شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت www.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

فرمت : WORD

تعدادصفحات : ۱۱۰

قیمت : ۲۰۰۰۰۰

در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند .

بررسی آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفی شيوه های مؤثر و مفيد کاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده ای را می طلبد که با يک برنامه محدود امکان نتيجه گيری درست و دقيق محال می نمايد و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه    قرار گيرند .در اين پژوهش ابتدا به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت ، رايانه به عنوان ابزار آموزشی ، فوايد و اهميت استفاده

از رايانه ، علت عدم کاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اينترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رايانه در بروز خلاقيت و . . .  مورد بررسی قرارگرفته است .

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزيده شده است .

در پايان توصيه ها ، موانع و مشکلات و شرايط اجرايی کاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است .

اميد است که در آينده ای بسيار نزديک به نقش اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده ای توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد .

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ايران ، به خصوص در طرح کليات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران نشان می دهد که هدف اساسی ، تربيت افرادی است که با اتکاء به نيروی اراده و تعقل خويش منطقی و خلاق بيانديشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی ديگران ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل ، فعال و خلاق در « عصر دانايی » باشند .

اين موضوع اخيرا" توجه بسياری از انديشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ويژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغيير نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پويا و خلاق به جای افراد ايستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . درضمن ، خلاقيت و نوآوری به عنوان يک شاخص در گزينش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنايع نيز مطرح گرديده است .

فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

فصل اول : کليات  

ـ موضوع    

ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق 

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق 

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق 

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق 

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق  

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی

فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ 

ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش

ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی 

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران 

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی

ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی 

ـ خلاقيت در سطح اجتماعی 

ـ دانش

فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه

ـ رايانه ماشين دلهره آور 

ـ محدوديت های رايانه

ـ آموزش برنامه ای 

  ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای

ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای

ـ ماشين آموزشی

ـ آموزش به کمک رايانه 

ـ مزايای آموزش رايانه ای

ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش  

ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی

فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری  

ـ روش جمع آوری اطلاعات

ـ يافته های تحقيق

ـ تجزيه و تحليل يافته ها و تتيجه گيری

فصل پنجم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها

ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت

ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان 

ـ ديدگاه آرمانی

ـ توصيه ها

ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای 

ـ شرايط اجرايی

٭  پرسشنامه

٭  منابع

برچسب , , , , , , , , , , , , ,

نوشته شده توسط 7sad.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =