شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

<span itemprop=بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی" />

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

فهرست

چکیده :

کلیات تحقیق

بیان مسئله:

اهداف پژوهش:

اهداف کلی:

اهداف جزئی:

فرضیه های پژوهش:

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

ادبیات تحقیق

تاریخچه هوش هیجانی:

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار آن

1- خود آگاهی هیجانی:

2- قاطعیت:

8-مسولیت پذیری

7- روابط بین فردی:

خودشکوفایی:

9- حل مسئله :

10-واقعیت سنجی:

11- انعطاف پذیری:

13- کنترل تکانه:

14- شادکامی:

15- خوشبختی:

کفایت هیجانی

هوش عمومی

هوش هیجانی و سلامت

هوش چیست

نقش هیجانها در هوش

هوش هیجانی :دو نظریه

4-استفاده از هیجانها

تنظیم وکنترل هیجانها

چگونه می توان هیجان خود را تنظیم کرد؟

بهداشت روان:

توانایی لذت بردن از زندگی:

تعادل

توانایی جهیدن

انعطاف پذیری

خودشکوفایی

موفقیت تحصیلی

پیشینه تحقیق

پژوهشهای خارج از کشور

پژوهشهای داخل کشور

روش شناسی تحقیق

فصل سوم:

آزمون هوشی هیجانی بار-ان

مقیاسهای آزمون عبارتنداز:

پایایی آزمون به روش زوج و فرد:

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل 

جدول شماره 12-1آمارهای توصیفی مربوط به خوشبختی

جدول شماره 13-1 آمارهای  توصیفی مربوط به خوشبختی

فرضیه شماره 5-بین هوش هیجانی واستقلال فرد رابطه معناداری وجوددارد

فصل پنچم:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات :

منابع

ضمائم :

  • خرداد ۱۴, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است