شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندانwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

فرمت : WORD

تعدادصفحات : ۹۰

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

 

در پژوهش  حاضر  با عنوان  : بررسي  تاثير جو عاطفي  خانواده  براعتماد  به نفس  فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) تست  استاندارد  عزت نفس  كوير اسميت  بر ۵۰ دختر و ۵۰ پسر اجراشد  ، وبا استفاده  از آزمون  T استودنت  نتايج زير  بدست آمد :

  1. اعتماد به نفسدخترانيكه جو عاطفيمناسب در خانواده دارند بيشتر از دخترانياست كه جو عاطفي نامناسبيدرخانوادهدارند .

اعتماد به نفس  پسراني  كه جو عاطفي  نا مناسب در خانواده دارند بيشتر از پسراني  نيست كه جو عاطفي مناسبي  درخانواده  دارند .

خانواده ازمهمترين  نهاد واز نيرومند ترين ارگان  اجتماعي است  زيرا پايه هاي  خوشبختي  وبدبختي  انسان در آنجا به وجود  مي آيد .

انسانيت  واخلاق  آدمي درمحيط  خانواده شكل مي گيرد وعواطف  نيك وبد در آنجابه وجود  مي آيد . وقتي سخن  از خانواده به ميان  مي آيد بحث  از محيطي است  كه در آن دوكانون  مهر وانضباط  ، دوانسان  يادومسئوليت  وشيوه رفتار  وخلق وخوي  جداگانه  آغوش  گشوده  و فرزند را  دركنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ي پاكي است  كه نسلي را در خود  مي پروراند  و آنها را براي حيات شرافتمندانه  آماده مي سازد . 

طبيعي است كه اگراين دو عنصر ،  يعني پدر ومادر  درمسير ثواب باشند  خانواده براي طفل  سعادت آفرين است واگراين  دو آلوده باشند  كودك جزنگون بختي  وسيه روزي  بدست نخواهد  آورد . ( قائمي  ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۶۹) كودك ازخانواده  ووالدين  خودتاثير مي پذيرد  همانگونه كه گياه  ونهالي از زمين  ، آب وغذا  اوازخورشيد  نور مي گيرد . عوامل خانوادگي  ازعقايد  وافكار ، مذهب واخلاق ، عاطفه  وخلق وخوي  دركودك بعد وميزاني است  كه برخي  از روان شناسان رابه اظهار اين  انديشه واداشته است كه طفل  آئينه تمام نماي  وجود والدين است .

برخورد كودك  باالگوها  وسرمشق هاي خانوادگي درتكوين  شخصيت او چنان  اثر دارند  كه به زحمت  مي توان بخشي  از آن را ازصفحه  ذهن  وروان كودك زدود . او معيارهاي  اخلاقي والدين  وجنبه هاي  الگوئي آنان  رابه گونه اي  جذب مي كند  ودرخود نفوذ مي دهد كه تقريباً مي توان گفت  جزء سرشت وطبيعت  اواست .  القاآت  والدين ، امر ونهي آنها ، هدايت وموعظه  وارشادشان ،منع  وردشان  همه دركودك  مؤثراست .

تذكرات  وهدايتهاي  پدر بزرگ  ومادربزرگ ، القاآت  ورهنمودهاي برادران وخواهران  ارشد ، سخنان وتذكرات  خدمتكار وكلفت  ونوكر ، وبالاخره  رهنمودهاي  همه كساني  كه درعرصه حيات  خانواده با كودك درارتباطند  درسازندگي  ياويراني  بناي اخلاقي  كودك اثر دارند  والدين در طريق تربيت  صحيح  كودكان  به اين مسائل بايد آگاه  باشند ( همان منبع ، ص ۱۷۷) نوجوان وجوان  امروز كودك گذشته است  خصايص  ورفتارهاي  وي نيز وابسته  به دوره كودكي  وي بوده اند  كه آن را از اوليا وخانواده  خود كسب نموده  است . پدر ومادر اولين  كساني هستند  كه زير بناي شخصيت سالم يك نوجوان  رامي سازند  وپايه گذار ارزش ها ومعيارهاي  فكري وي هستند  نوجوان  دراين دوره بيش از هر زمان ديگر نياز به مراقبت  وهمراهي  والدين  خود دارد ، لذا قطع رابطه  با نوجوان  ويا رابطه  نادرست بانوجوان ممكن است تاثيرات مخربي  بر او بگذارد  ( اكبري  ، ۱۳۸۱، ص ۳۲۱) .

ازنيازهاي مهم  واساسي انسان  كه زمينه ساز حيات اجتماعي  وشرافتمندانه  است نياز به اعتماد به نفس  است معني ومفهوم  آن اين است كه آدمي بااستفاده  ازمددرساني  خداوند  وبا قرار دادن  امور درمسير  سنت او  وبازمينه سازي هايي كه براي  موفقيت درانجام هر كاري  ضروري است بتواند  ترديد ودودلي  رااز خود دورسازد  وبا اعتماد  واطمينان  پيش رود . انتظار  آن رانداشته  باشدكه ديگران  براي انجام كارها  ورفع نيازش  اقدام كنند  ويا والدين  ومربيان  درخدمت او  قرار گيرند  خود به اتكاي  توان وامكانش  ازجاي برخيزد  وبه اقدام  بپردازد  چنين  امري هم موردنياز  شخصي فرد  ولازمه عزت  نفس اوست  وهم از نظر  اجتماعي وتداوم حيات  براي اوضرورت دارد  اودراين  اعتماد نياز دارد  از اطمينان  استفاده  كند و آن را  قابل تبعيت  واجرا بداند  باجرأت  وصبارت تصميم  گيرد  وبه  پيش رود  نه با تزلزل  وترديد  قدش راست وگامش  استوار و اعتقادش  درانجام  دادن امور  راسخ باشد  ( قائمي ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۴۵)

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                             صفحه

چكيده :

فصل اول كليات 

بيان كلي مسئله                                                                             1

سوال پژوهشي                                                                             4

فرضيه ها                                                                          4

تعريف اصطلاحات                                                               5

بيان اهداف  پژوهش                                                             9

 

فصل دوم  – بررسي  پيشينه  وادبيات  پژوهش

بررسي آخرين پژوهش هاي انجام  شده درزمينه  پژوهش  حاضر       11

بررسي كليه  نظريه ها وتئوريهاي درزمينه پژوهش  حاضر              22

عوامل تعيين  كننده  جوعاطفي  خانواده                                               25

رابطه  پدر ومادر  بافرزندان                                                   26

الگوهاي تربيت  فرزندان                                                        29

رابطه  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدين با كودك                33

مسئوليتهاي  والدين  دررابطه  با ايجاد  اعتماد به نفس                     35

علائم  ونشانه هاي  اختلال  در اعتماد  به نفس                        36

نشانه هاي  اعتماد  به نفس  در افراد                                   39

ضرورت  اهميت  وفايده پژوهش                                       41

فصل سوم روش جامعه آماري

روش نمونه  گيري                                                      43

انواع  متغيرها                                                            43

روش گرد آوري اطلاعات                                             43

معرفي ابزار  پژوهش                                                  44

 روش مطالعه                                                            46

مدل آماري                                                               46

فصل چهارم تجزيه و تحليل  نتايج

تجزيه و تحليل آماري                                                  49

فصل پنجم بحث ونتيجه  گيري

بررسي و بحث درباره  نتايج                                         54

محدوديتها  وانتقادها                                                   56

پيشنهادها                                                                 57

خلاصه  پژوهش                                                        61

خلاصه  پژوهش  به زبان انگليسي                                  62

پيوست ها

پيوست  يكم – منابع فارسي  برحسب حروف الفبا

پيوست دوم  – منابع  پايان نامه اي

پيوست  سوم – پرسشنامه  وپاسخ نامه

برچسب , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =