شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي (جهت دریافت دکترای تخصصی)

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه, داندانپزشکی پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي (جهت دریافت دکترای تخصصی)
پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي (جهت دریافت دکترای تخصصی)

پایان نامه داندانپزشکی

پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي (جهت دریافت دکترای تخصصی)

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي (جهت دریافت دکترای تخصصی)

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir 

 

چكيده:

اهداف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر UDMA جديد بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني آزمايشي و مقايسه آن با كامپوزيتهايي كه است تنها براساس مونومرهاي متداول بكار رفته در كامپوزيتهاي دنداني (BisGMA/TEGDMA) مي‌باشند.

روشها: يك ماتريكس رزيني حاوي 60% وزني Bis-GMA و 40% وزني TEGDMA تهيه شد. 5/0% وزني كامفوركينون و 5/0% وزني DMAEMA به عنوان آغازگر در سيستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهاي 5، 10، 20 و 30 phr به پايه رزيني در پنج گروه آزمايشي افزوده شدند. فيلرهاي شيشه سايلنيزه با متوسط اندازه ذرات 4-2 ميكرون به پايه رزيني اضافه شدند. 8 نمونه براي هر گروه آماده شد. بطوريكه كامپوزيتهاي آزمايشي داخل قالبهاي تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت 3 بار بصورت پوششي هر بار به مدت 40 ثانيه نور تابانده شد. لبه‌هاي نمونه‌ها توسط كاغذ سمباده صاف شدند و در دماي محيط به مدت 24 ساعت قرار گرفتند.

براي اندازه‌گيري چغرمگي شكست (Fracture toughness) و استحكام خمشي (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌اي با روشهاي استاندارد انجام گرفت.

نتايج توسط آزمونهاي آماري ANOVA و Tukey's test بررسي شدند.

يافته­ها: گروه 10% UDMA بالاترين ميزان Fracture toughness، و گروه 5% UDMA بالاترين استحكام خمشي را بين تمامي گروهها داشتند.

اهميت: تهيه کامپوزيت دنداني با خواص بهتر يکي از اهداف دندانپزشکي ترميمي ميباشد. يافته ها پيشنهاد مي کنند که افزودن UDMA جديد باعث خواص مکانيکي برتر در کامپوزيت­هاي دنداني مي شود.

UDMA، Bis-GMA و TEG-DMAواژه­هاي کليدي:خواص مکانيکي، کامپوزيت دنداني،

1-1 دلايل انتخاب موضوع:

1- با انجام اين تحقيق به اين سوال پاسخ داده مي شود كه آيا مونومر UDMA جديد مي تواند خواص مكانيكي كامپوزيت ساخته شده از مونومرهاي متداول (Bis-GMA / TEGDMA ) را بهبود بخشد.

2- توانايي انجام اين تحقيق، در پژوهشگاه پليمرو پتروشيمي ايران از نظر تخصصي و پرسنلي كاملاً وجود داشت.

3- با توجه به اين كه دوام ترميمهاي كامپوزيتي با خواص مكانيكي
كامپوزيت­ها ارتباط مستقيم دارند، پيدايش يك تركيب جديد كامپوزيت دنداني كه بتواند اين خواص را بالا ببرد، از جمله نيازها و اولويتها مي باشد. امروزه پيدايش كامپوزيتي با مونومري متفاوت كه خواص مكانيكي برتري نسبت به مونومرهاي موجود داشته باشد به عنوان يك چالش در مواد دنداني در نظر گرفته مي شود.

4- ساخت اين كامپوزيت آزمايشي بر اساس يك مونومر متفاوت و بررسي خواص مكانيكي آن در زمان محدود ( حدود 3 ماه ) انجام پذير بود.

5- با توجه به اينكه در اين طرح يك نوع مونومر كاملاً جديد مورد استفاده قرار گرفت که احتمالا مي توانست تأثيرات مثبتي روي خواص كامپوزيت داشته باشد، ميزان هزينه منظور شده براي طرح در مقابل نوآوري آن بسيار ناچيز بود.

6- با توجه به تجربيات ارزشمندي كه در زمينه ساخت و بررسي خواص كامپوزيت و همچنين سنتز مونومرهاي مختلف در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران وجود داشت و همچنين با توجه به اينكه مونومر فوق در آزمونهاي اوليه خواص خوبي را ارائه داده بود، به كار بستن تجربيات عملي قبلي همراه با استفاده از علوم روز مي­توانست منجر به انجام پژوهشي مطابق با استانداردهاي جهاني و مرزهاي دانش گردد.

بديهي است گام نهادن در وادي علوم مواد دنداني نياز به انجام پژوهشهايي از اين نوع دارد كه مي تواند باعث ارتقاء دانش و سربلندي ايران شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- دلايل انتخاب موضوع                                                                            2

1-2- بيان مسأله                                                                                         4

1-3- تعريف واژه هاي عملياتي                                                                       7

 

فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش

2-1- تاريخچه                                                                                           10

2-2- مروري بر مقالات                                                                               14

 

فصل سوم: اهداف و فرضيات

3-1- هدف كلي                                                                                          27

3-2- اهداف اختصاصي                                                                               27

3-3- فرضيات                                                                                           28

 

فصل چهارم: مواد و روشها

4-1- متغيرهاي تحقيق و مقياس سنجش متغيرها                                               30

4-2- جامعه مورد بررسي، تعداد نمونه                                                           32

4-3- طرح جمع آوري اطلاعات                                                                      32

4-4-طرح تجزيه و تحليل آماري                                                                    36

4-5- مسائل اخلاقي و انساني طرح                                                                 36

4-6- روش اجراي تحقيق                                                                             37

 

فصل پنجم: يافته ها

فصل ششم: بحث و نتيجه گيري

6-1- بحث                                                                                                49

6-2- نتيجه گيري                                                                                       56

6-3- مشکلات و پيشنهادات                                                                          57

 

منابع                                                                                                      58

 

ضميمه                                                                                                    64

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول 4-1- ساختمان شيميايي فيلر شيشه                                                       35

جدول 5-1- مقادير fracture toughness، استحکام خمشي و مدول خمشي نمونه هاي مختلف        39

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                         صفحه

شکل 4-1- قالب استفاده شده براي آزمون Fracture toughness                              34

شکل 4-2- قالب استفاده شده براي آزمون استحکام خمشي                                 34

شکل 4-3- روش اندازه گيري خواص به روش 3-point bending                            34

شکل 4-4- فيلر شيشه                                                                                 40

شکل 4-5- مخلوط رزينهاي Bis-GMA/TEGDMA/UDMA                                   40

شکل 4-6- مراحل تهيه کامپوزيت                                                                  40

 

شکل 5-1- چغرمگي شکست نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA                 41

شکل 5-2- استحکام خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA                 41

شکل 5-3- مدول خمشي نمونه هاي شامل مقادير مختلف IP-UDMA                     41

شکل 5-4- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي 8000                                  43

شکل 5-5- ارزيابي SEM سطح شکست با بزرگنمايي 100                                    43

شکل 5-6- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ                                43

شکل 5-7- ارزيابي سطح شکست توسط استريوميکروسکوپ                                43

شکل 5-8- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون چغرمگي شکست                         44

شکل 5-9- منحني نيرو به جابجايي براي آزمون استحکام خمشي                          44

 

 

نوع فایل : WORD | تعداد صفحات : 80  | قیمت : 30000

 

برچسب , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =