شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی
<span itemprop=مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی" />

مقاله نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : مدیریت
تعداد صفحات ترجمه : ۱۲ صفحه
قيمت ترجمه : ۳۰۰۰۰ تومان

توضیحات مختصر مقاله :

رشد چشمگیر در صنعت هتلداری مالزی ، مدیران هتل را بر آن می دارد تا به رفاه کارکنان توجه بیشتری داشته باشند. هدف این مطالعه، ارزیابی ارتباط گردش شغلی بر رفتارشهروند سازمانی و بررسی گردش شغلی کارکنان به عنوان عاملی میانجی بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی می باشد.در این مطالعه مقطعی،۲۹۳ کارمند هتل در ساراواک مالزی مورد بررسی قرار می گیرند.صحت این تحقیق با استفاده ازنسخه ۲۱ آموس ارزیابی می شود.یافته ها نشان میدهند که گردش شغلی ،ارتباط مهمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.در ضمن،گردش شغلی ، بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی عامل معناداری شناخته نمی شود.یافته ها می توانند راهبردی مهم در جهت افزایش منابع انسانی در فضای مثبت خدماتی باشد.

واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، جریان، هتل، رفتار شهروندی سازمانی، واسطه گری

————————————

عنوان اصلی مقاله:  The Role of Flow between Burnout and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among Hotel Employees in Malaysia.

ترجمه فارسی عنوان:  نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

تعداد صفحات انگلیسی: ۸ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  30000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • آوریل 27, 2016

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است