شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ پایان نامه, پایان نامه, رشته روانشاسی پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی
پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايیwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی

فرمت : WORD

تعدادصفحات : ۱۹۰

قیمت : ۲۰۰۰۰۰

در قرن حاضر پيشرفت فناوري، تغييرات سريع، و پديده جهاني شدن بر تمام ابعاد فرهنگي،  سياسي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بشري تاثير زيادي گذاشته است. همگام با اين تغييرات رو به رشد، انتظارات جامعه از آموزش و پرورش نيز هر روز تغيير يافته و باعث  شده تا دست اندرکاران، مسئوولين آموزش و پرورش، مديران مدارس و معلمان پاسخگويي به نيازهاي دانش‌آموزان، اولياء، بازار کار و جامعه را در الويت کار قرار دهند.

از آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس مي‌گذرد، پاسخگويي به  انتظارات، خواسته‌ها و نيازهاي افراد ذينفع از طريق تعامل معلم و دانش‌آموز در کلاس  درس نمود مي يابد و مردم نتايج، پيامدها، کارايي و اثربخشي نظام تعليم وتربيت را متوجه شيوه تدريس،  کلاسداري و تعامل در کلاس مي‌دانند.  

يکي از عواملي که امروزه، مديران وسياستگذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعي مهم و اساسي بدان توجه  دارند، عامل  مديريت  کلاس است که از دير باز به عنوان پيچيده ترين  موضوع در بهبود کيفيت آموزش شناخته شده است.

مديريت کلاس مقدمه و پيش نياز آموزش است. معلم مي‌تواند با شناخت و اجراي مديريت صحيح، تاثير و کارايي  تدريس را افزايش و مشکلات رفتاري دانش‌آموزان را کاهش دهد. هدف اصلي مديريت کلاس، همانند هدف آموزش « خود رهبر شدن دانش‌آموزان است». هدف اين است که دانش‌آموز به جاي آنکه به کنترل خارجي نياز داشته باشد بتواند آگاهانه رفتار خويش را کنترل کند  و رفتارمطلوب جزئي از شخصيت اوشود (بهاري، ۱۳۷۹، ۳۷).

هدف از روش‌هاي اداره کلاس، فراهم کردن جوي است که در آن تدريس راحت تر صورت  پذيرد. آنچه در اداره موثر کلاس درس همواره بايد مدنظر باشد، الويت تاکيد بر پيشگيري از بدرفتاري نسبت به مقياس‌هاي تسکين دهنده، مانند تنبيه است. مشکلات بالقوه رفتاري بايد شناخته شود تا با اعمال روشهاي صحيح در کلاس از پيشروي آنها جلوگيري گردد .

به اعتقاد بسياري از معلمان ومديران مسائل مربوط به انضباط، کنترل و اداره کلاس مهمترين علل ناموفق بودن معلمان است. هنگامي‌كه بيشتر وقت کلاس صرف مشکلات انضباطي شود بطور عملي زمان کمتري براي تدريس و يادگيري دروس باقي مي ماند(رضايي، ۱۳۸۳، ۱۰).

گزارشها نشان داده است که بيش از ۵۰%  درصد زمان کلاس صرف مسائل انضباطي واداره کلاس مي‌شود (اليز، ۲۰۰۳). مربيان برجسته هميشه تاکيد داشتند کيفيت آموزش، يک عامل  کليدي و موثر بر رفتاردانش‌آموزان و موفقيت آنهاست. اما در رويکردهاي  نوين به آموزش، نقش دانش‌آموز در فرايند ياددهي – يادگيري افزايش يافته است، و توسعه مهارتها و تواناييهاي دانش‌آموزان براي پذيرش مسئوليت يادگيري خود هدف واقع شده است، درنتيجه چگونگي واکنش معلم به بدرفتاري دانش‌آموزان به دليل تاثير فراوان بر عملکرد آن اهميت يافته است چنانکه يک شيوه اثربخش مي‌تواند سبب افزايش جايگاه دانش‌آموزان در کلاس و يا عزت نفس آنها شود وآنها را به پذيرش مسئوليت خود ترغيب کند (جانز، ۱۹۹۰).

بنابراين تغييرات ساده درفنون برنامه درسي و آموزشي، براي خلق يک محيط مبتني بر نيازهاي دانش‌آموزان و خلق يک جامعه يادگيري درکلاس کافي نيست؛ بلکه براي فراهم کردن چنين محيط  همکارانه‌اي در کلاس نيازمند تئوري مديريت کلاس هستيم (مارتين، ۲۰۰۳). بنابراين لازم است در اين خصوص فنون و ويژگيهاي مورد نياز مديريت کلاس شناسايي و تبيين گردد،  تا مورد استفاده همه کساني که با آموزش و پرورش سرو کار دارند قرار گيرد.

فصل اول :  کليات تحقيق

۱- ۱ مقدمه

۱-۲ بيان مساله

۱-۳  اهميت مساله

۱-۴   اهداف تحقيق

۱-۵ سئوالات تحقيق

۱-۶ تعاريف نظري و عملياتي

تعاريف نظري

تعاريف عملياتي

 

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱مقدمه

۲-۲ مباني نظري تحقيق

۲-۲-۱تعاريف مديريت کلاس      

۲-۲-۲   اهداف مديريت کلاس

۲-۲-۳   سازمان دهي و مديريت کلاس

۲-۲-۴    ابعاد مديريت کلاس

۲-۲-۵   فنون مديريت کلاس

۲-۲-۶ موانع مديريت کلاس درس

۲-۲-۷   خلاصه‌اي از اصول سه سبک ايجاد نظم و انضباط در کلاس

۲-۲-۸   تئوريهاي مديريت کلاس

۲-۲-۹ سبکهاي مديريت کلاس

۲-۲-۱۰ اصول کلي مديريت کلاس

۲-۲-۱۱ فراشناخت

۲-۲-۱۲- تعاريف فراشناخت

۲-۲-۱۳ ابعاد فراشناخت

۲-۲-۱۴ آموزش مهارتهاي يادگيري شناختي وفراشناختي

۲-۲-۱۵ نظراتي در باب ارتقا ء فراشناخت

۲-۳ پيشينه تحقيقات انجام يافته

 2-3-2 تحقيقات خارجي

۲-۴ نتيجه گيري

 

فصل سوم : روش تحقيق

۳-۱ روش پژوهش

۳-۲ جامعه آماري

۳-۳ طرح نمونه گيري

۳-۴ ابزار جمع آوري اطلاعات

۳-۴-۱ پرسشنامه مديريت کلاس

۳-۴-۲ روايي و پايايي

۳-۴-۳پرسشنامه فراشناخت

۴-۴-۳ روايي و اعتبار

۳-۵ روش تجزيه و تحليل داده‌ها

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

۴-۲ بخش توصيفي

 

فصل پنجم : نتايج تحقيق

۵-۱ جمع‌بندي

۵-۲ بحث و تفسير

۵-۳ محدوديت‌هاي تحقيق

۵-۴ پيشنهادهاي تحقيق

۵-۴-۱ پيشنهاد به سياستگذاران و مسئولين

۵-۴-۲ پيشنهاد به مديران و دبيران

۵-۴-۳ پيشنهاد به پژوهشگران بعدي

پيوستها وضمائم

پرسشنامه مديريت کلاس

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه مديريت کلاس

منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

فهرست منابع

 

برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 7 =