شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک
<span itemprop=مقاله ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک" />

مقاله ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : 35 صفحه
قيمت ترجمه : 35000 تومان

دانش در مورد تأثیر ساختار سازمانی و شکل سازمانی در رفتار کاری غیر سازنده (CWB)، محدود، خرد و متناقض شده است. یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض از تئوری های بوروکراسی و پسا بوروکراسی بودند. این نظریه ها دیدگاه های مخالفی با توجه به تأثیر عناصر و شکل های ساختار سازمانی بر CWB داشتند. برای انجام یک آزمون رقابتی از دیدیگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک، جفتی از فرضیه های مخالف را ایجاد کردیم. ما روابط بین پنج عنصر ساختاری سازمانی و CWB را بررسی کردیم. یافته های ما نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری ها و استانداردسازی رسمی، رابطه منفی با CWB دارند، در حالی که تنبیه و مجازات رابطه مثبتی با CWB دارد. استقلال در تصمیم گیری و تخصص مرتبط با CWB نبودند. ما اشکال سازمانی را بر اساس درجه ای دسته بندی کردیم که فرم ها در این درجه بر عناصر ساختار سازمانی تأکید می کنند. نتایج ما نشان می دهد که رویدادهای CWB در پسا بوروکراسی های معمولی ایده آل کمتر شایع و در بوروکراسی های معمولی ایده آل بیشتر شایع می باشند. با این حال، فرم های هیبریدی هیچگونه تفاوت قابل توجهی را با توجه به بروز CWB نشان نمی دهند. در مجموع، مطالعه ما شواهدی ارائه می کند که نظریه ی پسا بوروکراسی CWB را بهتر از نظریه بوروکراسی شرح می دهد. با این حال، ما معتقدیم که ترکیب این دو نظریه دیدگاه جامع تری از این پدیده نسبت به صرفاً تئوری پسا بوروکراسی ارائه می کند. ما نشان می دهیم که تحقیقات باید ادغام عناصر ساختاری را به منظور بدست آوردن درک بهتری از CWB گسترش دهد.

کلید واژه ها: بوروکراسی، رفتار کاری غیرسازنده، ساختار سازمانی، شکل سازمانی، پسا بوروکراسی

—————————————-

عنوان اصلی مقاله:  Organizational structure, organizational form, and counterproductive work behavior: A competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views

ترجمه فارسی عنوان:  ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده:  آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۴ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  35000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 25, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است