شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر
<span itemprop=مقاله تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر" />

مقاله تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

ارسال شده توسط 7sad.ir

تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : زیست شناسی
تعداد صفحات ترجمه : 24 صفحه
قيمت ترجمه : 28000 تومان

توضیحات مختصرمقاله :

ترکیبات فنولی متابولیت های ثانویه ای هستند که اغلب از ملزومات برهم کنش های گیاه- میکروارگانیسم می باشند. با این حال، هنوز به طور کامل شناخته نشده است که این ترکیبات چگونه بر رشد هر دوی پاتوژن ها و رقبا تاثیر می گذارند. در این مطالعه، دو فنولیک اسید اصلی (بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید) به وسیله ی کروماتوگرافی مایع با کارایی فوق بالا مورد نظارت و شناسایی قرار گرفته، و محتویات آنها در ترشحات ریشه ی تنباکو ارزیابی شده است. بعلاوه، تاثیر آنها بر زیست توده و فعالیت میکروارگانیسم های ریزوسفر، به ویژه بیماریزای پلاسیدگی باکتریایی یعنی Ralstonia solanacearum و رقیب آنbrevis Brevibacillus هم در محیط کشت مایع و هم در خاک بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ریشه های خشک به ترتیب ۰٫۲۵ µg g-1 و ۱٫۱۵ µg g-1 بود. هر دوی آنها توانایی توسعه ی رشد پاتوژن و رقیب آن را در غلظت پایین دارا بودند (بنزوئیک اسید ≤ ۲µGL-1 و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید≤ ۳µGL1)، درحالیکه در غلظت بالا، رشد باکتری محدود شده بود. غلظت های سرکوب شده ی حداقلی این اسید های فنولی برای R. solanacearum بالاتر از این مقادیر برای گونه ی رقیب بودند. رشد پاتوژن و رقیب همراه با تنوع عملکرد ریزو- میکروبی به طور معنی داری با افزودن ۴µg kg-1 بنزوئیک اسید یا ۸ µg kg-1 3-فنیل پروپانوئیک اسید در خاک کاهش یافته بود. در نهایت، پاتوژن به تجمع (انباشت) ترشحات ریشه ی تنباکو نسبت به گونه ی رقیب سازگاری بهتری نشان داد، که می تواند دلیلی برای شیوع پلاسیدگی باکتریایی تنباکو در سیستم تک محصولی باشد

————————————

عنوان اصلی مقاله:    Identification of benzoic acid and 3-phenylpropanoic acid in tobacco root exudates and their role in the growth of rhizosphere microorganisms

ترجمه فارسی عنوان:  تشخیص بنزوئیک اسید و ۳-فنیل پروپانوئیک اسید در ترشحات ریشه ی تنباکو و نقش آنها در رشد میکروارگانیسم های ریزوسفر

تعداد صفحات انگلیسی:  ۱۰ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  28000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • اسفند ۲۷, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است