شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

هدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا اينقدر وقت خود را با كامپيوتر تلف مي كني؟» « چرا به تكاليفت كمتر از كامپيوتر اهميت مي دهي؟» و …

بيشتر دانش آموزان دوست ندارند نصيحت هاي خانواده هايشان را گوش كنند ولي آيا اين دانش آموزان به اندازه ي كافي درس مي خوانند؟ آيا براي استفاده از كامپيوتر برنامه اي دارند؟ آيا از كامپيوتر استفاده ي درست مي كنند؟ چقدر وقت خود را با استفاده كامپيوتر مي گذرانند؟ ۲  ساعت يا ۳ ساعت در روز؟ …

بعضي ها، خصوصاً خانواده ها، معتقدند كه كامپيوتر به درس و تحصيل دانش آموزان ضرر مي زند. آيا واقعاً اين چنين است؟

اين پروژه با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و … استفاده شد.

جامعه و نمونه

 جمع آوري داده ها

دانش آموزان سال دوم دبيرستان  به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و ۱۵ دانش آموز به طور تصادفي از بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان اين مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.

جمع آوري داده ها به روش تهيه پرسش نامه انجام شد. در اين نظر خواهي، اسامي خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با راحتي خيال پاسخ هاي خود را بدهند. اگر جمع آوري اطلاعات به وسيله مصاحبه انجام مي شد، ممكن بود دانش آموزان پاسخ هاي درست ندهند و نيز زمان بيشتري مورد نياز بود.

در پرسش نامه تهيه شده، از طول مدت زمان و چگونگي استفاده دانش آموزان از كامپيوتر سؤال شد و اين كه چند ساعت در روز درس مي خوانند و سؤال هايي از اين قبيل. يك نسخه از اين پرسش نامه، ضميمه ي اين تحقيق شده است.

بخش دوم

جداول داده ها

اين فصل شامل جداول مورد نياز براي ترسيم نمودار است. كه در آنها معيار هايي نظير: فراواني، فراواني نسبي، درصد فراواني، فراواني تجمعي، مركز دسته و … مشخص شده است.

اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها نيز در جداولي در انتهاي همين بخش آمده است كه با كمك آنها نمودار هاي مقايسه اي رسم مي شود.

جداول داده ها

جدول شماره يك: جدول فراواني معدل دانش آموزان

فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني نسبي مركز دسته فراواني دسته ها
۴ ۲۹ ۲۹/۰ ۱۲۵/۱۹ ۴ ۱۹ تا ۲۵/۱۹
۵ ۷ ۰۷/۰ ۳۷۵/۱۹ ۱ ۲۵/۱۹ تا ۵/۱۹
۸ ۲۱ ۲۱/۰ ۶۲۵/۱۹ ۳ ۵/۱۹ تا ۷۵/۱۹
۱۴ ۴۳ ۴۳/۰ ۸۷۵/۱۹ ۶ ۷۵/۱۹ تا ۲۰
۱۰۰ ۱ ۱۴ جمع

جدول شماره دو: جدول موارد استفاده از كامپيوتر

در صد فراواني فراواني موضوع
۴۰ ۸ بازي و سرگرمي
۲۵ ۵ برنامه نويسي و گرافيك
۱۰ ۲ برنامه هاي آموزشي
۲۵ ۵ اينترنت
۱۰۰ ۲۰ جمع

جداول داده ها

جدول شماره سه: جدول فراواني زمان استفاده از كامپيوتر

درصد فراواني فراواني زمان
۰ ۰ صبح
۲۱ ۳ ظهر
۳۶ ۵ بعد از ظهر

 فهرست عناوين

  1. معرفي جامعه و تعيين نمونه
  2. جداول داده ها
  3. محاسبات آماري
  4. رسم نمودارها
  5. نتيجه گيري
  6. نمونه پرسشنامه

  • فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است