شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون
<span itemprop=مقاله روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون" />

مقاله روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون

ارسال شده توسط 7sad.ir

روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون

در برزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه تحقیق مقاله کارورزی ترجمه مقالات جدید، نمونه سوالات پیام نور

www.7sad.ir

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : کامپیوتر
تعداد صفحات ترجمه : 34 صفحه
قيمت ترجمه : 25000 تومان

توضیحات مختصر مقاله :

 در این مقاله، یک الگوریتم یادگیری متوالی جدید با ترکیب کردن یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین (OS-ELM) و رگرسیون فیلتر کالمن ساخته شده است. یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین کالمن (KOSELM) مسئله‌ی چند خطی OS-ELM را حل می‌کند، که می تواند پیش بینی ضعیف و مدل‌های ناپایداری را تولید نماید. KOSELM داده های آموزشی را یک به یک یا تکه به تکه با تنظیم واریانس وزن‌های خروجی از طریق فیلتر کالمن، می آموزد. عملکرد الگوریتم ارائه شده بر روی مجموعه داده‌ها‌ی رگرسیون معیار، اعتبارسنجی شده است و نتایج نشان می‌دهد که KOSELM می تواند دقت آموزش بهتری را نسبت به OS-ELM و الحاقات مربوط به آن، ارائه نماید. اعتبار سنجی آماری در مورد تفاوت دقت برای تمام الگوریتم ها انجام شده است، و نتایج تایید می‌کنند که KOSELM پایداری بهتری نسبت به ReOS-ELM، TOSELM و LS-IELM دارا می‌باشد.

 کلمات کلیدی: آموزش متوالی آنلاین، یادگیری ماشین حدی، یادگیری ماشین آنلاین متوالی حدی، رگرسیون فیلتر کالمن، چند خطی

——————————————————————–

عنوان اصلی مقاله:    Kalman filter-basedmethodforOnlineSequentialExtremeLearning Machine forregressionproblems

ترجمه فارسی عنوان:  روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون

تعداد صفحات انگلیسی:  ۱۰ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  25000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

 

  • دسامبر 24, 2015

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است