شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی
<span itemprop=مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی" />

مقاله بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : ۱۶ صفحه
قيمت ترجمه : ۳۲۰۰۰ تومان

این مقاله سعی در بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل  کارکنان دو بانک ملت  واقع در استان تهران می شود.۲۴۸ نفر از این کارمندان به منظور تحلیل داده گزینش شدند. کارمندان بانک از زمره افرادی هستند که در طول مدت زمان نسبتا کمی، باید کار زیادی را انجام دهند و از این رو ، کارایی منبع انسانی در بین کارمندان بانک و مخصوصا بانک ملت  یکی از مهم ترین بانک های این کشور، بسیار ضروری است. جهت گردآوری داده از یک پرسشنامه استفاده شد. ابعاد هوش عاطفی از مدل بارون و عوامل اجتماعی ذهنی کارایی منابع انسانی از مقالات تاوری، سوخکیان و میرنژاد (۲۰۰۸) برگرفته شد. جهت تحلیل داده از SEM مبتنی بر واریانس استفاده می شود. نتایج در بازه اطمینان ۹۹ درصد نشان می دهد که هوش عاطفی اثر مثبتی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد.

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، عوامل اجتماعی ذهنی، کارایی منابع انسانی

————————————-

عنوان اصلی مقاله:  Investigating the effects of emotional intelligence on social-mentalfactors of human resource productivity

ترجمه فارسی عنوان:  بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  32000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 29, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است