شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دانلودپایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ دانلودپایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان
<span itemprop=دانلودپایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان" />

دانلودپایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلودپایان نامه

بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان

مختصری از پایان نامه :

آموزش و پرورش، همواره می کوشد نو باشد، نو آوری را تشویق و تقویت کند، به رشد و گسترش خود شکوفایی همه ی شهروندان کمک کند، این خود شکوفایی را در جهت عزت نفس و بالندگی، راهنمایی کند؛ و بر این باور است که همه ی شهروندان می توانند خود شکوفا باشند به شرط این که در محیط مساعد و محرک و مشوق قرار بگیرند. افراد در طول زندگي، چندين تصور مختلف از خود پيدا مي كنند. عزت نفس يك خودآگاهي مهم و يك عامل قوي در ترغيب شخص به كار، تعيين ظرفيت خودهدايت گري و خودكنترلي و تمايل به رفتارهاي كاري سودمند است.عزت نفس يك ارزيابي از خود است كه ميزان اعتقاد فرد به قابليت، اهميت، موفقيت و ارزش خويش را منعكس مي كند. عزت نفس يك قضاوت شخصي درمورد با ارزشمند بودن خويش است. عزت نفس يك طرزتلقي از مقبوليت يا عدم مقبوليت خويش است كه نهايتاً خود را به صورت ميزان علاقه مندي (بي علاقگي ) شخص به خويشتن نشان مي دهد. برخوردهاي اشخاص معتبر، سيستم هاي كاري، شيوه زندگي شخصي و احساس كفايت و قابليت حاصل از تجارب شخصي، مي توانند عزت نفس راشديداً تحت تاُثير قرار دهند. كاركنان درمورد خود قضاوتهايي دارند كه براي سازمان داراي پيامدهاي مهمي است. در يك نگرش كلي، عزت نفس يك ارزيابي كلي از ارزش خويش است. ارزيابي از ارزش خود، ميزان آگاهي افراد از توانايي، اهميت و ارزشمندبودن خويش براساس تجربيات گذشته است. با يك نگرش ديگر، عزت نفس كاري، سطح خودآگاهي شخص را براي انجام وظايف خاص – در آينده – نشان مي دهد. افراد براي وظايفي كه غالباً انجام مي دهند (مثلا رانندگي اتومبيل ) يا وظايفي كه براي زندگي آنان داراي اهميت است (مثلامسئوليت هاي اصلي شغل شان ) سطوح مختلفي از عزت نفس را به دست مي آورند.كاركناني كه داراي عزت نفس كاري بالايي هستند، در مقايسه با افرادي كه عزت نفس كاري كمتري دارند معمولا بهتر كار مي كنند و از شغلشان راضي ترند. اين تفاوت حائز اهميت است زيرا افرادي كه در انجام يك كار، مدام بازخورد منفي دريافت مي كنند، هرگز اين تصور را نخواهند داشت كه براي انجام آن داراي كارايي هستند. داشتن عزت نفس و احترام به خود و شناسایی ارزشهای فردی، برخورداری از اعتماد به نفس و … در محیط کار و کل جامعه مساُله بسیارمهمی است که سبب ارتقای شغلی، حرفه ای و انگیزه های اجتماعی و فردی کارکنان یک سازمان می شود. عصر امروز، عصر تغييرات شتاب‌زا و عدم اطمينان نسبت به آينده و نبود اطلاعات در دسترس و كافي جهت تصميم‌گيري براي مديران است. تغييراتي كه اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودي بكشاند؛ از اين رو سازمان بايد يك ويژگي مهم داشته باشد و آن عبارت از توانايي تغيير و تطبيق مداوم است (ابراهيم زاده، 1384: 48). به عبارت ديگر، دوام و توسعه سازمان‌هاي قرن بيست و يك در گرو همسو شدن با تحول‌هاي سريع، توسعه و بالندگي مي‌باشد، چرا كه تغيير و تحولات سريع محيطي، بهبود و بالندگي سازماني را در موقعيت‌هاي گوناگون اجتناب ناپذير مي‌سازد (سنج، 1375: 12). سازمان‌ها براي همسو شدن با تغييرات محيطي نيازمند بهبود و توسعه و گسترش عمليات اجرايي هستند. بالندگي سازماني روشي است كه در اجراي آن، عملكرد سازمان بهبود مي‌يابد و اصولاً بر پايه فرآيند آموزش و تغيير دادن ارزش‌ها و نگرش‌هاي كاركنان و اعضاي سازمان قرار دارد(دفت،1380: 53). بالندگي سازماني فرآيندي است كه يك سازمان از طريق آن ظرفيت داخلي خود را توسعه مي‌دهد تا به حداكثر اثربخشي خود كه در مأموريت سازمان مشخص شده است دست يافته و حفظ كند(فيل بين و ميكوش ، 1999: 6).   با آنکه بالندگی سازمانی پدیده ای به نسبت تازه در قلمرو مدیریت به شمار می آید و هنوز دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوارنشده، ولی در چهاردهه کنونی از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است. هم اکنون موضوع بالندگی سازمانی در شمار درس های مهم و بنیادی دوره های آموزشی بسیاری از دانشکده های دانشهای رفتاری بویژه مدیریت درسراسرجهان است (طوسی،1:1380). بالندگی سازمانی در حقیقت بازشناسی ارزش انسان در کوشش های بزرگ سازمانی است. بالندگی سازمان یعنی فراهم آوردن موجبات رشد و بالنده شدن سازمانها از راه پرورش مردمانی که در سازمان به عنوان گرانبهاترین سرمایه به کار می پردازند(همان منبع: 6). آرگریس تجدید نظر سازمانی را در تعریف توسعه( بهبود) سازمانی خود چنین خلاصه می کند: در قلب توسعه (بهبود) سازمانی توجه به تعیین اولویت ها، انرژی بخشی، دقت عمل، فعالیت و تغییر(نوسازی) سازمان از طریق استفاده ار تکنولوژی و منابع انسانی قرار دارد. به همین ترتیب گاردنر نیز در اثر خود به نام «خود تجدید نظری سازمان» به اجتناب از فساد سازمانی و بیهودگی و استفاده از اولویت ها و نوآوریها و ابداعات و بیشتر از همه انعطاف پذیری و تطبیق دادن خود با شرایط جدید، ایجاد شرایطی که موجب برانگیختن انگیزه پیشرفت و ارضا کارکنان شود توصیه می کند؛ به نحوی که نتایج حاصله کاملاً درخط اهداف مورد نظر پیش بینی شده برای ایجاد تغییرات در سازمان باشد(فرنچ ،84:1384 ). به سخن کوتاه هدف کلی بالندگی سازمانی دگرگون کردن همه بخشهای سازمان است تا در نتیجه آن سازمان در پاسخگوییهای خود انسانی تر، کارآمد تر،و در نوسازی خویش توانا گردد (کیت دیویس و جان نیواستروم ).

 

فایل :100 صفحه ای  ، Word  (قابل ویرایش)

  • تیر ۲۰, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است