شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ماه: بهمن ۱۳۹۵

مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله رانندگی در حالت کنترل تطبیقی در خودرو های با سیستم تعلیق فعال
نام لاتین مقاله Apparatus for continuous wear measurements during wet clutch durability tests
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۳۵

بیشتر بخوانید
مقاله دستگاهی برای راه اندازه گیری مستمر پوشش در حین آزمایش دوام کلاج خیس:::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله دستگاهی برای راه اندازه گیری مستمر پوشش در حین آزمایش دوام کلاج خیس

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله دستگاهی برای راه اندازه گیری مستمر پوشش در حین آزمایش دوام کلاج خیس
نام لاتین مقاله Apparatus for continuous wear measurements during wet clutch durability tests
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی
نام لاتین مقاله Research on Electronic Throttle Performance Test System
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه و تحلیل تصادف از جلوی خودرو براساس نیروهای سازه ای::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله تجزیه و تحلیل تصادف از جلوی خودرو براساس نیروهای سازه ای

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تجزیه و تحلیل تصادف از جلوی خودرو براساس نیروهای سازه ای
نام لاتین مقاله Analysis of Vehicle’s Frontal Crash Based on Structures’ Section Forces
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها در سیستم ترمز ضد قفل::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها در سیستم ترمز ضد قفل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها در سیستم ترمز ضد قفل
نام لاتین مقاله Sliding mode Controller for Wheel-slip Control of Anti-lock Braking System
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم
نام لاتین مقاله Anti-lock Brake System Design Based on an Adaptive Second Order Sliding Mode Controller
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی
نام لاتین مقاله Enhance heat transfer for PCM melting in triplex tube with internal–external fins
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات::.WWW.7SAD.IR.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات
نام لاتین مقاله Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی
نام لاتین مقاله Internal and external fin heat transfer enhancement technique for latent heat thermal energy storage in triplex tube heat exchangers
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY
نام لاتین مقاله Microstructural and tribological studies of as-sprayed and heat-treated HVOF Cr3C2–CoNiCrAlY coatings with a CoNiCrAlY bond coat
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی
نام لاتین مقاله Application of Expert Fuzzy PID Method for Temperature Control of Heating Furnace
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی::.www.7sad.ir.::مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی
نام لاتین مقاله Electrochemical Noise Measurement Technique in Corrosion Research
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله اثر تریس 2 carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله اثر تریس ۲ carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اثر تریس ۲ carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی
نام لاتین مقاله The effect of tris(2-carboxyethyl)phosphine on the dyeing of wool fabrics with natural dyes
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله "آیا شما فکر می کنید من احمق هستم؟": برخورد شهری بین افرادی که دارای ناتوانی فکری هستند و افرادی که این خصوصیت را ندارند.::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله “آیا شما فکر می کنید من احمق هستم؟”: برخورد شهری بین افرادی که دارای ناتوانی فکری هستند و افرادی که این خصوصیت را ندارند.

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله “آیا شما فکر می کنید من احمق هستم؟”: برخورد شهری بین افرادی که دارای ناتوانی فکری هستند و افرادی که این خصوصیت را ندارند.
نام لاتین مقاله ‘Do You Think I’m Stupid?’: Urban Encounters between People with and without Intellectual Disability
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله باورهای (مربوط به) مسئولیت والدین (وظایف والدین): ارتباط با رفتارها و اضطراب والدین در زمینه نا هنجاری های اضطراب کودکی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله باورهای (مربوط به) مسئولیت والدین (وظایف والدین): ارتباط با رفتارها و اضطراب والدین در زمینه نا هنجاری های اضطراب کودکی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله باورهای (مربوط به) مسئولیت والدین (وظایف والدین): ارتباط با رفتارها و اضطراب والدین در زمینه نا هنجاری های اضطراب کودکی
نام لاتین مقاله Parental responsibility beliefs: associations with parental anxiety and behaviours in the context of childhood anxiety disorders
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله جایی که ابعاد مذهبی و کمپینهای بازاریابی جمعی در رسانه های اجتماعی با یکدیگر تلاقی می کنند::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله جایی که ابعاد مذهبی و کمپینهای بازاریابی جمعی در رسانه های اجتماعی با یکدیگر تلاقی می کنند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله جایی که ابعاد مذهبی و کمپینهای بازاریابی جمعی در رسانه های اجتماعی با یکدیگر تلاقی می کنند
نام لاتین مقاله Where the Dimensions of Religion and Mass Media Social Marketing Campaigns Intersect
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله تطابق ژنتیکی و تمایز نشو و نما کردن (برمند شدن) و ساخت برجسته ی شخصیت

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تطابق ژنتیکی و تمایز نشو و نما کردن (برمند شدن) و ساخت برجسته ی شخصیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تطابق ژنتیکی و تمایز نشو و نما کردن (برمند شدن) و ساخت برجسته ی شخصیت
نام لاتین مقاله The Genetic Overlap and Distinctiveness of Flourishing and the Big Five Personality Traits
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله طرح جدید برای محاسبه ی PMM بلوغ مدیریت پروژه::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله طرح جدید برای محاسبه ی PMM بلوغ مدیریت پروژه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله طرح جدید برای محاسبه ی PMM بلوغ مدیریت پروژه
نام لاتین مقاله New design for calculating Project Management Maturity (PMM)
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۸

بیشتر بخوانید
مقاله حقوق صاحبان سهام وحسابداری اطلاعات مربوطه::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله حقوق صاحبان سهام وحسابداری اطلاعات مربوطه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله حقوق صاحبان سهام وحسابداری اطلاعات مربوطه
نام لاتین مقاله Owners’ equity and accounting information relevance
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله تاریخ هنر و عکاسی:به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تاریخ هنر و عکاسی:به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاریخ هنر و عکاسی:به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی
نام لاتین مقاله Photography and art history: the history of art born from photography
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیرات عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برکارآفرینی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تاثیرات عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برکارآفرینی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیرات عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برکارآفرینی
نام لاتین مقاله The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله تأثیر جنسیت بر فساد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تأثیر جنسیت بر فساد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تأثیر جنسیت بر فساد
نام لاتین مقاله The Impact of Gender on Corruption
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن1ESR با افسردگی پس از زایمان - یک مطالعه مقدماتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن۱ESR با افسردگی پس از زایمان – یک مطالعه مقدماتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن۱ESR با افسردگی پس از زایمان – یک مطالعه مقدماتی
نام لاتین مقاله Association study of the estrogen receptor gene ESR1 with post-partum depression – a pilot study
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد (CPMS) روی ابهام نقش مدیران::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تاثیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد (CPMS) روی ابهام نقش مدیران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد (CPMS) روی ابهام نقش مدیران
نام لاتین مقاله The influence of comprehensive performance measurement system (CPMS) towards managers’ role ambiguity
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله فعالیت های مدیریت استعداد آژانس های کاریابی و آموزش معلولان در هند::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله فعالیت های مدیریت استعداد آژانس های کاریابی و آموزش معلولان در هند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله فعالیت های مدیریت استعداد آژانس های کاریابی و آموزش معلولان در هند
نام لاتین مقاله Talent management activities of disability training and placement agencies in India
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۲

بیشتر بخوانید
کارتحقیقی تجارت الکترونیک::.www.7sad.ir.::

رشته حقوق کارتحقیقی

کارتحقیقی تجارت الکترونیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل کارتحقیقی تجارت الکترونیک
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته حقوق – وکالت
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۵

بیشتر بخوانید
کارورزی 4 ( دانشگاه فرهنگیان ) ::.www.7sad.ir.::

کارورزی دانشگاه فرهنگیان کارورزی وکار آموزی

کارورزی ۴ ( دانشگاه فرهنگیان )

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل کارورزی ۴
مقطع کارشناسی
رشته علوم تربیتی – آموزش پرورش دبستانی و پیش دبستانی
قیمت ۴۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸۰

بیشتر بخوانید
کار تحقیقی قصاص و موانع آن در قانون مجازاتهای اسلامی::. www.7sad.ir.::

رشته حقوق کارتحقیقی

کار تحقیقی قصاص و موانع آن در قانون مجازاتهای اسلامی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل کار تحقیقی قصاص و موانع آن در قانون مجازاتهای اسلامی
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته حقوق
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
کار تحقیقی بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران::.www.7sad.ir.::

رشته حقوق کارتحقیقی

کار تحقیقی بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل کار تحقیقی بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته حقوق
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
کار تحقیقی لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی::. www.7sad.ir .::

رشته حقوق کارتحقیقی

کار تحقیقی لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل کار تحقیقی لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی
مقطع کارشناسی – کارشناسی ارشد
رشته حقوق
قیمت ۱۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۷۵

بیشتر بخوانید
جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران::.www.7sad.ir.::

پایان نامه حقوق

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران
مقطع کارشناسی ارشد (M.A)
رشته حقوق – جزا و جرم شناسی
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴۰

بیشتر بخوانید
تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران::.www.7sad.ir.::

پایان نامه رشته مدیریت

تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید- مطالعه موردی شهر تهران
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت جهانگردی – برنامه ریزی و توسعه
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر
نام لاتین مقاله Analyses of steady and unsteady flows in a turbocharger’s radial turbine
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید