شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر
<span itemprop=مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر" />

مقاله سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

ارسال شده توسط 7sad.ir

سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : 26 صفحه
قيمت ترجمه : 36000 تومان

تئوری و استرس تحقیقات که رفتار صدای کارمند ( VB، تبادل اختیاری ایده ها، پیشنهادات، و یا نگرانی ها با هدف بهبود عملکرد سازمانی) بطور مثبت بر تصمیم گیری، بهبود و نوآوری تاثیر می گذارد. با این حال، ساختار VB به ندرت در زمینه خاص از مدیریت پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از یک نمونه ۶۱۸ مدیر پروژه و ۱۵۴ هماهنگ کننده پورتفوی پروژه در ۱۵۴ شرکت، هدف اصلی از این مطالعه تجزیه و تحلیل یک مدل تعدیل می باشد، که در آن عوامل زمینه خاص با متغیرهای در سطح فردی برای پیش بینی VB مدیران پروژه تعامل می کنند. سازگار با فرضیه مشتق شده ما در مورد نظریه خود پایداری، تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل نشان داد که تشویق ایده، دیدگاههای شغلی، فرصت های شایستگی، و همکاری هم تراز به طور مثبت با VB برای مدیران پروژه با سطح بالایی از عزت نفس مبتنی بر سازمان مرتبط می باشد. برای مدیران پروژه با سطح بالایی از تعهد سازمانی موثر، ما به روابط مثبت قوی تر از همکاری و تشویق ایده با VB مدیران پروژه دست پیدا نکردیم.

———————————-

عنوان اصلی مقاله:  Antecedents of project managers’ voice behavior: The moderating effect of organization-based self-esteem and affective organizational commitment

ترجمه فارسی عنوان:  سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۵ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  36000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 25, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است