شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله الکترود انتخابی یون چاپ اسکرین نوین برای تعیین سیتالوپرام هیدروبرومید در فرمولبندی دارویی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله الکترود انتخابی یون چاپ اسکرین نوین برای تعیین سیتالوپرام هیدروبرومید در فرمولبندی دارویی
<span itemprop=مقاله الکترود انتخابی یون چاپ اسکرین نوین برای تعیین سیتالوپرام هیدروبرومید در فرمولبندی دارویی" />

مقاله الکترود انتخابی یون چاپ اسکرین نوین برای تعیین سیتالوپرام هیدروبرومید در فرمولبندی دارویی

ارسال شده توسط 7sad.ir

الکترود انتخابی یون چاپ اسکرین نوین برای تعیین سیتالوپرام هیدروبرومید در فرمولبندی دارویی

 

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه و

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : شیمی
تعداد صفحات ترجمه : 17 صفحه
قيمت ترجمه : 26000 تومان

توضیحات مختصرمقاله :

الکترودهای انتخابی یون چاپ اسکرین نوین سیتالوپرام برای تعیین سیتالوپرام موجود در فرمولبندی های دارویی ساخته، مشخص و بکار برده شدند. حسگرهای پیشنهادی یونوفور پتاسیم تتراکیس (p- کلروفنیل) بورات (KTPCLPB) (الکتروپی) و کمپلکس جفت یون سیتالوپرام ـ اسید فسفوتنگستیک (CP-PT) (الکترود X) را به صورت مواد الکترواکتیو در الکترودهای چاپ اسکرین و تری کریسل فسفات به صورت واسطه احلال جای داده می شوند. الکترودهای ساخته شده در دامنه خطی عریض و سیتالوپرام با محدوده شناسایی کمتر و و شیب () و mVdecode () برای الکترود (V) و (X) پاسخ نرنستاین را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که حسگرهای پیشنهادی دارای مشخصه هایی مثل پاسخ ثابت و سریع، تکرارپذیری خوب، ثبات بلند مدت و کاربردپذیری طی یک دامنه PH وسیع ۹-۲ و ۸-۲ برای الکترودهای (V) و (X) است. این حسگر ها، گزینش پذیری خوبی برای سیتالوپرام را با توجه به تعداد گونه های آلی، غیر آلی خارجی، مواد رقیق کننده و پر کننده های اضافه شده به آماده سازی دارویی را نمایش می دهد. حسگر ها بطور موفقیت آمیزی برای تعیین سیتالوپرام در قرص، ادرار و سرم بکار برده می شوند.

—————————————————————–

عنوان اصلی مقاله:   Value drivers of corporate eco-efficiency: Management accounting information for the efficient use of environmental resources

ترجمه فارسی عنوان: الکترود انتخابی یون چاپ اسکرین نوین برای تعیین سیتالوپرام هیدروبرومید در فرمولبندی دارویی

تعداد صفحات انگلیسی:  ۱۴ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  26000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • اسفند ۲۵, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است