شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی
<span itemprop=مقاله تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی" />

مقاله تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی

ارسال شده توسط 7sad.ir

تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : زیست شناسی
تعداد صفحات ترجمه : 22 صفحه
قيمت ترجمه : 27000تومان

توضیحات مختصرمقاله :

گیاهان دارویی که تحت شرایط نیمه خشک رشد می کنند غلظت محصولات طبیعی مرتبط به آنها بیشتر از گیاهان معادل است، اما در آب و هوای معتدل کشت می شود. این پدیده بر اساس ملاحظات بیو شیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهی شرح داده می شود: در نواحی نیمه خشک- به علت عرضه محدود آب وشدت نور بیشتر- گیاهان در معرض سطح تنش خشکی بیشتر نسبت به گیاهانی هستند که در آب و هوای معتدل رشد می کنند. تا کنون، تنها داده های آزمایشاتی محدودی بر اساس این هم بستگی ها در دسترس است. در این بخش، بررسی جامعی در مورد ادبیات مربوط ارائه می گردد. در اکثر تحقیقات در دسترس، محتوای محصولات گیاهی ثانویه در گیاهانی که از تنش خشکی در رنجند افزایش می یابد.

زمینه ساخت و سازی افزایش تحریکی با تنش محصولات طبیعی به شرح ذیل شرح داده می شود: به خاطر انسداد دهانی به علت فوقدان آب اولیه، مصرف CO2 بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در نتیجه، مصرف هم عرض های کاهشی (NADPH+ ) برای تثبیت CO2 از طرایق چرخه کالوین بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و عرضه بیش از حد توده ای NADPH+ را تولید می کند. در نتیجه، روندهای ساخت و سازی به سمت بیشتر ترکیبات بسیار کاهش یافته مانند ایزوپرنوییدها، فنولها و اکلاییدها حرکت داده می شود. استفاده از Sage به عنوان یک گیاه مدل، بر هم کنش تنش خشکی که باعث تحریک تغیییرات سوخت و سازی می شود و سنترز و انباشت محصولات گیاهی ثانویه بررسی شده است. وقتی گیاهان تحت تنش خشکی متوسطی کشت می شوند، محتوای کل و همچنین غلظت منوترین ها بطور قابل توجهی بیش تر از گیاهان گروه کنترل به خوبی آبیاری شده است. وقتی این گیاهان بطور موازی تحت CO2 بالا کشت می شوند، تنش خشکی مرتبط با افزایش سنتز منوترین بطور کلی تنظیم می شود. بطور آشکارا، علاوه بر تنش مرتبط با انسداد دهانی، مقدار CO2بسیری وارد برگ ها می شود. بر اساس این ملاحظات، کاربردهای مفروض جهت افزایش کیفیت گیاهان دارویی و با بکار بردن عمدی تنش خشکی مشخص می شود.

————————————————————————–

عنوان اصلی مقاله:   Influencing the product quality by deliberately applying drought stress during the cultivation of medicinal plants

ترجمه فارسی عنوان:  تحت تاثیر قرار دادن کیفیت  محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی

تعداد صفحات انگلیسی:  ۹ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی:   ۲۲ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  27000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • اسفند ۲۸, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است