شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ
مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ::.www.7sad.::

مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

دو رنگ طبیعی استخراج شده از گاردنیای زرد (Gardenia jasminoides) و قرمز دانه (Dactylopius coccus) به عنوان حساس کننده در ساخت سلول های خورشیدی حساس به رنگ (DSSC) برای دریافت نور در طول یک محدوده گسترده از طول موج استفاده شده اند. ویژگی های جذب، خواص الکتروشیمیایی و بازده فوتوولتاییک DSSCهای طبیعی بررسی شده اند. داده های سینتیک جذب رنگ ها در یک محفظه جذب کوچک بدست آمدند و با مدل شبه درجه دوم تطابق داده شدند. عملکرد فوتوولتائیک یک الکترود نوری جذب شده با تک-رنگ (گاردنیا یا قرمز دانه) یا ترکیب یا جذب موفق دو رنگ، از اندازه گیری های جریان-ولتاژ ارزیابی شدند. بازده تبدیل انرژی الکترود TiO2 با جذب موفق رنگ های قرمز دانه و گاردنیا ۰/۴۸% بود، که در مقایسه با جذب تک-رنگ بهبود پیدا کرده بود. در مجموع، یک لایه دوتایی از دو رنگ طبیعی به عنوان حساس کننده برروی سطح TiO2 متخلخل به طور موفقیت آمیزی بر اساس تفاوت در وابستگی های جذب گاردنیا و قرمز دانه فرموله شدند.

چکیده لاتین

Two natural dyes extracted from gardenia yellow (Gardenia jasminoides) and cochineal (Dactylopius coccus) were used as sensitizers in the assembly of dye-sensitized solar cells (DSSCs) to harvest light over a wide range of wavelengths. The adsorption characteristics, electrochemical properties and photovoltaic efficiencies of the natural DSSCs were investigated. The adsorption kinetics data of the dyes were obtained in a small adsorption chamber and fitted with a pseudo-second-order model. The photovoltaic performance of a photo-electrode adsorbed with single-dye (gardenia or cochineal) or the mixture or successive adsorption of the two dyes, was evaluated from current–voltage measurements. The energy conversion efficiency of the TiO2 electrode with the successive adsorption of cochineal and gardenia dyes was 0.48%, which was enhanced compared to single-dye adsorption. Overall, a double layer of the two natural dyes as sensitizers was successfully formulated on the nanoporous TiO2 surface based on the differences in their adsorption affinities of gardenia and cochineal.

نام فارسی مقاله

مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ

نام لاتین مقاله

Light harvesting over a wide range of wavelength using natural dyes of gardenia and cochineal for dye-sensitized solar cells

قیمت

۳۵۰۰۰

رشته

شیمی

فرمت مقاله  

Word

سال انتشار

۲۰۱۴

تعداد صفحات

۱۳

 

در صورت بروز مشکل عنوان فایل خریداری شده و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

برای سهولت در خرید لطفا " راهنمای خرید "  را مطالعه نماید.

 

  • آذر ۱۷, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است