شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com
<span itemprop=دانلودکارورزی کافی نت" />

دانلودکارورزی کافی نت

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود

کارورزی کافی نت 

مختصری از کارورزی :

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد . با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .کافی نت کلیک با موضوع و هدف ارا ئه خدمات کامپیوتری در منطقه تأسيس گرديده است . اين اهداف در حال حاضر در چارچوب اساسنامه و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اين مرکز واقع گرديده است .محل كارآموزي اينجانب کافی نت کلیک واقع در شهرستان تالش شهر لیسار مي باشد .

  • تیر ۱۷, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است