شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

<span itemprop=بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون" />

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

ارسال شده توسط 7sad.ir

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه

www.7sad.ir 

نوع فایل : قالب ورد و قابل ویرایش
 
تعداد صفحات : 53 صفحه

قسمتی از متن

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون قسمتی از متن: بیماری پارکینسون یکی از بیماری‌هایی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. این بیماری در تمامی نژادها و با شیوع ۲-۱نفر در هر هزار نفر رخ می‌دهد. شیوع آن با افزایش سن افزوده می‌شود. مشخصات این بیماری عبارتند از لرزه، هیپوکینزی، رژیدتیه، اختلال در راه رفتن و قامت. تاکنون اتیولوژی‌های مختلفی برای این بیماری مطرح شده است که شایعترین آن نوع ایدیو پاتیک می‌باشد. از علل دیگر آن می‌توان به انسفالیت لتارژیک پارکینسونیسم ناشی از داروها و سموم و پارکیسنونیسم همراه با سایر بیماریهای نرولوژیک را نام برد. در مطالعات اخیر بحث‌هایی در مورد همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون مطرح شده است. این باکتری نوعی باسیل منحنی شکل گرم منفی می‌باشد که متحرک است و نقش اصلی را در زخم پپتیک و سرطان معده دارد. این عفونت شایعترین بیماری باکتریال در سراسر جهان است و شیوع آن در نقاط مختلف جهان بسته به سطح بهداشت جامعه بستگی دارد. در کشورهای در حال توسعه ۸۰% از جمعیت تا ۲۰ سالگی آلوده می‌شوند که این میزان در آمریکا ۳۰% می‌باشد و میزان آلودگی به هلیکوباکترپیلوری در کشور کره جنوبی ۵۶% گزارش شده است. این باکتری به مخاط معده و روده آسیب وارد می‌کند و باعث ایجاد زخم می‌شود. در مطالعات انجام شده اخیر نوعی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون مشاهده شده و دیده شده که با درمان این نوع عفونت در این بیماران جذب لوودوپا بهتر صورت گرفته و نتایج درمان بهتری حاصل شده است. همچنین یکی از درمانهای اصلی که برای بیماران پارکینسون وجود دارد لوودوپا می‌باشد که در بیمارن دارای زخم پپتیک باید با احتیاط مصرف شود. با توجه به این موضوع که کشور ما از جمله جوامعی است که عفونت هلیکوباکترپیلوری دارای شیوع بالایی می‌باشد و همچنین اکثر افراد مبتلایان به پارکینسون دارای سن بالا هستند و شیوع پارکینسون در آنها بالاتر می‌باشد این طرح با هدف برررسی ارتباط قبلی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیمارستان بعثت در سال ۸۷-۱۳۸۶ صورت پذیرفت. اهداف پژوهش هدف کلی طرح: ارتباط عفونت قبلی هلیکوباکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال ۸۷-۱۳۸۶ هدف اختصاصی طرح: بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران پارکینسونی اهداف فرعی طرح: ۱- بررسی ارتباط بیماری پارکینسون با جنس بیمار ۲- بررسی ارتباط استرس کاری با بیماری پارکینسون ۳- بررسی ارتباط الکل و سیگار با بیماری پارکینسون ۴- بررسی ارتباط دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلپیپدمی با بیماری پارکینسون سؤالات پژوهش ۱- آیا بین عفونت قبلی هلیکوباکترپیلوری با بیمارن پارکینسونی ارتباطی وجود دارد؟ ۲- فراوانی مصرف الکل و سیگار در بیمارن پارکینسونی چقدر است؟ ۳- فراونی استرس در بیماران پارکینسونی چقدر است؟ ۴- -فراوانی بیماری پارکینسون بسته به جنس بیمار چقدر است؟ ۵- فراوانی دیابت، هیپرلیپیدمی و هیپرتانسیون در بیماران پارکینسونی چقدر است؟ فرضیات: هیچ رابطه‌ای بین وجود عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماران پارکینسونی وجود ندارد. بین وجود عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماری پارکینسون رابطه مستقیم وجود دارد. دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (معاونت آموزش و پژوهش) – پایاننامه جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی عنوان: بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در سال ۸۷-۱۳۸۶ استاد راهنما : دکتر محمد حسین شهبازی – استاد مشاور : دکتر محمد درویشی – نگارش وپژوهش : محمد صادقی سال تحصیلی ۸۷ -۱۳۸۶ فهرست مطالب: فصل اول:مقدمه بیان مساله اهداف وفرضیات فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود بیماری پارکینسون اتیولوژی پاتولوژی پاتوژنز درمان هلیکو باکتر پیلوری مروری بر دیگر مقالات . فصل سوم:مواد وروشها نوع مظالعه تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه معیار های پذیرش و عدم پذیرش نوع پژوهش و روش انجام کار فصل چهارم :یافته ها فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری منابع ضمایم فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها: الف-نمودارها نمودار شماره ۱)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری (IgG Ab) با بیماری پارکینسون نمودار شماره ۲)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون نمودار شماره ۳)ارتباط زخم پپتیک با بیماری پارکینسون نمودار شماره۴)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون نمودار شماره۵)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون نمودار شماره۶)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون نمودار شماره۷)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون نمودار شماره۸)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون

  • مهر ۸, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است