شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا : شواهدي از سهام منتخب در بخش توليدي

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا : شواهدي از سهام منتخب در بخش توليدي
مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا : شواهدي از سهام منتخب در بخش توليدي

مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا : شواهدي از سهام منتخب در بخش توليدي

ارسال شده توسط 7sad.ir

مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا : شواهدي از سهام منتخب در بخش توليدي

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازمقاله :

اين مقاله اثر اهرم مالي و اندازه بازار سهام منتخب را روي بازده سهام بررسي مي كند. مدل رگرسيون حداقل مربعات معمولي (OLS) براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي وابسته و مستقل استفاده مي شود.

اهرم شركتهاي منتخب از گزارش مالي ساليانه تخمين زده شده است و يك دوره پنج ساله از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ را در پنج شركت فعال در بخش توليد پوشش مي دهد. علاوه بر اين از ميانگين ماهيانه قيمت سهام منتخب بين ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ براي پنج شركت " فو- وانگ سراميك ، غذاي خوب ، صنايع المپيك ، ريسندگي مترو و صنايع نساجي استفاده شده است.

 مطالعه رابطه منفي معنا دار بين اهرم و بازده سهام را ، زماني كه داده هاي صنايع به طور كلي استفاده شده بود را تخمين مي زند . با وجود اين، در سطح شركتهاي شخصي رابطه پايدار نبود. چهار شركت از پنج شركت منتخب (براي مثال فو- وانگ سراميك ، غذاي خوب ، صنايع المپيك ، ريسندگي مترو ) همگي ضرايب اهرم منفي داشتند. صنايع نساجي ضريب اهرم مثبت داشته است. همچنين مقاله ثابت مي كند ارتباط بين اندازه بازار و بازده سهام به طور معنادار مثبت است. اثر اندازه بازار در بخش توليد محدود است.

چکیده لاتین

This paper examines the impact of financial leverage and market size of selected stocks on stock returns. Ordinary Least Square (OLS) regression models were used to examine the relationship between the dependent and independent variables. The leverage of the selected firms was estimated from the annual financial reports covering a period of five years from 2008 to 2012 of five corporations operating in the manufacturing sector. Furthermore, average monthly stock prices of the selected stocks between 2008-2012 for Fu-Wang Ceramic, Fine Foods Limited, Olympic Industries, Metro Spinning and Rahim Textiles

نام فارسی

اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس اوراق بهادار داكا : شواهدي از سهام منتخب در بخش توليدي

نام لاتین

The Impact of Financial Leverage and Market Size on Stock Returns on the Dhaka Stock Exchange: Evidence from Selected Stocks in the Manufacturing Sector

قیمت

۳۰۰۰۰۰

سال انتشار

۲۰۱۵

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۸

 

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • تیر ۱۲, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است