شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسرانwww.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

مقدمه

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:هيچ چيز نزد خدا محبوبتر از خانه اي كه به ازدواج آباد شود نيست و هيچ چيز نزد خدا منفورتر از آشيانه‌اي كه در اسلام بوسيله طلاق از هم بپاشد نيست(مشكيني، ۱۳۵۹ ، ص۱۸۲).

  همسر‌گزيني، ازدواج، تشكيل خانواده، فرزند و تربيت او همه مراحلي از امتحان بزرگ الهي است كه يكي پس از ديگري از راه مي‌‌رسند و آدمي باكوله بار معرفت و اختيار، چنگ در ريسمان توكل الهي مي‌زند تا به اوج قله‌هاي پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهايت راههاي پر پيچ و خم زندگي مقام والاي (و رضوان من الله اكبر )را احراز نمايد. ادارة زندگي مشترك و تدبير نيكوي خانواده، همچون ساير امور نيازمند دانش كافي،دل اگاهي و بصيرت است. موفقيت در اين حوزه،مجاهدت و سعي وافر مي‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌هاي هدايت الهي را به سوي خود جذب كند،خانواده متعادل،يكي از آرمانهاي تشكيل زندگي و آرزوي برتر هر زوج جواني است (شرفي ،۱۳۷۷،ص ۱۴).

زناشويي و تاسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي است. كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و اين خود يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است (اميني،۱۳۶۳،ص ۳).

يكي از انگيزه‌هاي زيبا و متعالي بشر ،گرايش او به تشكيل خانواده و داشتن فرزند است . زندگي خانوادكي بشر صددرصد طبيعي است .به اين معني كه آفرينش انسان به گونه‌اي است كه او را به طور فطري و طبيعي به سوي تشكيل كانون خانوادگي و داشتن فرزند سوق مي‌دهد . شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه انسان در تمام طول تاريخ،زندگي خانوادگي داشته است (سادات ،۱۳۷۷،ص ۱۷).

انديشمنداني كه تاريخ را از سر بصيرت مطالعه كرده‌اند بر اين باورند كه در طول تاريخ هيچ رسم و قانوني به اندازه همسر گزيني و تشكيل خانواده اهميت نداشته است . علـت اين حقيقت آن است كه ازدواج يك امر نوعي است نه شخصي. يعني هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است (سادات  ،۱۳۷۷، ص ۱۸).

پس از تشكيل خانواده زن و مرد از روي عشق و محبت در خدمت يكديگر در مي‌آيند و هر يك خود را وقف آسايش و راحتي ديگري مي‌كند . در مرحلة بعد، اين دو در خدمت پرورش و رفاه فرزندان قرار مي‌گبرند وبه اين ترتيب از حصار تنگ خودخواهي تنها براي خود كاركردن و جز خود كسي را نديدن ، تا حدي خارج مي‌شوند ، عواطف  و ويژگيهاي روحي آنها با قرار گرفتن در محدودة اين پيوند صيقل مي‌خورد و جز خود ، دغدغة كس ديگري نيز در درون آنها بوجود مي‌آيد . اين تمرين مناسبي براي مبارزه با خودبيني و خودخواهي است كه اولين شرط رشد و كمال آدمي به حساب مي‌آيد . بسياري از نيازهاي اساسي انسان در خانواده تأمين مي‌شود : نياز زيستي و غريزي به جنس مخالف ، نياز به محبت ، عاطفه ، نياز به داشتن فرزند و۰۰۰۰ (سادات ، ۱۳۷۷، ص ۱۹ ) .

امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بي‌اعتنايي به اصول ضروري و ارزشهاي آن است كه پايه هاي اصلي خود زمين را به تباهي كشيده و دوران معاصر را به نام (بيگانگي انسان از انسان ) كه به بيماري غير قابل علاج  (بيگانگي انسان از خويشتن ) منتهي گشته است ، سزاوار نموده‌است . توقع يك جامعة صالح و مجتمع قابل تفسير با (حيات اجتماعي معقول) بدون اصلاح نظام خانواده كاملاً بيجا و خلاف حقيقت است (انصاريان ، ۱۳۷۷ ، ص ۳ ) .

در جامعة ما اهميت آشنايي با و ظايف و حقوق همسران و راه و رسم زندگي زناشويي آن‌چنان كه بايد براي همگان روشن نشده و آموزش قبل از ازدواج جايگاه لازم خود را نيافته است . لازم است زوجين قبل از تشكيل خانواده با شركت در كلاسهاي آموزشي ويژه ، با مطالعه كتابهاي مفيد و كسب اطلاعات از افراد صاحبنظر ، آگاهيهاي لازم را كسب كنند . با  اين گونه آموزشهاي اوليه مي‌توان از بروز بسياري از مشكلات در خانواده‌ها پيشگيري كرد (سادات ، ۱۳۷۷ ، ص ۴۲ ) .

طلاق كاخ سعادت زوجين را ويران مي‌كند و براي فرزندان محنت و رنج پديد مي‌آورد . سرنوشت كودك تيره مي‌شود و او از هر يتيمي ، يتيم تر مي‌شود . امكان اينكه زوجين خود پس از طلاق به راحتي برسند ، بسيار كم است . خلاصه آنكه كودك بيش‌از پدر و مادر قرباني حادثه طلاق است و بر عقل چنين والديني كه فقط به فكر خويشند و فرزند را فراموش مي‌كنند بايد شك كرد (قائمي ، ۱۳۶۸ ، ص ۲۵۴ ) .

از نگاه نافذ امام علي (ع) مؤمن كسي است كه عليرغم قلبي غمگين ، چهره‌اي پر‌نشاط دارد و اين بهترين ميزان و ضابطه براي ارزيابي لياقت زن يا شوهر در زندگي مشترك است. براي تعادل در زندگي ، بايد چون چشمه از درون جوشيد و خرمي و زيبايي آفريد و به ديگران مسرت حيات عرضه نمود . بايد دستي از آستين همت بيرون آورد و گرد و غبار افسردگي را از چهره‌ها (به ويژه همسر) زدود و گل لبخند را بر لبان آنان ، روياند (شرفي ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۰۸ ) .

فهرست جدولها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………….  صفحه

جدول ۱-۱- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو……………………………………….. ۷

جدول ۱-۴- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان ……………………………………… ۱۲۳

جدول ۲-۴ – يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان………………………………………… ۱۲۳

جدول ۳-۴- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان ……………………………………….. ۱۲۴

جدول ۴-۴- يافته‎هاي توصيفي نمرات هوش مردان وزنان ………………………………………………………… ۱۲۵

جدول ۵-۴- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان……………………………………………. ۱۲۶

جدول ۶-۴- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان ……………………………………………… ۱۲۷

جدول ۷-۴- نتايج آزمون  tمستقل براي رضايت زناشويي مردان وزنان ……………………………………. ۱۲۸

جدول ۸-۴- نتايج آزمون t مستقل براي هوش مردان وزنان  …………………………………………………….. 128

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار ۱-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۴       ميانگين نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان

نمودار ۲-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵      ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان

نمودار ۳-۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۶      ميانگين نمرات هوش مردان وزنان

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكيده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش

۱- موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۲- هدفهاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۳- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن …………………………………………………………………………….. ۵

۴- سؤالهاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۵- فرضيه‎هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۶- متغيرها وتعريف عملياتي آنها…………………………………………………………………………………………………… ۶

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

 

فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق

تعريف رضايت………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

تعريف رضايتمندي زناشويي…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

ازدواج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

تعريف ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

فوائد ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي ……………………………………….. ۱۴

افكار مسموم ………………………………………………………………… ۱۷

بهداشت رواني ………………………………………………………………. ۱۷

بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان …………………………………………… ۲۰

مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق……………………………………………. ۲۰

پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين…………………………………………. ۲۰

طرز تفكر وعقايد وتمايلات …………………………………………………….. ۲۱

طرز تلقي ونگرشها …………………………………………………………… ۲۲

عقايد مذهبي ……………………………………………………………….. ۲۳

اختلافات طبقاتي ……………………………………………………………. ۲۳

ميزان تحصيلات …………………………………………………………….. ۲۴

توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ………………………………………………. ۲۴

تولد فرزند…………………………………………………………………… ۲۵

تعداد فرزندان……………………………………………………………….. ۲۶

اخلاق ……………………………………………………………………… ۲۶

دخالت اطرافيان وبستگان ……………………………………………………… ۲۷

تفاوت سني بين زن وشوهر ……………………………………………………. ۲۷

رابطه با اوليا ………………………………………………………………… ۲۸

ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد…………………………………….. ۲۹

وجوهي از اختلافات زناشويي ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

نيازهاي احساسي زن ومرد……………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود……………………………………………………………………………………….. ۳۲

نياز اساسي ازدواج موفق…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

نقش زن در زندگي امروز ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

زن در نقش همسري ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

موقعيت زن در اسلام …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ازدواج از نظر اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

سختگيري در مسئله ازدواج…………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

اهداف والاي ازدواج در اسلام…………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

معيارهاي انتخاب همسر ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

خواستگاري……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

مهريه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

جهيزيه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

عقد وعروسي…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

حقوق زن وشوهر…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

هدف زندگي ازديد قرآن ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

تيپهاي خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

خانواده متزلزل . ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

خانواده متعادل………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

خانواده متكامل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر………………………………………………………………………………………………… ۵۱

ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر………………………………………………………………………………………………. ۵۲

توصيه‎هايي براي زن وشوهرها………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم ……………………………………………………………………………………. ۵۳

طلاق…………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

خانواده گسسته ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

اختلافات خانوادگي ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

انواع عوارض بعد از طلاق……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

هوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

تعريف هوش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني ………………………………………………………………………………………. ۶۳

هوش عملي وهوش نظري………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

هوش واستعدادهاي ديگر……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

ماهيت عامل g ……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

تست هوش چيست………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

بهره هوشي (هوشبهر )چيست……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني……………………………………………………………………………………………….. ۶۹

ماهيت هوش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه………………………………………………………………………………………………. ۷۱

ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد…………………………………………………………………… ۷۱

پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ………………………………………………………………………………………………. ۷۲

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي …………………………………………………………………………………………. ۷۲

عوامل موثر در رشد هوش …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش……………………………………………………………………………………………. ۷۳

۱- وراثت وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش …………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳- هوش چگونه به ارث ميرسد……………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴- محيط وهوش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵- نقش زمان در تشكيل هوش…………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۶- عوامل محيطي موثر در رشد هوش…………………………………………………………………………………………… ۷۷

آزمون استانداردشده هوش……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

آزمونهاي هوش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

آزمونهاي گروهي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

آزمونهاي فردي هوش……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش……………………………………………………………………………………………. ۸۳

نظريه‎هاي معاصر هوش…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

الف: نظريه‎هاي عاملي هوش…………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

نظريه دوعاملي اسپيرمن………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

نظريه سلسله مراتبي………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

نظريه چند عاملي ترستون……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

نظريه سه بعدي گيلفورد………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال……………………………………………………………………………….. ۹۰

نظريه دوسطحي جنسن…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش…………………………………………………………………………………………………. ۹۲

نظريه شناختي پياژه درباره هوش………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

نظريه بازنمايي برونر……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور…….. ۹۵

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

 

فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع

۱-انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۱-۱- جامعه مورد بررسي………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۲-۱ روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۳-۱ نمونه منتخب………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۲-ابزار وروش اجراي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۱-۱ ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۲-۲ آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH……………………………………………………………………………. 115

۳-۲روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH………………………………………… 119

۴-۲آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN……………………………………….. 120

۵-۲شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN……………………………. 120

۶-۲ روش اجراي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-طرح پژوهش وروشهاي آماري…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۱-۱- معرفي طرحهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۱-۲-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي

۱-يافته‎هاي توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۲-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها ………………………………………………………… ۱۲۶

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

 

 

فصل پنجم : بحث ونتايج كمي

۱-بحث وبررسي درباره يافته‎ها …………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۲-تفسير نهايي ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۳-محدوديتهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

 

پيوستها

جدول داده‎هاي خام مردان…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

جدول داده هاي خام زنان………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان………………………………………………………………………………… ۱۴۴

 جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

پرسشنامه رضايت زناشويي ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

برگ نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون……………………………………………………………………………….. ۱۵۰

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =