5

     1-2-2- استحکام کششی مناسب                                                                                                       5

     1-2-3- پهنای باند وسیع                                                                                                                    5

 1-2-4- محافظت در مقابل تداخل و تزویج                                                                                                   6

   1-2-5 ایزولاسیون کامل الکتریکی                                                                                                           6

     1 -2-6- امنیت                                                                                                                                  6

     1-2-7- مصونیت در مقابل خوردگی                                                                                                       7

     1-2-8- غیرقابل اشتعال بودن                                                                                                               7

     1-2-9- وزن کم و قطرکوچک                                                                                                                 7

     1-2-10- اتلاف پایین                                                                                                                           7

     1-2-11- نصب و نگهداری آسان­تر                                                                                                           8

     1-2-12- فرستنده­هایی با قیمت کمتر                                                                                                    8

     1-2-13- انعطاف پذیری                                                                                                                        8

1-3- کاربردهای مخابرات تارنوری                                                                                                                9

فصل­دوم : فیزیک موجبرهای نوری                                                                                                            16

1-2- طبیعت نور                                                                                                                                    17

     2-1-1- تعاریف و قوانین نور                                                                                                                 17

     2-1-1-1- ضریب شکست                                                                                                                   17

     2-1-1-2- پدیده­های تابش ، انعکاس و انکسار                                                                                        19

     2-1-1-3- قوانین اسنل                                                                                                                       20

     2-1-1-4- حالت­های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N1>N2)                                                             21

2-2- انتقال نور در فیبرنوری                                                                                                                     22

     2-2-1- طیف الکترومغناطیسی                                                                                                            22

     2-2-2- زاویه­ی پذیرش                                                                                                                       24

     2-2-3- انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)                                                                          24

     2-2-4- انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)                                                                                25

     2-2-5- تئوری مد در فیبرنوری                                                                                                              25

فصل­سوم : چگونگی انتقال                                                                                                                     26

3-1- چگونگی انتقال                                                                                                                                27

   3-1-1- منشاء پیام                                                                                                                               27

  3-1-2- مدولاتور                                                                                                                                28

3-1-3- منبع موج حامل                                                                                                                           28

 3-1-4- تزویج­کننده­های کانال(ورودی)                                                                                                         29

  3-1-5- کانال ارتباطی                                                                                                                            29

  3-1-6- تزویج­کننده­های کانال(خروجی)                                                                                                     30

  3-1-7- آشکارساز                                                                                                                                30

  3-1-8- پردازشگرسیگنال                                                                                                                       30

  3-1-9- پیام خروجی                                                                                                                             31

3-2- عناصرخط انتقال فیبرنوری                                                                                                                 32

   3-2-1- رابطه­ی توزیع­کننده­ی داده­ها در شبکه­ی فیبرنوری( FDDI)                                                               33

     3-2-2- شبکه­ی نوری سنکرون(SONET)                                                                                              34

       3-2-2-1- مشخصات SONET                                                                                                            35

3-2-3-فرستنده­های نوری                                                                                                                      35

           3-2-3-1- ویژگی­های منابع نور مورداستفاده در سیستم­های نوری                                                         35

         3-2-3-2- تفاوت نور لیزر و نورمعمولی                                                                                              37

           3-2-3-3- خصوصیات دیودمنتشرکننده­ی نور                                                                                   38

         3-2-3-4- خصوصیات دیودلیزری                                                                                                      38

   3-2-4- آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)                                                                         38

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری                                                                                                            40

4- ساختمان فیبرنوری                                                                                                                             41

4-2- شیمی موجبرهای نوری                                                                                                                   41

   4-2-1- شیشه شیلیکای گداخته                                                                                                            41

   4-2-2- تولید شیشه سیلیکای گداخته                                                                                                     44

    4-2-3- خصوصیات ماده                                                                                                                      45

4-3- انواع فیبرنوری                                                                                                                               46

   4-3-1- انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه­ی انتقال                                                                                       46

         4-3-1-1- فیبرچندحالته                                                                                                                 47

          4-3-1-1-1- انواع فیبرهای چندحالته                                                                                               47

       4-3-1-2- فیبرتک حالته                                                                                                                   48

     4-3-2- انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت                                                                                             49

        4-3-2-1- LOSS BUFFER                                                                                                   49

         4-3-2-2- TIGHT BUFFER                                                                                                   50

     4-3-3- انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش                                                                                                50

      4-3-3-1- IN DOOR                                                                                                                 51

      4-3-3-2- OUT DOOR                                                                                                             52

        4-3-3-3- IN DOOR – OUT DOOR                                                                                          52

4-3-4- انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده­ی سازنده                                                                                       53

    4-3-4-1- کابل فیبرنوری شیشه­ای                                                                                                      53

    4-3-4-2- کابل فیبرنوری پلاستیکی                                                                                                     54

       4-3-4-2-1- کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی                                                                                 57

4-3-4-3- کابل نوری با پوشش پلیمرسخت                                                                                               58

    4-3-4-3-1- خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت                                                                   59

4-4- تکنولوژی ساخت                                                                                                                          59

     4-4-1- روش بوته مضاعف                                                                                                                60

    4-4-2- سیلیس رسوب یافته­ی دپ­شده(DDS)                                                                                        60

    4-4-2-1- رسوب بیرونی                                                                                                                   61

      4-4-2-2- رسوب محوری                                                                                                                62

   4-4-2-3- رسوب داخلی                                                                                                                   63

4-4-3- کشیدن تار                                                                                                                            65

     4-4-3-1- سیلیس پوشش شده با پلاستیک                                                                                     66

فصل پنجم : طراحی شبکه­ی کابل                                                                                                     67

5- طراحی شبکه­ی کابل                                                                                                                     68

5-1- جنبه­های طراحی مکانیکی                                                                                                           68

5-2- تزویج کننده                                                                                                                               69

    5-2-1- تزویج عدسی                                                                                                                     70

    5-2-2- تزویج سربه­سر                                                                                                                    71

5-3- اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)                                                                 72

  5-3-1- اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی                                                                                     73

  5-3-2- اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن                                                                                      74

نتیجه­گیری                                                                                                                                        75

خلاصه                                                                                                                                               78                                                                                                                                            

پیوست­ها                                                                                                                                             80

فهرست منابع                                                                                                                                                        106                           

برای خرید پایان نامه از گزینه زیر استفاده نمائید

170,000 ریال – خرید

                                                                                                               

برچسب

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 6 =