شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات
مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات::.WWW.7SAD.IR.::

مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول (EG) درمحیط قلیایی با استفاده از کاتالیست های دو فلزی بر پایه پالادیوم در مقیاس نانو (PdM ، که M= Ni و Sn) برروی نانولوله های کربن چند دیواره سولفوناته (SF-MWCNTs) مورد سنجش قرار گرفت. مخلوط دوفلزی (یعنی SF-MWCNT–PdSnmix و SF-MWCNT–PdNimix) الکتروکاتالیز بهتری درجهت اکسایش EG نسبت به SF-MWCNT–Pd نشان دادند. در پلت فرم SF-MWCNT–PdSnmix اکسایش اتیلن گلیکول درپتانسیل های نقطه شروع و پیک (قله) پایین تر ، تراکم بالاتر و سینتیک سریع تر نسبت به پلت فرم SF-MWCNT–PdNimix اتفاق افتاد. اکسیداسیون اتیلن گلیکول در پلت فرم SF-MWCNT–PdNimix پایدارتر از پلت فرم SF-MWCNT–PdSnmix می باشد. در واقع قلع(Sn) یک کوکاتالیست مناسب تری با پالادیوم در الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول می باشد.

چکیده لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol (EG) in alkaline medium using nano-scaled palladium-based bimetallic catalysts (PdM, where M = Ni and Sn) supported on sulfonated multi-walled carbon nanotubes (SF-MWCNTs) is compared. The bimetallic mixture (i.e., SF-MWCNT–PdSnmix and SF-MWCNT–PdNimix) showed better electrocatalysis towards EG oxidation than the SF-MWCNT–Pd. At the SF-MWCNT– PdSnmix platform, oxidation of EG occurred at lower onset and peak potentials, higher current density, and faster kinetics (lower impedance) than at the SF-MWCNT–PdNimix platform. EG oxidation at the SF-MWCNT–PdNimix is more stable than at the SF-MWCNT–PdSnmix. Indeed, Sn is a more favoured cocatalyst with Pd in EG electro-oxidation.

نام فارسی مقاله

مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

نام لاتین مقاله

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes

قیمت

۲۵۰۰۰

رشته

مهندسی مواد

فرمت مقاله  

Word

سال انتشار

۲۰۱۳

تعداد صفحات

۱۲

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • ژانویه 21, 2017

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است