شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
تابع متغير مختلط 1

تابع متغير مختلط ۱

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

ويژگيهاي تحليلي نگاشت

عددهاي موهومي پرواز شگفت انگيز روح خدايند.اين اعداد هويت دو گانه اي بين بودن ونبودن دارند.

گاترفيد ويلهلم فون لايب نيتس۱۷۰۲ميلادي

نظريه ي تابع ها از يک متغيير مختلط شامل برخي از قوي ترين و مفيد ترين وپر کاربرد ترين ابزارهاي تحليل رياضي است.براي انکه دست کم تا هدودي اهمييت متغير هاي مختلف را نمايش دهيم چند مبهث از کاربرد هاي انها را به اختصار بر مي شمريم

۱.در مورد بسياري از زوج تابع هايu v ,همuوهم vدر معادله ي لاپلاس در دو بعد واقعي صدق ميکنند .

 براي مثال يا vياu  را ميتوان براي توصيف پتانسيل الکتروستاتيکي دو بعدي به کار برد . آن گاه ميتوان از تابع ديگري براي توصيف ميدان الکتريکي  Eبهره گرفت  که يک دسته از منحني هاي عمود بر منحني هاي مربوط به تابع اوليه را ارائه مي کند  يک موقعيت مشابه براي هيدروديناميک از يک شاره ايده ال با حرکت غير چرخشي نيز وجود دارد تابع uبايد پتانسيل سرعت را توصيف کند در حالي که تابع  vتابع جريان خواهد بود.

درمواردبسياريکه تابع هاي  u,vمجهولند مي توانيم به ياري نگاشت يا تبديل در صفحه ي مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله ي مورد نظر بسازيم .

٢.اعداد مختلط(در بخش ۱-۶) از زوج هاي اعداد حقيقي ساخته مي شوند بنابر اين حوزه ي اعداد حقيقي به طور طبيعي در حوزه ي اعداد مختلط جا سازي ميشوند. در اصطلاح هاي رياضي حوزه ي اعداد مختلط تعميمي از حوزه ي اعداد حقيقي است و بعداً در جهت هر چند جمله اي به ترتيب n (در حالت کلي )صفر مختلط کامل ميشود . اين واقعيت ابتدا به وسيله ي گاوس اثبات شد و قضيه اصلي جبر ناميده شد (بخش ۶-۴و۷-٢ را ببينيد )  به صورت يک نتيجه تابع هاي حقيقي سري حقيقي بي نهايت و انتگرال ها معمولا ميتوانند به طور طبيعي به اعداد مختلط ساده به وسيله ي نشاندن يک متغير حقيقي x براي مثال به جاي مختلط z تعميم داده شوند .

فهرست مطالب

فصل ۶. ۵

ويژگيهاي تحليلي نگاشت.. ۵

۶.۱       جبر مختلط.. ۷

هميوغ مختلط.. ۹

تابعهاي متغيير مختلط.. ۱۳

خلاصه. ۱۶

۶-۲   شرايط  کوشي _ريمان.. ۱۷

توابع تحليلي.. ۲۲

خلاصه. ۲۲

۶-۳      قضيه ي انتگرال کوشي.. ۲۳

انتگرال هاي پربندي.. ۲۳

اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس… ۲۵

نواحي همبند چند گانه. ۲۷

فرمول انتگرال کوشي.. ۲۹

مشتقها ۳۱

قضيه ي موره آ ۳۲

خلاصه. ۳۴

۶-۵    بسط لوران.. ۳۴

بسط تايلور. ۳۴

اصل انعکاس شوارتز. ۳۶

ادامه ي تحليلي.. ۳۷

سري لورن.. ۴۰

خلاصه. ۴۳

۶-۶  نگاشت.. ۴۴

انتقال. ۴۵

چرخش… ۴۵

انعکاس… ۴۶

نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار. ۴۸

خلاصه. ۵۳

۶-۷            نگاشت همديس… ۵۳

خلاصه.۵۴

نام فایل تابع متغير مختلط ۱
مقطع کارشناسی
رشته ریاضی و آمار
قیمت
۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۶۰

  • فروردین ۷, ۱۳۹۶

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است