شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ماه: آبان ۱۳۹۵

مقاله ارزیابی مشارکت آنلاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله ارزیابی مشارکت آنلاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله ارزیابی مشارکت آنلاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی
نام لاتین مقاله assessing participation online: Youth and Their Involvement in Social media
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده
نام لاتین مقاله A Diagnostic Tool for Assessing Organisational Readiness for Complex Change
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی
نام لاتین مقاله Leaders’ impression management during organizational decline: The roles of publicity, image concerns, and incentive compensation
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله مروری بر مکانیسم استهلاک باتری یون لیتیوم و برآورد برای کاربردهای خودرویی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله مروری بر مکانیسم استهلاک باتری یون لیتیوم و برآورد برای کاربردهای خودرویی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مروری بر مکانیسم استهلاک باتری یون لیتیوم و برآورد برای کاربردهای خودرویی
نام لاتین مقاله A review on lithium-ion battery ageing mechanisms and estimations for automotive applications
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور
نام لاتین مقاله Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe
نام لاتین مقاله Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله سلول های فنوتیپی تمام گیاهان: بهترین روش های ممکن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله سلول های فنوتیپی تمام گیاهان: بهترین روش های ممکن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله سلول های فنوتیپی تمام گیاهان: بهترین روش های ممکن
نام لاتین مقاله Cell to whole-plant phenotyping: the best is yet to come
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی زیست شناسی

مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول
نام لاتین مقاله ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله چرا اطلاعات دارایی عظیمی است؟ یک پاسخ به این سوال و یک استراتژی برای مدیریت دارایی اطلاعاتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله چرا اطلاعات دارایی عظیمی است؟ یک پاسخ به این سوال و یک استراتژی برای مدیریت دارایی اطلاعاتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله چرا اطلاعات دارایی عظیمی است؟ یک پاسخ به این سوال و یک استراتژی برای مدیریت دارایی اطلاعاتی
نام لاتین مقاله Why is information the elephant asset? An answer to this question and a strategy for information asset management
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی- مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی- مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

این مقاله به مرور گسترده پژوهش های حسابداری بخش

بیشتر بخوانید
مقاله رضایت مشتری در وب 2.0 و پیشرفت فناوری اطلاعات::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات

مقاله رضایت مشتری در وب ۲٫۰ و پیشرفت فناوری اطلاعات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله رضایت مشتری در وب ۲٫۰ و پیشرفت فناوری اطلاعات
نام لاتین مقاله Customer satisfaction in Web 2.0 and information technology development
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی
نام لاتین مقاله Assessing the Relationship Between Objective and Subjective Measures of Fiscal Condition Using Government-Wide Statements
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟
نام لاتین مقاله Does a contextualized theory of planned behavior explain why teenagers stay in virtual worlds?
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۶

بیشتر بخوانید
مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی
نام لاتین مقاله Audit tenure, auditor specialization and audit report lag
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) و امور مالی اسلامی. آیا این وضعیت یک وضعیت "برد برد" می باشد؟::.wwww.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) و امور مالی اسلامی. آیا این وضعیت یک وضعیت “برد برد” می باشد؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) و امور مالی اسلامی. آیا این وضعیت یک وضعیت “برد برد” می باشد؟
نام لاتین مقاله SME’s lending and Islamic finance. Is it a “win–win” situation
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۲۰

بیشتر بخوانید
مطالعه روش سنجی::.www.7sad.ir.::

پایان نامه رشته مدیریت

مطالعه روش سنجی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه مطالعه روش سنجی
قیمت ۲۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۰

بیشتر بخوانید
رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان::.www.7sad.ir.::

پایان نامه

رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان
قیمت ۲۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۷۰

بیشتر بخوانید
ارزشیابی مهارت شغلی::.www.7sad.ir.::

پایان نامه رشته مدیریت

ارزشیابی مهارت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه ارزشیابی مهارت شغلی
قیمت ۲۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰۰

بیشتر بخوانید
پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت ایران خودرو::.www.7sad.ir.:::

پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت ایران خودرو

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت ایران خودرو
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۵

بیشتر بخوانید
پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت اشی مشی::.www.7sad.ir.::

پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت اشی مشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه پروژه مالی رشته حسابداری درباره شرکت اشی مشی
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۵

بیشتر بخوانید
پروژه مالی رشته حسابداری درباره شركت باربري وحيد بار::.www.7sad.ir.::

پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری درباره شركت باربري وحيد بار

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام پروژه پروژه مالی رشته حسابداری درباره شركت باربري وحيد بار
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۷

بیشتر بخوانید
مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ مرور

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور
نام لاتین Rock engineering design of post-tensioned anchors for dams e A review
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش
نام لاتین Built-up hybrid composite box girders fabricated and tested in flexure
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح::.www.7sad.ir::.

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح
نام لاتین Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۲

بیشتر بخوانید
مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن
نام لاتین Effect of different material and construction details on the bond behaviour of NSM FRP bars in concrete
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح
نام لاتین Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نام لاتین Project scheduling with limited resources using a genetic algorithm
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی عمران عمران ساختمان

مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده
نام لاتین Electric commercial vehicles: Practical perspectives and future research directions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید