شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی
<span itemprop=مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی" />

مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مهندسی مواد
تعداد صفحات ترجمه : 8 صفحه
قيمت ترجمه : 26000 تومان

هدف:هدف از این مقاله بررسی مقاومت در برابر خوردگی فولادهای ضدزنگ دولایه با استفاده از روش های الکتروشیمیایی در ۱M محلول  NaCl می باشد.تأثیر آماده سازی ترکیبات گردی و چرخۀ سرمایش بعد زینترشدن بر خواص خوردگی یا زنگ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

طرح/روش شناسی/شیوۀ برخورد: در مطالعۀ حاضر،فولادهای ضدرزنگ دولایه با راه اندازی متالورژی پودری از پودرهای با پایه آرتنزیتی،آستنیتی با افزایش کنترل شدۀ عناصر آلیاژی از قبیل Cr, Ni, Mo و Cu حاصل شدند.در مطالعات پیش از آماده سازی ترکیبات، نمودار شافلر لحاظ شد.ترکیبات آماده شده در  ۸۰۰ MPa متراکم و در کورۀ خلاء همراه با پرکردن آرگون در دمای ۱۲۶۰°C  به مدت ۱ ساعت زینتر شدند.پس از زینتر شدن، دو چرخۀ سرمایشی متفاوت بکار برده شد:سرمایش سریع همراه با سرعت سرمایش متوسط ۲۴۵ °C/min و سرمایش کند ۵ °C/min در جو آرگون.فولادهای ضد زنگ دولایه ایی تولید شده با استفاده از میکروسکوپی اسکن کننده و اپتیکال و آنالیز شیمیایی EDS ترکیبات ریزساختار مورد مطالعه قرار گرفتند.خواص خوردگی از طریق روش های شیمیایی در۱M محلول آب NaCl بررسی شد.

یافته ها:بر اساس نتایج بدست آمده ،تأیید شد که در روش زینتر بکاربرده شده و همچنین آماده سازی ترکیبات پودری در ساخت فولاد دولایۀ زینتر دارای خواص خوردگی که به نسبت آستنیت/فریت در ریزساختار و عناصر تقسیم بندی بین فازها  بستگی دارد لحاظ شود.مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ زینتر با دانسیته و مورفولوژی متخلخل موجود در ریزساختار نیز بسیار مرتبط است.بیشترین مقاومت در برابر خوردگی متخلخل در ۱M محلول NaCl به خاطر ترکیب با توازن تقریبی فریت و آستنیت در ریز ساختار بدست آمد.

تلویحات و محدودیت های تحقیقاتی:براساس مشخصۀ پودرها،سرعت سرمایشی سریع کاربردی ظاهرا توافق خوبی برای خواص خوردگی و ریزساختارها میباشد.علیرغم اینکه آزماشات بیشتری برای بررسی سرعت های سرمایشی مختلف باید انجام بگیرد.

ارزش/اصلیت:استفاده از پودرهای عنصری افزوده به پایه فولاد ضدزنگ ،پتانسیل های بالقوۀ آن برحسب تراکم پذیری نسبی و دانسیتۀ زینتر نهایی را نشان داد.علاوه بر همگنی ریزساختاری خوب و اول ازهمه مقاومت در برابر خوردگی حاصل شد و کاربردهایی نیز در صنعت داشت.

 کلیدواژه ها:خوردگی،ساخت و پردازش،متالورژی پودر،فولاد ضدزنگ دولایه

———————————————————————————————

عنوان اصلی مقاله:  Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method

ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الکتروشیمیایی

تعداد صفحات انگلیسی: ۸  صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۸ صفحه

قیمت ترجمه فارسی:   ۱۶۰۰۰تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 20, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است