شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ماه: مهر ۱۳۹۵

مقاله مدیریت استراتژیک، کلید و راهگشای بهبود کیفیت آموزشی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت استراتژیک، کلید و راهگشای بهبود کیفیت آموزشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مدیریت استراتژیک، کلید و راهگشای بهبود کیفیت آموزشی
نام لاتین Strategic Management as Key to Improve the Quality of Education
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری
نام لاتین The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction-loyalty relationship
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۶

بیشتر بخوانید
مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت
نام لاتین The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی
نام لاتین Country-of-origin fit’s effect on consumer product evaluation in cross-border strategic brand alliance
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته
نام لاتین Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
نام لاتین Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری
نام لاتین Exploring the role of customer relationship management (CRM) systems in customer knowledge creation
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک
نام لاتین Scenarios as a Strong Support for Strategic Planning
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته
نام لاتین Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۸

بیشتر بخوانید
مقاله افزودن لبه استراتژیک به کارپژوهی ها، عاملهای انسانی: اصول مدیریت عدم قطعیت به صورت اساسهایی برای طراحی سیستم::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله افزودن لبه استراتژیک به کارپژوهی ها، عاملهای انسانی: اصول مدیریت عدم قطعیت به صورت اساسهایی برای طراحی سیستم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی افزودن لبه استراتژیک به کارپژوهی ها، عاملهای انسانی: اصول مدیریت عدم قطعیت به صورت اساسهایی برای طراحی سیستم
نام لاتین Adding a strategic edge to human factors/ergonomics: Principles for the management of uncertainty as cornerstones for system design
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۸

بیشتر بخوانید
مقاله رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن
نام لاتین Relationship between urban form and CO2 emissions: Evidence from fifty Japanese cities
قیمت ۲۵۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
۱۳۷۵-۸۳۸۰۲۲-مقاله رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت
نام لاتین Relationship between management information systemsand corporate performanceJosé
قیمت ۲۵۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۵

بیشتر بخوانید
مقاله روش های تصمیم گیری توزین افزایشی ساده ی چندمعیاره و کاربردهای آنها: یک دهه بررسی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله روش های تصمیم گیری توزین افزایشی ساده ی چندمعیاره و کاربردهای آنها: یک دهه بررسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روش های تصمیم گیری توزین افزایشی ساده ی چندمعیاره و کاربردهای آنها: یک دهه بررسی
نام لاتین Simple Additive Weighting Methods of Multi criteria Decision Making and Applications: A Decade Review
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
نام لاتین Impact of quality management practices on the knowledge creation process
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۸

بیشتر بخوانید
مقاله استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی: دیدگاه های انتقادی و سازمانی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی: دیدگاه های انتقادی و سازمانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی: دیدگاه های انتقادی و سازمانی
نام لاتین Strategy, political regulation and management control in the public sector: Institutional and critical perspectives
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)
نام لاتین Consideration of risk management in global production footprint design
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت منابع آب یکپارچۀ پایدار جهت تولید ابزاری و امنیت غذایی در کشور لیبی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت منابع آب یکپارچۀ پایدار جهت تولید ابزاری و امنیت غذایی در کشور لیبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت منابع آب یکپارچۀ پایدار جهت تولید ابزاری و امنیت غذایی در کشور لیبی
نام لاتین Sustainable integrated water resources management for energy production and food security in Libya
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸

بیشتر بخوانید
مقاله اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی
نام لاتین Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد
نام لاتین How strategic considerations influence decision making on e-HRM application
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
نام لاتین multicriteria decision aid in financial management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی :::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
نام لاتین multicriteria decision aid in financial management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله نقش ازخودبیگانگی شغلی د ر تخریب قابلیتهای کاری::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله نقش ازخودبیگانگی شغلی د ر تخریب قابلیتهای کاری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری
نام لاتین Transformational leadership style, market competition and departmental performance: Evidence from luxury hotels in Australia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری::.wwww.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری
نام لاتین Transformational leadership style, market competition and departmental performance: Evidence from luxury hotels in Australia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیرات استفاده از BSC بر عملکرد: یادداشتی بر تجربه BSC در هلند::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تاثیرات استفاده از BSC بر عملکرد: یادداشتی بر تجربه BSC در هلند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن
نام لاتین Service quality management applying the balanced scorecard an exploratory study
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن:::.wwww.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن
نام لاتین Service quality management applying the balanced scorecard an exploratory study
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی
نام لاتین EMPLOYEE ATTITUDES AND JOB SATISFACTION
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
نام لاتین Quality management framework for public management decision making
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن
نام لاتین Tacit knowledge: review and possible research directions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد
نام لاتین A comparison offixed and dynamic pricing policies in revenue management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
نام لاتین The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principalsCountry-of-origin fit’s effect on consumer product evaluation in cross-border strategic brand alliance
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۷

بیشتر بخوانید
مقاله مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
نام لاتین A review of techniques for risk management in projects
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
مقاله تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل
نام لاتین Multi-criteria decision making with overlapping
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله روابط فرهنگ-عملکرد سازمان : بررسی برتری و تئوری Z

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله روابط فرهنگ-عملکرد سازمان : بررسی برتری و تئوری Z

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روابط فرهنگ-عملکرد سازمان : بررسی برتری و تئوری Z
نام لاتین Organizational Culture-Performance Relationships: Views of Excellence and Theory Z
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات.::www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات
نام لاتین Financing long-term care for frail elderly in FranceThe ghost reform
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله فاکتورهای تکامل مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعاتی (ISSM) در تجارت الکترونیک مالزی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله فاکتورهای تکامل مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعاتی (ISSM) در تجارت الکترونیک مالزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی فاکتورهای تکامل مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعاتی (ISSM) در تجارت الکترونیک مالزی
نام لاتین Information Systems Security Management (ISSM) Maturity Factors In E-Commerce Malaysia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی
نام لاتین Quality Assurance in Bachelor and Master Programmes in Public Administration. A Comparative Study
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۶

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان
نام لاتین Quality management of the tourist destination in the context of visitors’ satisfaction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب::. www.7sad.ir.::مقاله عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب
نام لاتین THE INFLUENTIAL FACTORS IN ORGANIZATIONAL AGILITY OF EMPLOYEES OF SOUTH OIL COMPANY
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید