شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ماه: آذر ۱۳۹۵

مقاله کشاورزی مولکولی استرادژی ها، سیستم های بیان و بررسی های زیست امنیتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله کشاورزی مولکولی استرادژی ها، سیستم های بیان و بررسی های زیست امنیتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله کشاورزی مولکولی استرادژی ها، سیستم های بیان و بررسی های زیست امنیتی
نام لاتین مقاله Molecular Farming: Strategies, Expression Systems and Bio-Safety Considerations
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله واد بیو نانو کامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله واد بیو نانو کامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله واد بیو نانو کامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو
نام لاتین مقاله Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور
نام لاتین مقاله Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مر زعهای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مر زعهای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe
نام لاتین مقاله Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول
نام لاتین مقاله ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی
نام لاتین مقاله Endometrial stem cells in regenerative medicine
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت - نتایج یک مطالعه آزمایشی::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت – نتایج یک مطالعه آزمایشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت – نتایج یک مطالعه آزمایشی
نام لاتین مقاله Acceptance and commitment group therapy for health anxiety – Results from a pilot study
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان
نام لاتین مقاله Group Training of Stress Management vs. Group Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Depression, Anxiety and Perceived Stress Among HIV-Positive Men
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد::.WWW.7SAD.IR.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد
نام لاتین مقاله Suboptimal Addiction Interventions for Patients Hospitalized with Injection Drug Use-associated Infective Endocarditis
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۸

بیشتر بخوانید
مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان
نام لاتین مقاله Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب
نام لاتین مقاله Group Reality Therapy in Addicts Rehabilitation Process to Reduce Depression, Anxiety and Stress
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب
نام لاتین مقاله A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده
نام لاتین مقاله Extremal Topological Indices for Graphs of Given Connectivity
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی
نام لاتین مقاله Mode-identifying time estimation and switching-delay tolerant control for switched systems: An elementary time unit approach
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی
نام لاتین مقاله Review of Charging Power Levels and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله جلوگیری از اتصال متقابل در آرایه میکرو نوار با استفاده از ساختار زمینه معیوب::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله جلوگیری از اتصال متقابل در آرایه میکرو نوار با استفاده از ساختار زمینه معیوب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله جلوگیری از اتصال متقابل در آرایه میکرو نوار با استفاده از ساختار زمینه معیوب
نام لاتین مقاله Mutual coupling suppression in microstrip array using defected ground structure
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات ۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیرات اختلاط و ماده کاتد بر ولتاژ شکست تخلیه تابش DC آرگون::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله تاثیرات اختلاط و ماده کاتد بر ولتاژ شکست تخلیه تابش DC آرگون

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیرات اختلاط و ماده کاتد بر ولتاژ شکست تخلیه تابش DC آرگون
نام لاتین مقاله Mixing and cathode material effects on breakdown voltage of DC Ar glow discharge
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۵

بیشتر بخوانید
مقاله تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی
نام لاتین مقاله Surface integrity analysis of duplex steel by design of experiment approach
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد ::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور::.www.7sad.ir.:::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی پنجم ابتدایی::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی پنجم ابتدایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی پنجم ابتدایی
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی تقویت مهارت روخواني ، روان خواني ، قرائت و حفظ آيات ، پيام ها و داستان هاي قرآني ::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی تقویت مهارت روخواني ، روان خواني ، قرائت و حفظ آيات ، پيام ها و داستان هاي قرآني

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی تقویت مهارت روخواني ، روان خواني ، قرائت و حفظ آيات ، پيام ها و داستان هاي قرآني
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی بهبود مشکل روانخوانی در درس فارسی بخوانیم و قرآن دانش آموز کلاس سوم ابتدائی::.www.7sad.ir:::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی بهبود مشکل روانخوانی در درس فارسی بخوانیم و قرآن دانش آموز کلاس سوم ابتدائی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی بهبود مشکل روانخوانی در درس فارسی بخوانیم و قرآن دانش آموز کلاس سوم ابتدائی
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۹

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم را درکلاس در درس ادبیات فارسي برطرف نمايم::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم را درکلاس در درس ادبیات فارسي برطرف نمايم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم را درکلاس در درس ادبیات فارسي برطرف نمايم
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت.:::.www.7sad.ir.:::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت.

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت.
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس فیزیک جبران نمایم .
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۳

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خلاقانه::.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خلاقانه
قیمت ۴۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم  با روش های مناسب

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم با روش های مناسب
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی دبیر ورزش و تربیت بدنی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
گزارش تخصصی معلم چندپایه چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی:.www.7sad.ir.::

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معلم چندپایه چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل گزارش تخصصی معلم چندپایه چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی
قیمت ۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سلول‌های خورشیدی تک پویندی و سه پویندی GaAs تحریک‌ شده با تابش‌ الکترون و پروتون::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی فیزیک

مقاله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سلول‌های خورشیدی تک پویندی و سه پویندی GaAs تحریک‌ شده با تابش‌ الکترون و پروتون

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سلول‌های خورشیدی تک پویندی و سه پویندی GaAs تحریک‌ شده با تابش‌ الکترون و پروتون
نام لاتین مقاله Performance Evaluation and Prediction of Single-Junction and Triple-Junction GaAs Solar Cells Induced by Electron and Proton Irradiations
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی فیزیک

مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما
نام لاتین مقاله A Low-power Portable Digital Spectroscopy for CZT Gamma-ray Detector
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله پتانسیل باتری های لیتیوم - یون در انرژی های تجدید پذیر::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله پتانسیل باتری های لیتیوم – یون در انرژی های تجدید پذیر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله پتانسیل باتری های لیتیوم – یون در انرژی های تجدید پذیر
نام لاتین مقاله Potential of lithium-ion batteries in renewable energy
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید