شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵

مقاله مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه تواناییهای مالی شرکتهاwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه تواناییهای مالی شرکتها

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف این مقاله ارائه دلایل تجربی روابط بین تواناییهای مالی در مقابل عبارات مالی مرتبط به سطح مدیریت درآمد بین شرکتهای دولتی بورس مالزی ، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۲ می باشد

بیشتر بخوانید
مقاله از آن چه ممکن است فکرش را کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود داردwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله از آن چه ممکن است فکرش را کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود دارد!

ارسال شده توسط 7sad.ir

آیا بازاریابی نوعی فن آوری مدیریت است، یک سیستم تدارک و تأمین اجتماعی، یا مطالعه فرایند های تصمیم فروشنده و خریدار در زمینه های خیلی پیچیده، یا می توان آن را جای نظمی در علوم اجتماعی قرار داد

بیشتر بخوانید
مقاله رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد ابقا کارکنان و افزایش اهمیت سازگاری شغلی افراد، مقاله حاضر بررسی کرد که چگونه سازگاری شغلی، با عواملی که سازمان ها برای ابقای کارکنان مهم تلقی می کنند

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله بخشی از یک مطالعه درباره تعامل و مشارکت کارمند و ارتباط آن با ایمنی، عملکرد و حفظ دریانوردان می باشد. این بخش بر اثر جابجایی دریانوردان تمرکز کرده، محرکان حفظ و ارتباط آنها را در کشتیرانی شناسایی و درک می کند

بیشتر بخوانید
مقاله چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار (bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی

ارسال شده توسط 7sad.ir

اغلب پژوهش­های رفتاری اطلاعات بر روی جستجوی اطلاعات تمرکز می­کنند و ازنگریستن به آنچه که افراد پس از یافتن اطلاعات با آن انجام می­دهند، منصرف می­شوند. علاوه بر این، رفتار اطلاعاتی کارگزاران سیاسی حکومت محلی بشکلی گسترده مطالعه نشده است

بیشتر بخوانید
به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این روزها بخش دولتی تحت فشار می باشد تا خدمات را بهبود بخشد و بتواند به طور موثر تر و کارآمد تر با بخش های دیگر همکاری کند. این امر به خاطر سطح انتظارات بالای مردم جهت دستیابی به خدمات سازمان های دولتی می باشد

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله سعی در بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دو بانک ملت واقع در استان تهران می شود

بیشتر بخوانید
رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

ارسال شده توسط 7sad.ir

رفتار سازمانی یک مفهوم حیاتی برای هر دو کارمندان و کارفرمایان به منظور میسر بخشی به فرایند سازگاری کارمند می باشد. علاوه بر نتایج مختلف جامعه پذیری موفقیت آمیز، رفتار تعلق به سازمان به عناون پیامد مهم جامعه پذیری سازمانی در نظر گرفته می شود

بیشتر بخوانید
مقاله رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجربی اثر ابعاد سکوت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی است. این مطالعه، سکوت سازمانی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی لحاظ می‌کند و اثرات این ابعاد بر رفتارهای شهروندی سازمانی را مقایسه می‌کند

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغلwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

ارسال شده توسط 7sad.ir

حمایت مجدد از گردشگران برای پایداری جشنواره ها یک عامل پیش نیاز است. مطالعات گذشته، عوامل شناخت، برخورد، و کردار گردشگر را نسبت به جشنواره ها بررسی کرده اند.

بیشتر بخوانید
مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزیwww.7sad.irمقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

رشد چشمگیر در صنعت هتلداری مالزی ، مدیران هتل را بر آن می دارد تا به رفاه کارکنان توجه بیشتری داشته باشند. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط گردش شغلی بر رفتارشهروند سازمانی و بررسی گردش شغلی کارکنان به عنوان عاملی میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می باشد

بیشتر بخوانید
مقاله حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟www.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

ما در طول شش سال، به تحلیل تأثیر رشد برخواسته از سیاست‌گذاری‌های نوین در عرصه‌ی کارآفرینی مترقی پرداختیم. با استفاده از یک بازه‌ی زمانی هشت ساله که دو سال پیش از آغاز این عمل ابتکاری شروع شده بود

بیشتر بخوانید
مقاله ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانش در مورد تأثیر ساختار سازمانی و شکل سازمانی در رفتار کاری غیر سازنده (CWB)، محدود، خرد و متناقض شده است. یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض از تئوری های بوروکراسی و پسا بوروکراسی بودند.

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکهwww.7sad.ir DEA

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

ارسال شده توسط 7sad.ir

تحلیل پوششی داده ها (DEA)، روشی است که برای ارزیابی بهره وری مدیریت بانک، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارزیابی کارایی مدیریت بانکهای منطقه ای ژاپنی، محدودیتی در مدل ساده و سنتی DEA وجود دارد

بیشتر بخوانید
سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثرwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

ارسال شده توسط 7sad.ir

تئوری و استرس تحقیقات که رفتار صدای کارمند ( VB، تبادل اختیاری ایده ها، پیشنهادات، و یا نگرانی ها با هدف بهبود عملکرد سازمانی) بطور مثبت بر تصمیم گیری، بهبود و نوآوری تاثیر می گذارد. با این حال، ساختار VB به ندرت در زمینه خاص از مدیریت پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیاتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیات

ارسال شده توسط 7sad.ir

فن آوری اطلاعات فرصت های کسب و کار آنلاین را به طور چشمگیری افزایش داده است؛ با این حال این فرصت ها خطرات جدی در ارتباط با امنیت اطلاعات بوجود آورده است

بیشتر بخوانید
مقاله ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجارwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

ارسال شده توسط 7sad.ir

در حالی که برنامه های مدیریت ریسک، رفتار شبکه توزیع، و تحقیقات ریسک های گردشگری در طول سال های گذشته در مدیریت گردشگری اهمیت قابل توجهی بدست آورده است، تحقیقات بسیار کمی در زمینه نحوه ادراک سازمان دهندگان تور های توریستی از خطر مربوط به همکاری خدمات در زنجیره ارزش و انواع استراتژی بکار گرفته شده

بیشتر بخوانید
مقاله افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی: یک دیدگاه سیستمیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی: یک دیدگاه سیستمی

ارسال شده توسط 7sad.ir

اگر چه بسیاری از دانشمندان و شاغلان اهمیت مدیریت احساسات کارکنان در سازمان های مبتنی بر خدمت رسانی را بیان می کنند، تحقیقات مربوط به پیچیدگیهای شیوه های منابع انسانی (HR) با هدف عملکرد عاطفی کارکنان برای ادامه دادن شکست خورده است

بیشتر بخوانید
مقاله شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبناwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

ارسال شده توسط 7sad.ir

توسعه و شناسایی توانمندی های مدیریتی، ابزارهای مهمی از مدیریتی منابع انسانی می باشند که هدفشان رسیدن به اهداف راهبردی سازمانی می باشد. به دلیل تغییرات و پیشرفت های کنونی، توجه بیشتری نسبت به شخصیت مدیران و توانمندی های آنها می شود

بیشتر بخوانید
مقاله چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟www.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

در تازه ترین رویکردها به مدیریت ارتباطات، برنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) که توسط پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) توسعه داده شده اند

بیشتر بخوانید
به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

ارسال شده توسط 7sad.ir

در محیط جهانی و رقابتی امروز، برای هر سازمانی مهم است که کارکنان توانمندی را برای بقا حفظ کند. موفقیت یک سازمان نه تنها به این امر بستگی دارد که چطور از توانمندی های انسانی بهره می برد.

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

درحال حاضر، مدیران ورزشی باید به جای مدارک تحصیلی از هرگونه مدیریت، دارای مدارک تحصیلی رشته ی خاصی باشند.براین اساس،برنامه های مدیریت ورزشی که مدیران ورزش برای آنها آموزش دیده اند

بیشتر بخوانید
مقاله شبیه سازی عددی برای فرایند VAR با clascosoft دو بعدی و صحت آنwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله شبیه سازی عددی برای فرایند VAR با clascosoft دو بعدی و صحت آن

ارسال شده توسط 7sad.ir

شبیه سازی عددی فرایندهای ذوب کردن مجدد به مقدار زیادی در طول دو دهه گذشته عمومی شده است. دلایل برای افزایش یافتن علاقه هم در سطح دانشگاه و هم صنعت آشکار می باشد:

بیشتر بخوانید
مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیاییwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف:هدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الکتروشیمیایی در ۱M محلول NaCl می باشد.تأثیر آماده سازی ترکیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزهwwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه

ارسال شده توسط 7sad.ir

آزمایشات متعددی جهت تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی آنها انجام شد.قابلیت جوش خودرگی خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ و قولادهای زنگ بررسی شد.

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی روابط ریزساختار/خاصیت در جوش های غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ آستنیتی و ماتنزیتیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله بررسی روابط ریزساختار/خاصیت در جوش های غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ آستنیتی و ماتنزیتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

ویژگی های متالورژیکی از قبیل کشش،سختی،چغرمگی و استحکام در برابر خوردگی جوش های غیرمشابه بین فولاد ضدزنگ آستنیتی عیار X5CrNi18-10 و فولاد ضدزنگ مارتنزیتی عیار X20CrMo13 مورد ارزیابی قرار گرفت

بیشتر بخوانید
مقاله نقاط کوانتومی حساس و نیمه هادی سلول های خورشیدیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم با نانو ساختار شیمایی بهم متصل

ارسال شده توسط 7sad.ir

زیست مواد طیف بزرگی از مواد از قبیل پلیمرهای آلی،فلزات و سرامیک ها شامل سرامیک های زینتر و سرامیک ها با پیوند شیمیایی (سیلیکات ها،آلومینات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جای می دهند

بیشتر بخوانید
مقاله خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا

ارسال شده توسط 7sad.ir

جوشکاری نقطه‌ای مقاومتی عمدتا در تکنیک‌های جوشکاری برای انتقال فولاد به چرخ‌دنده به کار می‌رود.این توسعه جدید و فولاد پیشرفته با استحکام بالا برای کمک به کاهش وزن و بهبود بهره‌وری و افزایش خواص مکانیکی وشایستگی از این طریق می باشد.

بیشتر بخوانید
مقاله مرز مارتنزیت در نمودار WRC-1992

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله مرز مارتنزیت در نمودار WRC-1992

ارسال شده توسط 7sad.ir

خط مرز مارتنزیت بالای از نمودار شافلر برای فلزات جوش فولاد ضدزنگ را می توان به نمودار WRC-1992 جابجا کرد.بااینحال،اندازه گیری های مغناطیسی و آزمون ها خمیدگی لایۀ طولی فلزات جوش تطابق خوب و مفید با این مرز را نشان نمیدهد

بیشتر بخوانید
مقاله تولید اجزای تیتانیم آلیاژی برای کاربردهای هوافضاونظامی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله تولید اجزای تیتانیم آلیاژی برای کاربردهای هوافضاونظامی

ارسال شده توسط 7sad.ir

مزیت های آلیاژتیتانیم درکاربردهای مهندسی به خوبی شناخته شده است.آن هااستحکام بالا ومقاومت دربرابرخوردگی خوبی راعرضه می کنند،روی هم رفته عملکردمفیدی دردمای بالاترازحدود باچگالی ای درحدود۶۰%فولادهای مهندسی ودرحدودنیمی ازآلیاژهای نیکل رادارند.

بیشتر بخوانید
مقاله توسعه فورجینگ های حلقه باآلیاژTi-6Al-4Vبرای به کاربردن درموتورهای هوایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله توسعه فورجینگ های حلقه باآلیاژTi-6Al-4Vبرای به کاربردن درموتورهای هوایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

آلیاژپایه تیتانیمTi-6Al-4V[Ti 64]به طورگسترده درتوربین گازهواپیما (موتورKavari)برای کاربردهای متنوع استفاده می شود.اکثریت اجزای شکل داده شده باTi 64 درموتور،توسط رینگ رولینگ یافورجین روت فرآوری شده اند.توسعه بومی و تولیدات فورجینگ حلقه باعث استفاده ازنوردحلقه ای ویکسان شدن

بیشتر بخوانید
مقاله چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار (bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار (bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

ارسال شده توسط 7sad.ir

چغرمگی ضربه ایی شکاف V شکل Charpy ریبارهای TMT با تنش سلیم ۶۰۰Mpa دارای آلیاژهای مس، فسفروس، کروم و موسیبرون ارزیابی شده است. نمونه های Charpy زیراندازه (Subsize) از ریباری که لبه مارتنزیت را دست نخورده و سالم نگه می دارد

بیشتر بخوانید
عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترشwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترش

ارسال شده توسط 7sad.ir

حساسیت ترک تنش سولفید (SSC) خط لولۀ فولاد X70 و X80 API جوش خوردۀ قوسی فلز گاز با استفاده از آزمون NACE TM0177(روش A) اصلاح شده و استاندارد بررسی شد. دو تنش کاربردی و سه غلظت سولفید هیدروژن نامحلول (H2S) مورد استفاده قرار گرفت

بیشتر بخوانید
مقاله تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله تجزیه وتحلیل اثر ماتریس رفتار ویسکوالاستیک را در رفتار مکانیکی سیلندر چند لایه ضخیم لایه ضخیم انجام داده است. قسمت اصلی در این کار این است که تا ارائه راه حل های تقریبی تحلیلی برای محاسبه وابسته به زمان را در تنشهای داخل در سراسر ضخامت سیلندر در چارچوب تئوری ویسکوالاستیسه غیر خطی را ارائه دهد.

بیشتر بخوانید
مقاله سوییچ SRR تماما نوری با استفاده از کامپوزیت (ترکیب) نانولوله کربنیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله سوییچ SRR تماما نوری با استفاده از کامپوزیت (ترکیب) نانولوله کربنی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله طرحی جدید برای سوییچ فرامواد SRR اپتیکی با کامپوزیت (ترکیب) نانولوله کربنی به عنوان لایه غیر خطی ارایه می دهد.

بیشتر بخوانید
مقاله عمل بازده عصاره آبدار پوست سیربرخوردگی فولادکربن موجود در محلول HCL

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله عمل بازده عصاره آبدار پوست سیربرخوردگی فولادکربن موجود در محلول HCL

ارسال شده توسط 7sad.ir

اثیر عصاره آبدار پوست سیر بر روندخوردگی فولادکربن موجود در ۱ مول HCL بررسی می شود. تاثیربازدارندگی فولادکربن در ۱ mol L-1 از HCL زمانی افزایش می یابد که غلظت و دمای عصاره افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید
مقاله نقاط کوانتومی حساس و نیمه هادی سلول های خورشیدیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله نقاط کوانتومی حساس و نیمه هادی سلول های خورشیدی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نقاط کوانتومی نیمه رسانا (QDs) به تازگی توجه زیادی را به عنوان ماده ای برای تبدیل انرژی خورشیدیبا توجه به خواص نوری و الکتریکی ان , به خود جلب کرده اند .سلول های حساس خورشیدی QD (QDSC) یکی از سلول های نیمه هادی خورشیدی هستند که نشان دهنده ی تحولات امیدوارکننده

بیشتر بخوانید
توسعه دستگاه‌های برش پرسرعت CNC با استفاده از موتور خطیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

توسعه دستگاه‌های برش پرسرعت CNC با استفاده از موتور خطی

ارسال شده توسط 7sad.ir

روش سنتی برای ساخت ابزار و ماشین‌آلات CNC، از موتوردرایوهای‌دوار و ballscrews برای رسیدن به حرکت جدول،استفاده کرده است. موتورهای خطی چندین مزیت برروی این روش را شامل: اینرسی کم، کارایی بهتر، افزایش دقت و کاهش پیچیدگی را پیشنهاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید
مقاله مدل رسانایی حرارتی کامپوزیت‌های پلیمری پر شدهwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله مدل رسانایی حرارتی کامپوزیت‌های پلیمری پر شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

مدلهای نظری و تجربی برای پیش‌بینی رسانایی حرارتی کامپوزیت‌های پلیمر از دهه ۱۹۲۰ بطور خلاصه بیان شدند. تاثیرات شکل ذره، مقدار پرکننده، وضعیت پراکندگی پر کننده‌ها و مانع حرارتی واسط براساس رسانایی حرارتی کامپوزیت‌های پلیمری بررسی می‌شود

بیشتر بخوانید
مقاله مدل تراوش رسانایی حرارتی برای کامپوزیت های پلیمر پر شدهwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته متالوژی

مقاله مدل تراوش رسانایی حرارتی برای کامپوزیت های پلیمر پر شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

با توجه به شکل و توزیع پرکننده ها، مدلی که رسانایی حرارتی مؤثر کامپوزیت های پلیمر پر شده را پیش بینی میکند بر اساس نظریه تراوش مطرح میشود. در مقایسه با مدلهای دیگری که در ادبیات پیشنهاد میشود

بیشتر بخوانید
گــزارش كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنیwww.7sad.ir

کارورزی وکار آموزی

گــزارش كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

ارسال شده توسط 7sad.ir

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.
بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد

بیشتر بخوانید
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ایwww.7sad.ir

پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای

ارسال شده توسط 7sad.ir

ارائه تعريف دقيق و به نحوه جامع و مانع مشكل به نظر مي‌رسد و دليلش هم به خاطر اين است كه موضوع جديدي است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همين خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاكنون تعريف جامع از جرائم رايانه‌اي ارائه دهند

بیشتر بخوانید
گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني اسكلت بتني

کارورزی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني اسكلت بتني

ارسال شده توسط 7sad.ir

دوره کار آموزی فرصتی مناسب برای آشنایی با محیط کار وکسب یک تجربه کاری بسیار مفید ،که میتواند تاثیر به سزایی در آینده شغلی داشته باشد،میباشد.

بیشتر بخوانید
گزارش کار آموزی دانشکده پزشکی مشهدwww.7sad.ir

کارورزی

گزارش کار آموزی دانشکده پزشکی مشهد

ارسال شده توسط 7sad.ir

اولین پیشنهاد راه اندازی دانشگاه در مشهد در سال 1313 ارایه شده است. در حدود دهه 1320 در محل قبلي ساختمان دانشكده پزشكي(واقع در خيابان دانشگاه روبروي سازمان مركزي)، مدرسه اي به نام دبستان همت قرار داشت

بیشتر بخوانید
گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی

کارورزی وکار آموزی

گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

طراحي يك سيستم اعلام حريق كاملا تخصصي است و در نظر گرفتن موارد خاصي در طراحي اين دستگاهها از اهميت ويژه اي برخوردار است . توصيه مي شود براي اجراي سيستم اعلام حريق بدليل ويژگيهاي اين سيستم و ايجاد مسئوليت در قبال اجراي پروژه ، آنرا توسط افراد آگاه در اين زمينه و نيز با تجهيزات استاندارد و قابل اعتماد انجام دهيد .

بیشتر بخوانید
پروژه کارآموزی ساختمان بتنیwww.7sad.ir

کارورزی

پروژه کارآموزی ساختمان بتنی

ارسال شده توسط 7sad.ir

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت

بیشتر بخوانید
كارآموزي در شركت فني مهندسي آرمان الكترونيكWW.7SAD.IR

کارورزی

كارآموزي در شركت فني مهندسي آرمان الكترونيك

ارسال شده توسط 7sad.ir

اين شركت واقع در رفسنجان چهار راه شهدا روبروي آموزش و پرورش است .
شركت فني و مهندسي آرمان الكتريك در سال 1379 رسماً به ثبت رسيد و فعاليتهاي خود را آغاز نمود بيشتر كارهاي اين شركت پيمانكاري برق بود

بیشتر بخوانید
كارآموزي حسابداري داراييwww.7sad.ir

کارورزی

كارآموزي حسابداري دارايي

ارسال شده توسط 7sad.ir

اينجانب دوره كار آموزي خود را در اداره دارايي شهرستان خمين گذرانده ام . اين ادارهدر سال 1335 شمسي تاسيس شده است. در اوايل كار تعداد كارمند آن 3 الي 4 نفر بوده است. در حال حاظر تعداد كارمندان اداره دارايي شهرستان خمين به مرز 25 نفر رسيده است . اين اداره در زميني به مساحت 280 متر مربع واقع در خيابان مطهري نرسيده به تقاطع خيابان تهران بنا شده است.

بیشتر بخوانید
گـزارش کـارآمــوزي کارشناسی ناپیوسته عمران

کارورزی

گـزارش کـارآمــوزي کارشناسی ناپیوسته عمران

ارسال شده توسط 7sad.ir

اصولاً کارهایی که براي احداث یک سازه صورت میگیرد بسیار گسترده است و به علت محدود بودن زمان کارآموزي ،نمیتوان تمام کارهاي انجام شده را مشاهده نموده و از نزدیک لمس کرد. این گزارش شامل آشنایی کلی با محل کارآموزي و مشخصات پروژه و شرح کارهاي انجام شده در طول حضور اینجانب به عنوان کارآموز تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید
پایان نامه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

پایان نامه حقوق

پایان نامه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد

بیشتر بخوانید