شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

ارسال شده توسط 7sad.ir

مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

فرمهای فلزی، طبقه مواد نسبتاً جدیدی هستند که به خوبی مشخصات فیزیکی و مکانیکی را نمایش می دهند که باعث جذاب شدن شماری از کاربردهای مهندسی می شود. در این مقاله، روش مدلسازی جدیدی جهت ایجاد مدل المان محدود (FEM) فوم آلومینیومی مطرح می شود. در ابتدا، پردازش تصویر MATLAB جهت سروکار داشتن با توموگرافی محاسبه شده با اشعه X سنکرون (MCT) استفاده می شود که تصاویر فوم آلومینیم واقعی را اسکن می کند و مدل هندسی را سازماندهی می کند. دوماً، روش شبکه بندی دو مرحله ای جهت شبکه سازی مدل هندسی از طریق انتخاب گره مناسب بکار برده می شود و سپس FEM فوم آلومینیوم را بطور مستقیم بیان می کند. این روش جهت محاسبه عملکرد فشردگی فوم آلومینیوم براساس ABAQUS استفاده می شود که ضریب تخلخل آن به ترتیب ۴۱۵۶٪، ۷۱/۵۶٪، ۰۲/۵۸٪ است و ما دو ماتریس ZL102 است. محاسبه فوم آلومینیم، رفتار مکانیکی در فرایند فشردگی را منعکس می کند و نتایج عددی مطلوب نشان می دهد که روش کنونی، کاربردپذیر است.

چکیده انگلیسی :

Metal foams are a relatively new class of materials exhibiting well physical and mechanical properties which make them attractive in a number of engineering applications. In this paper, a novel modeling approach is proposed to establish the finite element model (FEM) of aluminum foam. Firstly, MATLAB image processing is used to deal with synchrotron X-ray computed tomography ( lCT) scanning images of real aluminum foam and reconstruct geometric model. Secondly, two-step mesh method is employed to mesh the geometrical model by appropriate selection of node, and then establish the FEM of aluminum foam directly. This approach is used to calculate the compression performance of aluminum foam based on ABAQUS, of which porosity is set as 56.41%, 56.71% and 58.02%, respectively, and the matrix material is  ZL102. The calculation of aluminum foam can reflect mechanical behavior in the compression process and good numerical results show that present method is applicable.

نام فارسی

روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

نام لاتین

A novel modeling approach of aluminum foam based on MATLAB image processing

قیمت

۳۰۰۰۰۰

سال انتشار

۲۰۱۵

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۶

 

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

 

  • تیر ۲۸, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است