شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: آمار و ریاضی

تحقيق آمارقد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

آمار و ریاضی

تحقيق آمارقد دانش موزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي

ارسال شده توسط 7sad.ir

داده هاي اين پروژه از طريق اندازه گيري بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي رشد نو در اندازه گيري شده و به شرح زير مي باشد .

بیشتر بخوانید
مقاله تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله ۲ روش اجرایی دیجیتالی جدید وابسته ریاضیات، مشهور به (نسل دوم تغییر اشکال انحرافی) ]۱۰ و ۱۲[ در دو و سه بعدی، را تشریح می‌کند

بیشتر بخوانید
مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

ارسال شده توسط 7sad.ir

یک خانواده کلی و عمومی برای توزیع های یک متغیری به وسیله متغیرهای تصادفی بتا ایجاد شده است که به وسیله Jones پیشنهاد داده شده

بیشتر بخوانید
مقاله بهبود درستی روش های چندمرحله ای خطی

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله بهبود درستی روش های چندمرحله ای خطی

ارسال شده توسط 7sad.ir

در اینجا تکنیکی را برای بهبود درستی یک روش فرضی چندمرحله ای ارائه می کنیم

بیشتر بخوانید
مقاله مشکلات اصلی مدل سازی در آموزش ریاضیات نمونه ها و تجربه ها

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله مشکلات اصلی مدل سازی در آموزش ریاضیات نمونه ها و تجربه ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

ما در این مقاله فعالیت های مهم مدل سازی ریاضی را که با مشکلات اصلی مقابله می کند

بیشتر بخوانید
مقاله شبیه سازی مونت کارلو جهت حمل معادلات انتگرال ولترا نوع دوم خطی

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله شبیه سازی مونت کارلو جهت حمل معادلات انتگرال ولترا نوع دوم خطی

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف این مقاله ارائه الگوریتم عددی براساس نمونه برداری تصادفی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترا نوع دوم است.

بیشتر بخوانید
مقاله رابطه بین داستان های تلویزیونی وترس از جرم؛ مقایسه تجربی سه تبیین علت و معلول

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله رابطه بین داستان های تلویزیونی وترس از جرم؛ مقایسه تجربی سه تبیین علت و معلول

ارسال شده توسط 7sad.ir

در مورد رابطه بین تماشای تلویزیون و ترس از جرم سه فرضیه وجود دارد. فرضیه کاشت می گوید که تماشای تلویزیون ترس از جرم را افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید
مقاله نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان

ارسال شده توسط 7sad.ir

ما تقریبا همیشه با نمونه ها با توجه به اطلاعات محدود و مختلف سروکار داریم. با در نظر گرفتن نمونه های تصادفی تولد، چگونه می توانیم به بررسی رابطه بین وزن نوزاد متولد شده و مرگ و میر کودکان پردازیم؟

بیشتر بخوانید
مقاله مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

تغیر وانتخاب مشخصه به عنوان نقطه ثقل اکثر پژوهش ها در زمینه های کاربردی بوده که در ارتباط با آن ها، پایگاه های داده یا صدها یا هزاران متغیر موجود می باشند.

بیشتر بخوانید
مقاله مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی

ارسال شده توسط 7sad.ir

مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR ( انورگرسیون برداری) می باشد.

بیشتر بخوانید
مقاله نظریه معکوس کوانتوم شانون و روابط جایگزین منبع برای شبیه¬سازی کانالهای کوانتومی

آمار و ریاضی ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله نظریه معکوس کوانتوم شانون و روابط جایگزین منبع برای شبیه¬سازی کانالهای کوانتومی

ارسال شده توسط 7sad.ir

به علت مسئله کدگذاری معمول کانال نویزی، که در آنجا کانال (کلاسیک یا کوانتوم) پرجنبش (نویزدار) جهت شبیه­سازی یک کانال بدون نویز استفاده می­شود

بیشتر بخوانید