شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی
مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی::.www.7sad.ir.::

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

در این مقاله، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی جدید (MADM) از طریق ادغام تکنیک رتبه بندی ترجیحات بوسیله شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) و نقشه شناختی فازی (FCM) ایجاد می شود. مدل پیشنهادی ویژگی های مطلوبی دارد که تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا مشکلات تصمیم گیری پیچیده را مدل سازی کنند. ارائه یک روش موثر برای ساختار دادن به مسئله، توانایی مدل سازی وابستگی های متقابل میان معیار های مساله و قابلیت اداره کردن عدم اطمینان ها، برخی از ویژگی های اصلی مدل MADM سلسله مراتبی پیشنهاد شده هستند. مدل پیشنهاد شده در مساله انتخاب استراتژی مبتنی بر نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها (SWOT) اجرا می شود تا قابلیت کاربرد آن نشان داده شود.

چکیده لاتین

In this paper, a new fuzzy Multiple-Attribute Decision Making (MADM) model is developed by integrating the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and Fuzzy Cognitive Maps (FCMs). The proposed model exhibits some desirable features that enable decision makers to model complex decision-making problems. Providing an effective methodology for problem structuring, the ability to model interdependencies among the problem attributes and the capability of handling uncertainties are some of the main characteristics of the proposed hierarchical MADM model. The proposed model is implemented in a Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)-based strategy selection problem in order to demonstrate its applicability.

نام فارسی مقاله

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

نام لاتین مقاله

Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS

قیمت

۳۸۰۰۰

رشته

صنایع

فرمت مقاله  

Word

سال انتشار

۲۰۱۵

تعداد صفحات

۴۱

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • آذر ۲۶, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است