شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دانلود سوالات و پاسخ هاي آئين نامه رانندگي

<span itemprop=دانلود سوالات و پاسخ هاي آئين نامه رانندگي" />

دانلود سوالات و پاسخ هاي آئين نامه رانندگي

ارسال شده توسط 7sad.ir

1- نور بالاي وسيله نقليه چه مواقعي و در كجا بايد استفاده شود؟

الف- روزها و در خارج از شهر

ب- شب ها و در داخل شهر

د- شب ها و هنگام تاريكي هوا و در خارج از شهر

2- هنگام پارك اتومبيل در كنار خيابان حق تقدم با وسيله نقليه اي است كه:

الف- زودتر به محل رسيده باشد

ب- با حركت به جلو مشغول پارك كردن باشد

د- ضمن حركت به عقب مشغول پارك كردن باشد

3- همراه داشتن كارت بيمه شخص ثالت براي رانندگان كليه وسايل نقليه:

الف- مجاز است

ب- ممنوع است

د- الزامي است

4- رانندگان گواهينامه پايه دوم با چه وسايل نقليه اي مجاز به رانندگي هستند؟

الف- كليه وسايل نقليه

ب- وسايل نقليه موتوري

د- با اتومبيل هاي سواري، استيشن، وانت بار، كاميونت تا ظرفيت 3500 كيلوگرم

5- دارندگان گواهي نامه پايه يكم با چه وسايل نقليه مجاز به رانندگي هستند؟

الف- با كليه وسايل نقليه موتوري به غير از موتور سيكلت و گازي و ويژه

ب- با كليه وسايل نقليه

د- با وسايل نقليه سنگين و ويژه

  • آذر ۳, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است