شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
ارزشیابی مهارت شغلی::.www.7sad.ir.::

ارزشیابی مهارت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

چکیده :

آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و کارکردهای آنها)

­نظریه نوین مدیریت : تئوری سیستم

چنانکه ملاحظه شد ، نظریه های سازمانی و شیوه های مختلف مدیریت در طول زمان مورد تحول و تکامل قرار گرفته است . در طی ده سال گذشته ، رویه خاصی زیر عنوان «تئوری سیستم» برای بررسی های سازمانی متداول گردیده است که ممکن است به عنوان پایه و مبنائی برای بهم پیوستن و ارتباط نظریه های مختلف سازمانی و شیوه های متعدد مدیریت بکار رود .

ـ تعریف سیستم

اصلاح سیستم به « مجموعه از اجزاء وابسته » اطلاق می شود . به عبارت دیگر ، سیستم به معنای یک «کل» بکار می رود که از ترکیب اجزاء متعددی تشکیل یافته است . حدود سیستم اصلی و سیستم های فرعی همیشه تابع قواعد و ضوابط یعنی نیست به عنوان ، اگر بدن انسان را یک سیستم اصلی فرض کنیم ، هر یک از اجزاء آن (مانند دستگاه گوارش) سیستم فرعی بشمار می رود ، ولی چنانچه خود دستگاه گوارش را سیستم اصلی تلقی نمائیم ، اجزاء وابسته (مانند معده ، روده ، کبد و …) سیستم های فرعی سیستم اصلی (دستگاه گوارش) را تشکیل می دهند . بهمین ترتیب در داخل یک سازمان (به عنوان سیستم اصلی) سازمان غیررسمی یک سیستم فرعی محسوب می شود ، ولی اگر سازمان غیررسمی خود سیستم اصلی تلقی شود ، در این صورت سیستم های فرعی رفتار عبارتند از شبکه روابط اجتماعی ، شبکه روابط تخصصی ، شبکه قدرت و غیره که قبلاً مورد بحث واقع شد . (اقتداری ، علی محمد (۱۳۱۰) ؛ ص ۶۴۰)

ـ سیستم (نظام) عبارت است از منظومه ای از عناصر و اجزایی که با هم ارتباط و کنش و واکنش متقابل داشته ، کل واحدی را به وجود می آوردند . هر سیستم درای حد و مرزی است که آن را از محیط یا پیرامونش متمایز و با آن مرتبط می سازد . حد و مرز بعضی سیستم ها ، نفوذ پذیر و بعضی دیگر نفوذ ناپذیر است بر مبنای این خاصیت آنها را به سیستم های باز و بسته تقسیم می کنند . (علاقه مند ، علی (۱۳۲۱) ص ۱۷۶)

­انواع سیستم

سیستم معمولاً به دو نوع تقسیم می شود : سیستم باز (open system) و سیستم بسته (dosed system)

 ـ سیستم بسته :

بیشتر به سیستم های مکانیکی در فیزیک و علوم اجتماعی اطلاق می شود . سیستم بسته صرفاً با استفاده از نیروهای داخلی و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند به کار خود ادامه دهد . در نظریه های کلاسیک ، سازمان به عنوان یک «سیستم بسته» تلقی می شود که فقط متکی بر عوامل و نیروهای داخلی است و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند مسائل خود را از طریق سلسله مراتب و تقسیم کار و روابط رسمی در داخل دستگاه حل و فصل کند . یکی از مشخصات سیستم بسته ، گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا و رکورد و توقف است . به عبارت دیگر در سیستم بسته بازده دستگاه تناسبی با منابع مصروفه ندارد و اتلاق منابع تا بی نظمی و اختلال و اقدامات بدون هدف برای حفظ وضع موجود رواج پیدا می کند . (kast and Rosenzweiy, op.cit, p.119.)

ـ سیستم باز :

برخلاف سیستم بسته ، در سیستم بازگشایی در جهت تعادل پویا و رشد و تکامل از طریق ارتباط دائم با محیط خارج ملاحظه می شود . در این حالت ، سیستم با دریافت منابع مادی و انسانی و تغییر و تبدیل آنها و سعی در ازدیاد و بهبود بازده ، بیش از آنچه نیرو می گیرد ، نیرو تولید می کند ، و بدین ترتیب خود را در مقابل سکون و نابودی حفظ می کند . در سیستم باز ، دستگاه نه تنها بایستی خود را با عوامل محیط خارج سازگار سازد ، بلکه دائماً خود را با عوامل متغیر داخلی نیز منطبق می سازد . (اقتداری ، علی محمد (۱۳۱۰) ص ۶۵)

 مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمان های رسمی و غیررسمی

­سازمان

جامعه امروز ، جامعه سازمانی است . کودکان در سازمان هایی به نام زایشگاه بدنیا می آیند ، بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمان هایی به نام مدرسه می گذرانند ، و پس از فراغت از مدرسه ، اغلب آنان به نحوی در سازمانهای دولتی ، صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند . امروزه ، بخش عمده زندگی ما ، در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود . در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهره مند می شویم . بعضی از آنها بزرگ و پیچیده اند نظیر سازمان های دولتی ، صنعتی ، دانشگاه ها و بعضی دیگر کوچک و ساده اند نظیر شرکت های خصوصی و انجمن های دانشجویی .

از این رو ، گردش امور زندگی ، وابسته به سازمان ها و پیشرفت و بقای جامعه ، تابع کار و عملکرد موثر آنهاست

فهرست مطالب

آشنايي با مفهوم سيستم و انواع آن (سيستم هاي باز و بسته و كاركردهاي آنها)

ـ تعريف سيستم

­انواع سيستم

مفهوم سازمان و انواع آن و كاركردهاي سازمان هاي رسمي و غيررسمي

ـ تعريف سازمان

­انواع سازمان ها

شناسايي سبك هاي مديريتي

­مديريت عبارت از :

­ويژگي ها يا ملاك هاي مديريت

­اصول مديريت وكاربرد آنها

­نقش هاي مديريت

¬مفهوم آموزش

¬تفاوت آموزشهاي رسمي با آموزشهاي غيررسمي

¬ويژگي هاي آموزش هاي فني وحرفه اي و شناسايي نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي در نظام آموزشي كشور

اهداف آموزش فني وحرفه اي در نظام آموزش كشور

¬مفهوم مديريت آموزشي

مديريت آموزش يعني مهارت در استفاده از روابط انساني :

¬تعاريف مديريت آموزشي

¬اصول مديريت (برهاني ، بهاءالدين (۱۳۸۶) ص ۲۴)

¬اهداف مديريت آموزشي

¬آشنايي با اصول مديريت و جايگاه مديريت آموزشي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي

¬ويژگي ها ، قوانين و مقررات تامين ، فرآيند اخذ مجوز و اصول اجراي مقررات و آيين نامه هاي تاسيس آموزشگاه ها

¬آشنايي با سازمان فني و حرفه اي كشور

¬مقررات تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي

مبحث اول – كارآموز و مراكز كارآموزي

¬آشنايي با مسايل و مسئوليتهاي حقوقي مديريت آموزشگاه

ماده ۷- وظايف موسس به شرح زير تعيين مي شود .

¬مربيان ، شرايط اشتغال و مسئوليت آنها

ماده ۱۵- مربيان بايد حائز شرايط زير باشند .

نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسيس و تعطيل آموزشگاه

تاريخچه برنامه ريزي آموزشي در ايران

شناسايي دوره هاي آموزشي قابل اجرا در آموزشگاه ، اصول تشخيص و انتخاب كادر آموزشي ، فرآيند برنامه ريزي آموزشي استاندارد مهارت

اصول تشخيص و انتخاب كادر آموزشي آموزشگاه

فرآيند برنامه ريزي آموزشي

اصول تدوين اهداف كلي و جزيي دوره آموزشي (احديان ، محمد ، ص ۱۲)

اصول تامين امكانات آموزشي آموزشگاه

شناسايي : اصول ارزشيابي جامع و فراگير و اصول ارزشيابي از اثر بخشي آموزشي

انواع ارزشيابي

روشهاي مختلف ارزشيابي

اثربخشي ارزشيابي

آيين نگارش :

  مقررات مكاتبات اداري

مقررات مكاتبات اداري

شناسايي اصول تهيه گزارشهاي مورد نياز آموزشگاه

ارتباط

نام پروژه

ارزشیابی مهارت شغلی

قیمت

۲۰۰۰۰

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۰۰

 
اگر در هنگام دانلود فایل مقاله یا پروژه های سایت www.7sad.ir با مشکل مواجه شدید لطفا با شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ تماس بگیرید

 

  • اکتبر 25, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است