شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه مدیریت آموزشی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

پایان نامه مدیریت آموزشی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفقwww.7sad.ir

پایان نامه رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت آموزشی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه مدیریت آموزشی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

مقدمه

محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون و هرگنهان،۱۹۹۷)

حجم اطلاعات از هر نوع که باشد،چنان رو به افزایش است که هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیله ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعه ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز که مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌کنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، کند می‌خوانند، به اندازه کافی مطالب را درک نمی‌کنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند که بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………. ۳

اهميت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………. ۷

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۹

گزاره‌هاي تحقيق (سؤال‌ها / فرضيه‌ها)………………………………………………………… ۱۰

معرفي نوع متغيرها و تعاريف عملياتي…………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۵

يادگيري از ديدگاه روانشناسي رفتارگرا………………………………………………………. ۱۶

يادگيري از ديدگاه روانشناسي شناختي……………………………………………………….. ۱۸

نظريه رشدشناختي پياژه……………………………………………………………………………. ۲۰

نظريه يادگيري گشتالت……………………………………………………………………………… ۲۲

نظريه يادگيري معني‌دار كلامي……………………………………………………………………. ۲۳

نظريه پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۲۶

راه‌بردهاي شناختي – فراشناختي……………………………………………………………….. ۳۰

 راهبردهاي تكرار در تكاليف ساده يادگيري…………………………………………………. ۳۳

راهبرد مرور ذهني در تكاليف پيچيده يادگيري……………………………………………… ۳۴

راهبرد بسط دهي در تكاليف پايه………………………………………………………………… ۳۶

راهبرد بسط دهي در تكاليف پيچيده…………………………………………………………….. ۳۷

راهبرد سازماندهي در تكاليف پايه………………………………………………………………. ۳۸

راهبرد سازماندهي در تكاليف پيچيده يادگيري……………………………………………… ۳۹

فراشناخت……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

معلمان كارآمد………………………………………………………………………………………….. ۴۶

پرورش مهارت‌هاي فكري………………………………………………………………………….. ۴۷

پرورش مهارت‌هاي حل مسئله……………………………………………………………………. ۴۸

مهارتهاي تدريس……………………………………………………………………………………… ۵۲

دستورالعمل‌هاي قبل از مطالعه……………………………………………………………………. ۵۷

دستورالعمل‌هاي بعد از مطالعه……………………………………………………………………. ۶۰

دستورالعمل‌هاي جهت گسترش حافظه…………………………………………………………. ۶۱

دستورالعمل‌هاي بهسازي حافظه………………………………………………………………… ۶۳

ادبيات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه…………………………………………… ۶۵

فصل سوم

۱-۳- روش تحقيق……………………………………………………………………………………. ۷۴

۲-۳- جامعة مورد مطالعه………………………………………………………………………….. ۷۵

۱-۳-۳- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گيري…………………………………………… ۷۵

۲-۳-۲- ملاك انتخاب نمونه………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۳- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………… ۷۶

۱-۴-۳- معرفي ابزار………………………………………………………………………………… ۷۶

۲-۴-۳- اعتبار آزمون………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۳- روش نمره‌گذاري…………………………………………………………………………….. ۷۸

۶-۳- روش تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………. ۷۹

فصل چهارم

ميزان درآمد خانواده…………………………………………………………………………………. ۸۱

ميزان تحصيلات پدر آزمودنيها…………………………………………………………………… ۸۲

ميزان تحصيلات مادر آزمودنيها…………………………………………………………………. ۸۳

شغل پدر…………………………………………………………………………………………………. ۸۴

شغل مادر……………………………………………………………………………………………….. ۸۵

توزيع فراواني دانش‌آموزان برحسب موفقيت تحصيلي……………………………………. ۸۵

ميانگين انحراف استاندارد راهبردهاي يادگيري در دو گروه موق و ناموفق……….. ۸۷

بخش استنباطي………………………………………………………………………………………… ۸۸

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس حسابان         89

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در رشته رياضي فيزيك با درس فيزيك  91

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس شيمي         92

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم تجربي با نمره درس زيست‌شناسي        93

رابطه بين راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در گروه علوم انساني با درس جامعه‌شناسي     95

نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته رياضي بكار مي‌برند چيست؟     98

نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربي بكار مي‌برند چيست؟         99

تحليل مميز………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

نوع راهبردهاي يادگيري كه دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انساني به كار مي‌برند چيست؟      101

تحليل مميز………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

فصل پنجم

بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

محدويت‌ها………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

پيشنهادها………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

منابع انگليسي  117

برچسب , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − هشت =