شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: رشته کامپیوتر

مقاله شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکت

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکت
نام لاتین مقاله Human action segmentation and recognition via motion and shape analysis
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته کامپیوتر – هوش مصنوعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله شبیه سازی MATLAB از کنترل کننده ترافیک فازی برای تقاطع جداشده چند خطی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شبیه سازی MATLAB از کنترل کننده ترافیک فازی برای تقاطع جداشده چند خطی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله شبیه سازی MATLAB از کنترل کننده ترافیک فازی برای تقاطع جداشده چند خطی
نام لاتین مقاله MATLAB Simulation of Fuzzy Traffic Controller for Multilane Isolated Intersection
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته کامپیوتر – هوش مصنوعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی:::www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی
نام لاتین مقاله Depth Image Processing and Operator Imitation Using a Custom Made Semi Humanoid
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته کامپیوتر – هوش مصنوعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله مهاجرت نسبی مقرون به‌صرفه از خدمات VoD به ابرهای محتوا

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله مهاجرت نسبی مقرون به‌صرفه از خدمات VoD به ابرهای محتوا

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مهاجرت نسبی مقرون به‌صرفه از خدمات VoD به ابرهای محتوا
نام لاتین مقاله Cost-effective Partial Migration of VoD Services to Content Clouds
قیمت ۲۸۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی مسئله زمان‌بندی در محاسبات ابری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله بررسی مسئله زمان‌بندی در محاسبات ابری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی مسئله زمان‌بندی در محاسبات ابری
نام لاتین مقاله survey on scheuling issues in cloud computing
قیمت ۲۸۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۸

بیشتر بخوانید
مدیریت مبتنی بر فناوری در سازمان های زیست محیطی که از یک سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی(EMIS) استفاده می کنند: طراحی و توسعه

ترجمه مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات مدیریت دولتی

مدیریت مبتنی بر فناوری در سازمان های زیست محیطی که از یک سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی(EMIS) استفاده می کنند: طراحی و توسعه

ارسال شده توسط 7sad.ir

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۰ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه

قیمت ترجمه فارسی: ۳۰۰۰۰تومان

بیشتر بخوانید
مقاله طرح تصمیم برای محاسبه توده ای تحت شرایط محدویت خدمات قرارداد

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات

مقاله طرح تصمیم برای محاسبه توده ای تحت شرایط محدویت خدمات قرارداد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله طرح تصمیم برای محاسبه توده ای تحت شرایط محدویت خدمات قرارداد
نام لاتین مقاله Decision Model for Cloud Computing under SLA Constraints
قیمت ۲۸۰۰۰
رشته کامپیوتر – فناوری اطلاعات
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات کنترل انتقال توان در شبکه های سنسور تک کاره موبایل

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات

مقاله اثرات کنترل انتقال توان در شبکه های سنسور تک کاره موبایل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اثرات کنترل انتقال توان در شبکه های سنسور تک کاره موبایل
نام لاتین مقاله The effects of transmission power control in mobile ad-hoc sensor networks
قیمت ۲۶۰۰۰
رشته کامپیوتر – فناوری اطلاعات
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسایداری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات

مقاله تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسایداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسایداری
نام لاتین مقاله The Impact of Information Technology Investments on Public Accounting Firm Productivity
قیمت ۲۶۰۰۰
رشته کامپیوتر – فناوری اطلاعات
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی سطح شدت اختلال وابسته به شبکیه چشم دیابتیک با استفاده از الگوریتم های دسته کننده با نظارت::.www,7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله بررسی سطح شدت اختلال وابسته به شبکیه چشم دیابتیک با استفاده از الگوریتم های دسته کننده با نظارت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی سطح شدت اختلال وابسته به شبکیه چشم دیابتیک با استفاده از الگوریتم های دسته کننده با نظارت
نام لاتین مقاله Investigation of the severity level of diabetic retinopathy using supervised classifier algorithms
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله یک خط مشی مبتنی بر وب برای غربالگری retinopathy دیابت::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله یک خط مشی مبتنی بر وب برای غربالگری retinopathy دیابت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک خط مشی مبتنی بر وب برای غربالگری retinopathy دیابت
نام لاتین مقاله A Web-Based Platform for Automated Diabetic Retinopathy Screening
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله استخراج و خوشه بندی عبارات استدلالی در متون رقابتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله استخراج و خوشه بندی عبارات استدلالی در متون رقابتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله استخراج و خوشه بندی عبارات استدلالی در متون رقابتی
نام لاتین مقاله Extraction and clustering of arguing expressions in contentious text
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین
نام لاتین مقاله A Node-Centric Reputation Computation Algorithm on Online Social Networks
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم کارشناسی حمایت کننده از یک پیش بینی زود هنگام دیسپیلاری برونشیت ریوی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله سیستم کارشناسی حمایت کننده از یک پیش بینی زود هنگام دیسپیلاری برونشیت ریوی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله سیستم کارشناسی حمایت کننده از یک پیش بینی زود هنگام دیسپیلاری برونشیت ریوی
نام لاتین مقاله Expert system supporting an early prediction of the bronchopulmonary dysplasia
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله استفاده از روش های داده کاوی به منظور تشخیص حملات شبکه::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله استفاده از روش های داده کاوی به منظور تشخیص حملات شبکه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله استفاده از روش های داده کاوی به منظور تشخیص حملات شبکه
نام لاتین مقاله Using Data-Mining Methods to Detect Network Attacks
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۷

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب
نام لاتین مقاله A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده
نام لاتین مقاله Extremal Topological Indices for Graphs of Given Connectivity
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی
نام لاتین مقاله Mode-identifying time estimation and switching-delay tolerant control for switched systems: An elementary time unit approach
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی
نام لاتین مقاله Review of Charging Power Levels and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله رضایت مشتری در وب 2.0 و پیشرفت فناوری اطلاعات::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات

مقاله رضایت مشتری در وب ۲٫۰ و پیشرفت فناوری اطلاعات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله رضایت مشتری در وب ۲٫۰ و پیشرفت فناوری اطلاعات
نام لاتین مقاله Customer satisfaction in Web 2.0 and information technology development
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله افزایش امنیت تفکیک نام در شبکه های ادهاک سیار

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله افزایش امنیت تفکیک نام در شبکه های ادهاک سیار

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی افزایش امنیت تفکیک نام در شبکه های ادهاک سیار
نام لاتین Enhancing Name Resolution Security in Mobile Ad Hoc Networks
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله ارتقای امنیت پروتکل های pro-active در شبکه های ادهاک سیار

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله ارتقای امنیت پروتکل های pro-active در شبکه های ادهاک سیار

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی ارتقای امنیت پروتکل های pro-active در شبکه های ادهاک سیار
نام لاتین Security Enhancement of Pro-active Protocols in Mobile Ad-hoc Networks
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم های کسب سیگنال های تعبیه شده شده EEG

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله سیستم های کسب سیگنال های تعبیه شده شده EEG

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سیستم های کسب سیگنال های تعبیه شده شده EEG
نام لاتین Embedded EEG signal acquisition systems
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۷

بیشتر بخوانید
مقاله حریم شخصی در شبکه های حسگر بی سیم با امضای حلقه

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله حریم شخصی در شبکه های حسگر بی سیم با امضای حلقه

ارسال شده توسط 7sad.ir

مقاله حریم شخصی در شبکه های حسگر بی سیم با امضای حلقه

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله

بیشتر بخوانید
مقاله یک چشم انداز منبع به امنیت شبکه ی حسگر بی سیم(WSN)

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله یک چشم انداز منبع به امنیت شبکه ی حسگر بی سیم(WSN)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی یک چشم انداز منبع به امنیت شبکه ی حسگر بی سیم(WSN)
نام لاتین A Resource Perspective To Wireless Sensor Network Security
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله نقدی بر تکنیک های استخراج داده به منظور تحلیل شبکه های اجتماعی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله نقدی بر تکنیک های استخراج داده به منظور تحلیل شبکه های اجتماعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقدی بر تکنیک های استخراج داده به منظور تحلیل شبکه های اجتماعی
نام لاتین A Survey of Data Mining Techniques for Social Network Analysis
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۱

بیشتر بخوانید
مقاله هوش مصنوعی در بهینه سازی طراحی مسیر حرکت عامل متحرک

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله هوش مصنوعی در بهینه سازی طراحی مسیر حرکت عامل متحرک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی هوش مصنوعی در بهینه سازی طراحی مسیر حرکت عامل متحرک
نام لاتین Artificial Intelligence in the path planning optimization of mobile agent navigation
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله نظر دانشجویان درباره هوش مصنوعی براساس سیستم آموزشی فاصله

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله نظر دانشجویان درباره هوش مصنوعی براساس سیستم آموزشی فاصله

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نظر دانشجویان درباره هوش مصنوعی براساس سیستم آموزشی فاصله
نام لاتین Cash flowmanagementandmanufacturing firm financial performance: Alongitudinalperspective
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۹

بیشتر بخوانید
مقاله شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکت
نام لاتین Human action segmentation and recognition via motion and shape analysis
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله امنیت و حریم‌شخصی در سیستم عامل‌های بررسی شده

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله امنیت و حریم‌شخصی در سیستم عامل‌های بررسی شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی امنیت و حریم‌شخصی در سیستم عامل‌های بررسی شده
نام لاتین In Guards we trust: Security and Privacy in Operating Systems revisited
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری
نام لاتین Hierarchical Scheduling Mechanisms for Multilingual Information Resources in Cloud Computing
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸

بیشتر بخوانید
مقاله لمس داده: اکتشاف داده‌های صوتی‌شده در وسایل موبایل لمسی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله لمس داده: اکتشاف داده‌های صوتی‌شده در وسایل موبایل لمسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی لمس داده: اکتشاف داده‌های صوتی‌شده در وسایل موبایل لمسی
نام لاتین Touching the data: exploring data sonification on mobile touchscreen devices
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای
نام لاتین A fuzzy logical controller for traffic load parameter with priority-based rate in wireless multimedia sensor networks
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۷

بیشتر بخوانید
مقاله k-means تکاملی برای مجموعه ‌داده‌های توزیع‌شده

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله k-means تکاملی برای مجموعه ‌داده‌های توزیع‌شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی k-means تکاملی برای مجموعه ‌داده‌های توزیع‌شده
نام لاتین Evolutionary k-means for distributed data sets
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۶

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم کنترل توان توزیع‌شده احتمالی مقاوم برای شبکه‌های رادیویی شناختگر لایه‌زیرین تحت عدم‌قطعیت کانال‌

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله الگوریتم کنترل توان توزیع‌شده احتمالی مقاوم برای شبکه‌های رادیویی شناختگر لایه‌زیرین تحت عدم‌قطعیت کانال‌

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی الگوریتم کنترل توان توزیع‌شده احتمالی مقاوم برای شبکه‌های رادیویی شناختگر لایه‌زیرین تحت عدم‌قطعیت کانال‌
نام لاتین Robust Probabilistic Distributed Power Control Algorithm for Underlay Cognitive Radio Networks under Channel Uncertainties
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله معماری ۵ لایه سیستم مدیریت پایگاه داده فضای ابری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله معماری ۵ لایه سیستم مدیریت پایگاه داده فضای ابری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی معماری ۵ لایه سیستم مدیریت پایگاه داده فضای ابری
نام لاتین Layered Architecture of Cloud Database Management System
قیمت ۲۷۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۹

بیشتر بخوانید
مقاله معماری شبکه منبع برای مدیریت منبع چند ابری در رایانش ابری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله معماری شبکه منبع برای مدیریت منبع چند ابری در رایانش ابری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی معماری شبکه منبع برای مدیریت منبع چند ابری در رایانش ابری
نام لاتین Resource Grid Architecture for Multi Cloud Resource Management in Cloud Computing
قیمت ۲۷۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم ژنتیک بر اساس تجمع داده با استفاده از سینک موبایل در شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله الگوریتم ژنتیک بر اساس تجمع داده با استفاده از سینک موبایل در شبکه های حسگر بی سیم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی الگوریتم ژنتیک بر اساس تجمع داده با استفاده از سینک موبایل در شبکه های حسگر بی سیم
نام لاتین Genetic Algorithm Based Data Aggregation Using Mobile Sink In Wireless Sensor Networks
قیمت ۲۷۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله حسگر لمسی سه محوری بدون تداخل با استفاده از جفت تیر های پیزو مقاومتی با داپینگ جداری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله حسگر لمسی سه محوری بدون تداخل با استفاده از جفت تیر های پیزو مقاومتی با داپینگ جداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی حسگر لمسی سه محوری بدون تداخل با استفاده از جفت تیر های پیزو مقاومتی با داپینگ جداری
نام لاتین A triaxial tactile sensor without crosstalk using pairs of piezoresistive beams with sidewall doping
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله پردازش سریع تصاویر فیبر خارجی از طریق بلوکه نمودن تصویرwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله پردازش سریع تصاویر فیبر خارجی از طریق بلوکه نمودن تصویر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی پردازش سریع تصاویر فیبر خارجی از طریق بلوکه نمودن تصویر
نام لاتین Fast processing of foreign fiber images by image blocking
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم آموزش الکترونیک هوشمند بر مبنای وب با استفاده از روشهای داده کاویwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله سیستم آموزش الکترونیک هوشمند بر مبنای وب با استفاده از روشهای داده کاوی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سیستم آموزش الکترونیک هوشمند بر مبنای وب با استفاده از روشهای داده کاوی
نام لاتین A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB
نام لاتین A novel modeling approach of aluminum foam based on MATLAB image processing
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله طرح ریزی مسیر برای هدایت و ناوبری ربات متحرک خودگردان با بررسی و ارزیابی تابع هزینه فازی و بهینه سازی کولونی مورچه

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله طرح ریزی مسیر برای هدایت و ناوبری ربات متحرک خودگردان با بررسی و ارزیابی تابع هزینه فازی و بهینه سازی کولونی مورچه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی طرح ریزی مسیر برای هدایت و ناوبری ربات متحرک خودگردان با بررسی و ارزیابی تابع هزینه فازی و بهینه سازی کولونی مورچه
نام لاتین عنوان اصلی مقاله: Path planning for autonomous mobile robot navigation with ant colony optimization and fuzzy cost function evaluation
قیمت ۳۰۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۰

بیشتر بخوانید
مقاله استفاده از الگوریتم وراثتی برای حل مساله رشد سلول دینامیکی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله استفاده از الگوریتم وراثتی برای حل مساله رشد سلول دینامیکی

ارسال شده توسط 7sad.ir

در این مقاله, با استفاده از الگوریتم وراثتی (GA), در خصوص حل مساله رشد سلول (CF), در شرایط دینامیکی, بحث می­شود. مدل­های پیشین موجود در مقالات, دارای خطاهایی اساسی می­باشند

بیشتر بخوانید
مقاله کاوش کارآمد قوانین پیوستگی فازی از جریان داده های همه جا حاضر

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله کاوش کارآمد قوانین پیوستگی فازی از جریان داده های همه جا حاضر

ارسال شده توسط 7sad.ir

با توجه به توسعه ی فناوری، تعدادی از برنامه های کاربردی مانند تلفن همراه هوشمند، شبکه های حسگر و دستگاه های GPS مقدار زیادی از داده های همه جا حاضر را در قالب جریان ها تولید می کنند. متفاوت از پایگاه داده های سنتی ایستان، جریان داده ی همه جا حاضر به طور معمول به طور مداوم با سرعت بالا و مقدار زیاد، و با توزیع در حال تغییر داده ها دریافت می شوند. سر و کار داشتن و استخراج اطلاعات مفید از داده یک چالش واقعی می باشد.

بیشتر بخوانید
مقاله فامکرو FAMACRO: بهینه سازی کلونی مورچه و فازی بر اساس مک MAC/ پروتکل مسیر یابی لایه ی مخالف برای شبکه های حسگر بی سیمwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله فامکرو FAMACRO: بهینه سازی کلونی مورچه و فازی بر اساس مک MAC/ پروتکل مسیر یابی لایه ی مخالف برای شبکه های حسگر بی سیم

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله بهینه سازی کلونی مورچه و فازی (ACO) را بر اساس مک/ پروتکل مسیر یابی لایه ی مخالف (FAMACRO) برای شبکه های حسگر بی سیم مطرح می کند که انتخاب خوشه ی اصلی، دسته بندی و پروتکل های مسیر یابی میان خوشه ای را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانید
مقاله پیش بینی کلمه کلیدی به وسیله ی ARM در اطلاعات کتابشناسی RDF

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله پیش بینی کلمه کلیدی به وسیله ی ARM در اطلاعات کتابشناسی RDF

ارسال شده توسط 7sad.ir

وب ۳٫۰ یک راه آسان برای استفاده از دانش عمیق از داده های بزرگ که به صورت روزانه در اینترنت رشد می کد فراهم می سازد. هدف ما در این مقاله کار با داده ی Linked Open Data Cloud می باشد، که در آن مشکل اصلی با مجموعه داده ناسازگاری و بزرگی می باشد.

بیشتر بخوانید
مقاله ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه ی انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه ی انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

ارسال شده توسط 7sad.ir

در این مقاله رویکرد جدیدی که از مشکلات بیش برازش و پیچیدگی که در ساخت درخت تصمیم نادیده گرفته میشوند ارائه میشود. درخت های تصمیم, ابزارهایی کارآمد برای ساخت نمونه های طبقه بندی به خصوص در مهندسی صنعتی هستد.

بیشتر بخوانید
مقاله تشخیص توزیع مرکز ی جریان گاز در انفجار کوره بر اساس پردازش تصویر مادون قرمز

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله تشخیص توزیع مرکز ی جریان گاز در انفجار کوره بر اساس پردازش تصویر مادون قرمز

ارسال شده توسط 7sad.ir

برای بررسی کردن مسائل مربوط به سختی تشخیص درست ویژگی های توزیع مرکز جریان گاز در دهانه انفجار کوره، و تشخیص ارتباط بین توزیع مرکز جریان گاز و نرخ بهره بردار گاز، یک روش تشخیص خصوصیت های توزیع مرکز جریان گاز در انفجار کوره بر اساس پردازش تصاویر مادون قرمز ارائه شده است و ویژگی های توزیع مرکز جریان گاز انفجار کوره ارائه شده

بیشتر بخوانید
مقاله یکپارچه سازی داده ها مبتنی بر آنتولوژی در Epnet : تولید و توزیع مواد غذایی در طول امپراطوری روم

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله یکپارچه سازی داده ها مبتنی بر آنتولوژی در Epnet : تولید و توزیع مواد غذایی در طول امپراطوری روم

ارسال شده توسط 7sad.ir

تکنولوژی های معنایی به سرعت تحقیقات تاریخی را تغییر می دهد. در طول دهه های اخیر ، مقادیر عظیمی از داده های قابل سنجش جدید جمع شده اند و در فرمت های بابل تعویض در دسترس هستند

بیشتر بخوانید