شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی
<span itemprop=مقاله مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی" />

مقاله مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی

ارسال شده توسط 7sad.ir

مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : ۲۶ صفحه
قيمت ترجمه : ۳۵۰۰۰ تومان

توضیحات مختصرمقاله :

این مقاله بخشی از یک مطالعه درباره تعامل و مشارکت کارمند و ارتباط آن با ایمنی، عملکرد و حفظ دریانوردان[۱] می باشد. این بخش بر اثر جابجایی دریانوردان تمرکز کرده، محرکان حفظ و ارتباط آنها را در کشتیرانی شناسایی و درک می کند و رابطه تعامل با حفظ و ابقا را بررسی می کند. این مقاله همبستگی بین حفظ و تعامل را تعیین و محرکان حفظ را از دیدگاه دریانوردان تجزیه و تحلیل می کند. این مقاله همچنین جنبه های زندگی دریایی را که می تواند به حفظ بالاتری منجر شود، تعیین می کند. این مطالعه تایید می کند که تعامل بطور معنادار و مثبتی با سطوح حفظ  مرتبط بود در حالی که تحلیل عاملی، شش عامل موثر را جدا کرد. این مطالعه همچنین نشان می دهد که سطح بقای افسران استخدام شده مستقیم توسط صاحبان کشتی و توسط مدیران و همچنین بین افسران ارشد و تازه کار تفاوت معناداری نداشت.

کلمات کلیدی: حفظ و بقا، تعامل و مشارکت، دریانوردان، حمل و نقل، جابجایی

———————————-

عنوان اصلی مقاله:  Employee Engagement as a Predictor of Seafarer Retention : A Study among Indian Officers

ترجمه فارسی عنوان:  مشارکت کارمند به عنوان پیش بینی کننده نگهداری و حفظ دریانوردان: مطالعه ای در میان افسران هندی

تعداد صفحات انگلیسی: ۲۴ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  33000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 30, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است