شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه
<span itemprop=مقاله بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه" />

مقاله بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه

ارسال شده توسط 7sad.ir

بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : متالوژی
تعداد صفحات ترجمه : 11 صفحه
قيمت ترجمه : 30000 تومان

آزمایشات متعددی جهت تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی آنها انجام شد.

قابلیت جوش خودرگی خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ و قولادهای زنگ  بررسی شد.هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی اتصالات بود.بررسی های متالورژیکی،اندازه گیرهای ریزسختی ،آزمایشات پوسته شدن،آزمایشات برش لبه روی لبه،آزمایشات کشش عرضی،و آزمایشات ترک خوردگی تنشی انجام شد.

مشخص شد که در اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولاد ضدزنگ و فولاد زنگ پذر ، بار ترک نمونه های تنش عرضی تقریبا ۷۲-۷۸% نمونه های برش لبه رو لبه بود.تکه فلز جوش اتصالات فلزی غیرمشابه کاملا مارتنزیت بود.اما به اندازۀ کافی نرم و شکل  بود که نوع شکست در هر دو آزمایش تنش عرضی و برش لبه روی لبه ،شکست توپ وار باشد.در مورد آزمایش خستگی خوردگی ،اتصالات جوش خوردۀ خال جوش،سطوح مختلف استحکام مواد پایه بر استحکام خستگی خوردگی هیچ تأثیری نداشت.اما بر ضخامت ورق فلزی تأثیر بسزایی داشت.استحکام نمونه جوش خوردۀ خال جوش باافزایش ضخامت ورقۀ فلزی افزاش یافت.پوشش الکتریکی نمونه های آزمون بر خواص خستگی خوردگی اتصالات جوش خوردۀ خال جوش تأثیر نداشت.آزمایشات ترک خوردگی تنشی نشان داد که اتصالات فلزی غیر مشابه فولاد ضدزنگ EN 1.4318 و فولاد زنگ پذیر روی اندود ZStE260BH نسبت به شکنندگی هیدروژن در محلول کلرید سدیم در دمای ۳٫۵% اتاق حساس هستند.کراکینگ یا ترک خوردگی قابل قیاس در اتصالات فولاد ضدزنگ-ضدزنگ در هنگام پیوند کووالانسی به روی نیز مشاهده شد.دلیل شکنندگ هیدروژن جوشهای فلزی غیرمشابه این است که قطعۀ فلزی جوش کاملا مارتنزیت است و پتانسیل خوردگی به دلیل روکش کاری روی کم است.

کلید واژه ها:جوشکاری خال جوش،اتصالات فلز غیرمشابه،فولاد ضدزنگ،فولاد زنگ پذیر،اتصالات جوشخوردۀ خال جوش

————————————————————————————————————-

عنوان اصلی مقاله:  Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels

ترجمه فارسی عنوان: بررسی خوص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه

تعداد صفحات انگلیسی: ۹ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه

قیمت ترجمه فارسی:   30000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 20, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است