شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

ترجمه مقاله :نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ ترجمه مقاله :نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی
<span itemprop=ترجمه مقاله :نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی" />

ترجمه مقاله :نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی

ارسال شده توسط 7sad.ir

بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir

سال انتشار :۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :۱۳
نشریه :ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :۴۸
نوع مقاله :مقاله ISI
فهرست مطالب
۱- مقدمه ۲- حسابداری بعنوان اقتصاد: ایده ارزش منصفانه ۳- تجزیه و تحلیل سرل از ماهیت واقعی رسمی و سازمانی ۴- FVM و ارائه حقایق رسمی و سازمانی ۵- کار میدانی ۶- شواهد موجود مطالعه موردی ۷- نتیجه گیری

شرح مختصری از مقاله :

چکیده
اندازه گیری ارزش منصفانه (FVM) در IFRS نامیده می شود برای یک نمایندگی با محوریت بازار “واقعیت”، به موجب ارزش نسبت داده شده به حقوق (دارایی) و تعهدات (بدهی ها) در اصل تعیین شده از منظر “شرکت کنندگان بازار” نسبت به نهاد گزارشی. ما استدلال میکنیم، به هر حال، براساس آنالیز Searle واقعیت نهادی، که چنین خقوق و تعهدات وجود دارند و تحت شرایط خاصی قابل شناخت هستند، آنهم زمانیکه این شرایط در موقعی که FVM متمایز نیست، نگه داشته شود و زمانیکه آنها نگه ندارند الزامات FVM را که چیزهایی واهی و پوچ و نامنسجم هستند. براساس این تحلیل و با استفاده از مطالعه ی موردی داده ها، ما چگونگی FVM استفاده شده در عمل به دارایی های غیرمالی را به دست آوردیم. ما پیدا کردیم، برای غلبه بر دارایی های عملیاتی مرکزی، که ارزش منصفانه آن ناشناخته می شود، به دلیل عدم وجود واقعیت رسمی و سازمانی که در آن ایده ی FVM به طور ضمنی بستگی دارد. در این موارد ، بازیگران آرزو می کنند ” نمایان ارزش منصفانه با مصلحت پیدا شود، بی ثباتی و در نهایت اینگونه مسائل در تضاد مستقیم از دیدگاه شرکت کنندگان بازار می باشد” .
عنوان انگلیسی :

Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets

چکیده انگلیسی
Abstract Fair value measurement (FVM) in IFRS calls for a market-oriented representation of economic ‘reality’, whereby the values attributed to rights (assets) and obligations (liabilities) are in principle determined from the perspective of the ‘market participant’ rather than that of the reporting entity. We argue, however, based upon Searle’s analysis of institutional reality, that such rights and obligations exist and are knowable only under certain conditions, that when those conditions hold FVM is not distinctive, and that when they do not hold the requirements of FVM are wishful and incoherent. Based upon this analysis, and using case study data, we explore how FVM is applied in practice to non-financial assets. We find, for a predominance of core operating assets, that fair value is unknowable, because of the absence of the institutional reality on which the FVM idea implicitly depends. In these cases, actors’ representations of fair value were found to be expedient, unstable and ultimately in direct contradiction of the market participant’s perspective that is ‘wished-for’ in IFRS
 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ,استانداردهای حسابداری ,استانداردهای حسابرسی بین المللی, استراتژی بازاریابی, استقلال حسابرس, اینترنت اشیا بازاریابی ,بحران مالی تصمیم استراتژیک, تعمیر و نگه داری نرم افزار تنظیم بازار سهام حسابداری بین المللی حسابرسان مستقل, حسابرسی داخلی, حمایت سازمانی ادراک شده, رفتار شهروندی سازمانی ,ساختار سازمانی ,سرمایه فکری سیستم هزینه, عدالت درون سازمانی, عملکرد مالی ,عوامل حیاتی موفقیت ,فرآیند توسعه نرم افزار ,,مدیریت ارتباط با مشتری ,مدیریت دانش,, مدیریت سود,مدیریت پروژه ,مهندسی نرم افزار کار مشترک, کیفیت گزارشگری مالی
.

  • اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است