شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe
مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

کارامدی محلولپاشی های آهن (Fe) مختلف برای اصلاح کلروسیس برگ و تقویت Fe دانه ها در نخودهای مزرعه دارای کمبود Fe مطالعه شد. هیچ کاهش کلروفیلی در گیاهان دارای کمبود Fe درمان شده با محلولپاشی مشاهده نشد. EDDHA ]اتیلندیامین – N، N' – بیس (۲-هیدروکسیفنیلاکتیک)[ که پس از آن در شروع شکوفه دادن با درمان FeSO4 (73.7mg/l Fe) صورت می گیرد، بیشترین پاسخ را در اصلاح کلروسیس و افزایش جرم زیستی خشک در نخودها داشت. داده های اسپکتروسکوپی انتشار پلاسما-اتمی که به صورت القایی به هم پیوسته اند افزایش قابل توجه Fe را در دانه ها نشان داد در حالی که با تمام محلولپاشی ها در زمان پر کردن دانه در گیاهان دارای کمبود Fe درمان شد. در میان آن ها، FeSO4 (73.7 mg/l Fe) بیشترین تاثیر را در تقویت زیستی Fe در دانه های رسیده تحت کمبود Fe در نخودها را داشت. نتایج همچنین اشاره می کنند که زمان شکوفه دهی یک زمان مناسب برای محلولپاشی برای ارتقاء Fe در غلات رسیده است. روی هم رفته، استفاده از محلولپاشی Fe هم اصلاح کلروسیس را تسهیل کرد و هم به ارتقاء Fe در نخود کمک می کند و می تواند باز هم توسط پرورش دهنده ها و کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده لاتین

Effectiveness of different iron (Fe) foliar sprays for leaf chlorosis correction and grain Fe boosting was studied in field peas under Fe deficiency. No chlorophyll reduction was observed in Fe deficient plants treated with foliar sprays. EDDHA [ethylenediamine-N,N′ -bis(2-hydroxyphenylacetic acid)] followed by FeSO4 (73.7 mg/l Fe) treated at the start of flowering was most responsive in correcting chlorosis and increasing shoot dry biomass in peas. Inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy data showed significant increase of Fe in grains while treated with all foliar sprays at the time of grain filling in Fe-deficient plants. Among them, FeSO4 (73.7 mg/l Fe) was the most efficient in biofortifying Fe in mature grain under Fe deficiency in peas. Results also pinpoint that flowering is a suitable time for applying foliar sprays to boost Fe in mature grains. Taken together, application of Fe foliar sprays facilitated both chlorosis correction and Fe boosting in peas and can be further used by breeders and farmers.

نام فارسی مقاله

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

نام لاتین مقاله

Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency

قیمت

۳۵۰۰۰

فرمت مقاله  

Word

سال انتشار

۲۰۱۶

تعداد صفحات

۱۰

 

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • اکتبر 30, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است