شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو
<span itemprop=قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو" />

قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو

ارسال شده توسط 7sad.ir

قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو

دربزرگترین سایت پایان نامه و مقاله

www.7sad.ir

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : حسابداری
تعداد صفحات ترجمه : 65 صفحه
قيمت ترجمه : 25000 تومان

توضیحات مقاله :

هدف: هدف از این مقاله بررسی قوانین حسابداری شرکتی و توسعه ی آن ها در کشور لیبی می باشد.

طرح/ اصول/ رهیافت: جهت جمع آوری داده از پرسش نامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شده است.مصاحبه های نیمه ساختارمند با ممیزین حسابداری خارجی، مدیران مالی، اساتید و تنظیم کنندگان قوانین حسابداری انجام شده است.

نتایج: این مقاله دریافت که قوانین حسابداری حاکم بر شرکت های دولتی و بانکها به شدت تحت تأثیر قانون تجاری لیبیو قانون دریافت مالیات است. هر چند شرکت های مذکور و بخش بانکداری لیبی باید با استانداردهای بین المللی حسابداری مطابقت داشته باشند، اما هنوز بر اساس اصول حسابداری عمومی و پذیرفته شده در آمریکا عمل می کنند. نتیجه ی دیگری که می توان از این مطالعه بدست آورد این است که اجرای استانداردهای بین المللی حسابداری توسط حسابداران، انجمن ممیزان و حسابداران لیبی، حسابداران محلی و بازار بورس لیبی هنوز به نتیجه ی مطلوب نرسیده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد حرفه ی حسابداری در لیبی هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد و دچار کمبودهای مشخصی در راستای انجام عمل حسابداری شرکتی می باشد، آنچه که مسلم است قوانین و ساختارهای مذکور نقش اساسی در حفظ نفوذ خارجی در عمل حسابداری دارند. نتایج تجربی در این تحقیق نشان می دهد بر اساس معیار سالتر و نیزواندر(۱۹۹۵) (آزمون طولانی مدت و تنظیم کننده به همراه ایده ی ممیزین حسابداری در گزارشات مالی شرکت ها) سطح حرفه ای شغل حسابداری در لیبی از سطح استاندارد آن پایین تر است.

میزان ابتکار/ ارزش: در این مقاله قوانین حسابداری شرکت ها، اجرای قوانین و نقش انجمن ممیزان و حسابداراندر توسعه ی حسابداری شرکتی در لیبی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله سهیم بودن در مقالات مربوط به بررسی مقررات حسابداری شرکت ها در لیبی و پر نمودن خلأ تحقیق درباره ی حسابداری بین المللی است.

واژگان کلیدی: مشارکت، کشورهای در حال توسعه، قوانین حسابداری، مقررات استانداردهای حسابداری، حسابداری لیبی

————————————————————–

عنوان اصلی مقاله:    Developing corporate accounting regulation in Libya past and future challenges

ترجمه فارسی عنوان:  قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو

تعداد صفحات انگلیسی:  ۳۵ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۶۵ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  25000تومان

توجه داشته باشیدکه:

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • دسامبر 5, 2015

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است