شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

<span itemprop=مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی" />

مقاله هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

 

فـرمت ترجمه : word
رشــــــتـــــــه : شیمی
تعداد صفحات ترجمه : 79 صفحه
قيمت ترجمه : 28000 تومان

توضیحات مختصرمقاله :

هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

 

فهرست مطالب

  • مقدمه
  • واکنش ها چند جزئی با هیدرواکسیل ها مواد معدنی وآلی

۲-۲واکنش های پزرینی

۲-۲ واکنش های (UGI)

2-3 واکنش های UGI قابل رهگیری

۲-۴ حلقه های اپوکسید

۲-۵ حلقه های اگزاتان

۲-۶ شیمی واکنش ها

۲-۷ فلزات کاتالیزگر کربناته

  • ۸ واکنش های درگیر با بنزین واسطه

۲-۹سیکل و ادیشنهای آلکین – آزیت

۲-۸-سیکل ادیشنهای دیگر

۲–۱۱کندانسورها

۲-۱۲-الغای ساختار با حلقه های کوچک

۳-واکنش های چند جزئی جهت تولید هیدروسایکها

۳-۱واکنش ایزوسیانیتها با ترکیبات oxo

3-2 واکنش های UGI

3-3 کا ندنسیسها

۳-۴ واکنش افزایش و حذف

۳-۵واکنش ترکیبات دیازو

۳-۶واکنش درگیر با بنزین واسطه

۳-۷کوپلینگ آکلین –آزیت

۳-۸سایکلو ادیشنهای دیگر

۴-نتیجه گیری

اطلاعات نویسندگان

یادداشت

زندگی نامه

تشکر و قدردانی

اختصارات

پسوندها

 مقدمه

هیدروسایکلهای کوچک حلقوی همواره در هر دوی مواد آلی و معدنی که به شرط سنتز استادانه باشد به وجود می آید و دارای ساختار کاربردهای با ارزش هست بررسی ما خلاصه پیشرفتهای انجام شده در واکنش های چند جزئی ( MCRS) بود.

که با تولید هیدروسایکلهای کوچک و یا استفاده از موادی برای تولید آنها است در راستای اهداف این مقاله ما هیدروسایکل ها متشکل از ۳- و۴ اتم را به عنوان هیدروسایکل های کوچک در نظر گرفته ایم با این تعریف MCRS به طور همزمان درگیر۳ یا بیشتر از اجزا بوده و در نتیجه محصولاتی را به دست می دهد. که ترکیبی از عناصر متفاوت را در چهارچوب جای داده است. این طبیعت یک پارچه ی MCRS جذاب است که افزایش سریع در تنوع ملکولی را بوجود می آورد. با استفاده از روش ترکیبی مجموعه ای از اجزاء مانند آمین ها، کربوکسیلیک، اسیدها، الکل ها و غیره را می توان به طور سیستماتیک در واکنش ها توزیع کرد. که منجر به تولید مشترک ساختار MCR می شود. با توجه به نقش محوری حلقه ها در فرآیند سنتز احساس می شود که نیاز به ارزیابی MCRS ها است عملکرد خوب هیدراکسیلها ی کوچک به رسمیت شناخته شده است که آنها تمایل به انجام واکنش های حلقه باز با پیوند کربن – هیدرو اتمها داشته و تکمیل یک پیوند جدید با نوکلئوفیل ورودی را در پی دارد. این فرایند می تواند سپس در آن منجر به تشکیل پیوند شده که به موجب آن هیدرواکسیل های کوچک بطور موثری ارتباط در واکنش دهنده و دیگر را بوجود می آورد. در غیر این صورت باعث واکنش عناصر با یکدیگر خواهد شد.

این فرایند منجر به شکل گیری حلقه های کوچک می شود که همان MCRS است. توسط ایجاد یک مرکز الکتروفیلی در یک اتم انتخاب شده هیدرواتم مناسب در حلقه قرار گرفته و با کربن مجبور به واکنش می شود. در یکی از بخش ها با عنوان واکنش های چند جزئی هیدروسایکل با مواد معدنی و آلی خواننده در مورد نمونه های از MCRS که در آن یک واکنش دهنده ویژگیهای هیدروسایکل را نشان می دهد بررسی می کند. در بسیاری از این مواد یک هیدرواکسیل به عنوان الکتروفیل درگیر بوده و تحت حلقه باز و یا انبساط حلقه خواهد بود در موارد دیگر هیدروکسیل باعث تحول و به عنوان نکولئوفیل برای یک گروه ازMCRS ها انتخاب می شود بسیاری از راههای دیگر وجود دارد که در آن حلقه های کوچک به صورت مستقل سنتز شده MCRS های لازم بوجود می آورد. از یک طرف هیدروسایکل ها حلقه های کوچکی بوجود می آورند که نیروی های محرک ترمودینامیکی جدیدی برای MCRS را تامین کرده و از طریق میزان فشار آزاد حلقه باز فرایند ها را گسترش می دهد. بسیاری از اینMCRS ها از طریق تعداد مراحل پیوند تشکیل دهند مدیریت می شوند.

—————————————————————

عنوان اصلی مقاله:   Small Heterocycles in Multicomponent Reactions

ترجمه فارسی عنوان: هیتروسیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی

تعداد صفحات انگلیسی:  ۳۷ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۷۹ صفحه 

قیمت ترجمه فارسی:  28000تومان

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

  • اسفند ۲۵, ۱۳۹۴

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است