شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران
<span itemprop=دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران" />

دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران

ارسال شده توسط 7sad.ir

دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از پایان نامه :

  • مقدمه

A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:

دهه ۱۹۶۰ یکی از دوره های بسیار پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود در این دهه سه نظریه ویژه ارائه شده که عبارت از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های y , x نظریه بهداشت و انگیزش است.

این نظریه ها سنگ زیربنای نظریه هایی هستند که در این سالها ارائه شده اند و در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از این نظریه و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می‌کنند.

فردریک هرزبرگ[۱] استاد و رئیس گروه روان شناسی دانشگاه کیس وسترن ریزرو[۲] که سالهای زیادی درباره انگیزه مطالعه و تحقیق کرده است می‌گوید: کوشش و تلاش بیرونی مدیران برای ایجاد قوه محرکه درونی در کارکنان با ناکامی و شکست روبرو شده است.

فقدان محیط سالم از قبیل روابط صحیح بین رئیس و مرئوس و استفاده از مزایای مادی باعث نارضایی کارکنان می‎شود. تنها راه برانگیختن کارکنان این است که به آنها کاری ارجاع کنیم که آنان را درگیر کند، زیرا در مقابل این درگیری است که آنان تن به مسئولیت می دهند.

جنبه هایی که مربوط به عوامل انگیزش فردی و اجتماعی از قبیل نیازها، خواسته ها، آرزوها، ارزشها، تغییرات سنی و رشد و پیشرفت یا هیجانات، تجربیات، اعتقادات و رویه های روانی و به طور کلی روابط اجتماعی فرد در خانواده و خارج از خانواده می‎شود آثار این انگیزه ها ممکن است به صورت مختلف مثبت یا منفی ظاهر شود.

تأمین معقول و درست نیازهایی مانند نیاز اولیه یا فیزیولوژیکی، نیاز به اهمیت، نیاز به پیشرفت و ارتقا شغلی موجب می‎شود که کارکنان از روحیه قوی و مثبت در محیط کار برخوردار بوده و در انجام وظایف و نیل به هدفهای سازمان از خود تلاش و کوشش نشان دهند (هرزبرگ)

B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف

ساختار شغلی هر فرد در جامعه در مقیاس بزرگ به عنوان یکی موارد الزام آور رشد و پیشرفت و ادامه حیات اقتصادی و شغلی در برآیند کل جامعه است. هر فرد از شغلی که در اختیار دارد هدفی را دنبال می‌کند و میزان خاصی از زحمت و تلاش را برای آن انجام داده و از این میزان تلاش خود، در مجموع منتظر به وجود آمدن نتیجه ای است، که این نتیجه به طور خاص عمومیت ندارد و به انتظارات هر فرد به صورت شخصی باز می گردد. اما بر طبق نظریه هائی که تا به حال داده شده و در فصل آینده نیز به آنها اشاره می شود، میزان این نتیجه، رضایت شغلی فرد از کارش را رقم می زند. به نظر می رسد میزان رضایت شغلی هر فرد از تجربه اجتماعی اش- یعنی شغل- به وجود آورنده میزان بهره وری شغلی و افزایش سطح آن، میزان تعهد کاری، تأمین نیاز به پیشرفت در هر فرد، انگیزه انجام کار و ادامه خلاقانه آن و پیشرفت، در جهت اهداف سازمانی و علاقمندی به تأمین اهداف مجموعه شغلی خود است.

در مقیاس تئوریک نظریه های گوناگونی برای رضایت شغلی هر فرد از کارش، ارائه شده و میزان اهمیت آن نیز در بکارگیری خلاقیت های هر فرد پس از تأمین رضایت شغلی برای رسیدن به اهداف کلی سازمانی، مشخص است. و این میزان اهمیت نیز ضرورت بررسی و اندازه گیری میزان رضایت شغلی را در دوره های مختلف و فاصله زمانی مناسب در هر سازمان مشخص می نماید.

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول- كليات پژوهش……………………. ۱

۱-۱- مقدمه…………………………….. ۲

A-1-1- تئوري دو عامل انگيزشي هرزبرگ:……… ۲

B-1-1- ضرورت بررسي ميزان رضايت شغلي مشاغل مختلف ۳

۲-۱- بيان موضوع پژوهش و ضرورت آن…………. ۴

A-2-1- ضرورت تربيت نيروي انساني مجرب و با انگيزه در عرصة
اطلاع رساني…………………………….. ۴

B– 2-1- بررسي ميزان رضايت شغلي خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعي اثرگذار در ارتباطات امروز……………….. ۶

C-2-1- موفقيت شغلي و افزايش كارآئي……….. ۸

D-2-1- سازمان وسايل جمعي:……………….. ۹

۳-۱- بيان موضوع………………………… ۹

۴-۱- بيان مسئله………………………… ۹

۵-۱- هدف پژوهش…………………………. ۱۰

۶-۱- فرضيات پژوهش………………………. ۱۰

 

-۱- سوالات پژوهش……………………….. ۱۰

۸-۱- متغيرهاي پژوهش…………………….. ۱۰

۹-۱- تعاريف عملياتي…………………….. ۱۱

فصل دوم- گسترة نظري پژوهش……………….. ۱۲

۱-۲- مقدمه…………………………….. ۱۳

۲-۲- تاريخچه و تعاريف انگيزش…………….. ۱۴

۳-۲- انگيزش چيست……………………….. ۱۷

۴-۲- انگيزش در سازمان ها………………… ۱۸

۵-۲- نظرية ۲ عاملي هرزبرگ……………….. ۲۰

۶-۲- نظرية سلسله مراتب نياز مازلو………… ۲۲

۷-۲- نظرية x , y………………………….. 24

۸-۲- رضايت شغلي………………………… ۲۵

۹-۲- رضايت شغلي و كاركرد………………… ۲۷

۱۰-۲- شيوه ابراز نارضايتي……………….. ۳۱

۱۱-۲- عوامل مرتبط با رضايت شغلي………….. ۳۲

۱۲-۲- نظريه هاي انگيزش شغلي……………… ۳۴

۱۳-۲- نظريه محرك و پاسخ…………………. ۳۴

۱۴-۲- نظرية ميزان سازگاري……………….. ۳۴

۱۵-۲- نظرية عقلي و استدلالي………………. ۳۵

۱۶-۲- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعة اطلاعاتي و اهميت
رسانه ها………………………………. ۳۵

فصل سوم- معرفي باشگاه خبرنگاران جوان……… ۴۰

  • معرفي باشگاه…………………………. ۴۱
  • نقاط قوت…………………………….. ۴۳
  • نقاط ضعف…………………………….. ۴۳

فصل چهارم- روش شناسي و تجزيه و تحليل آماري… ۴۶

جامعه پژوهش……………………………. ۴۷

روش نمونه گيري…………………………. ۴۷

نمونه پژوهش……………………………. ۴۷

جدول………………………………….. ۴۷

ابزار اندازه گيري پژوهش…………………. ۴۸

روائي و اعتبار ابزار اندازه گيري…………. ۴۸

روش تجزيه و تحليل آماري…………………. ۴۹

بررسي نتايج پرسشنامه……………………. ۴۹

توصيف داده ها …………………………. ۵۰

۱۰- آزمون فرضيه ها……………………… ۵۱

۱۱- تجزيه و تحليل همبستگي آزمون فرضيه اول…. ۵۲

۱۲- تجزيه و تحليل همبستگي آزمون فرضيه دوم…. ۵۳

۱۳- بررسي سوالات مربوط به عوامل بهداشتي……. ۵۵

۱۴- بررسي سوالات مربوط به عوامل انگيزشي……. ۵۸

۱۵- پيوست ها: جدول همة تجزيه و تحليل ها و نمودارهاي آن‌ها    58

فصل پنجم- نتيجه گيري……………………. ۶۲
  1. بحث و بررسي………………………….. ۶۳
  2. نتيجه گيري نهائي……………………… ۶۵
  3. محدوديت هاي پژوهش…………………….. ۶۶
  4. پيشنهادات……………………………۶۸
     
   

 

 

     

  • اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است