شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای
مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

ارسال شده توسط 7sad.ir

مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

در شبکه حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای (WMSN)، گره‌های حسگر از انواع مختلف حسگر برای جمع‌آوری انواع داده استفاده می‌کنند. در برنامه‌های چندرسانه‌ای، فراهم کردن پروتکل‌های قابل اعتماد و عادلانه ضروری می‌باشد، چرا که در انواع مختلف داده ما نیازمند کیفیت خدمات۲(QoS) هستیم. برای ادامه پیدا کردن دوره حیات سیستم‌های WMSN، اجرا کردن تنظیماتی برای نرخ انتقال و کمتر کردن تصادم در شبکه ضروری می‌باشد. در کارهای قبلی بررسی WMSN، الگوی کنترل نمایی نرخ الویت وزن۳ (EWPBRC) با الگوی پارامتر بار ترافیک۴ (TLP) در WMSN برای کنترل ازدحام با تنظیمات نرخ‌انتقال وابسته به انواع‌داده‌ها استفاده‌می‌شود. گرچه، زمانیکه TLP مستقر می‌شود، تغییرات بزرگ در انتقال داده مسبب تفاوت معنی داری بین نرخ انتقال ورودی و نرخ انتقال تخمین زده خروجی از هر گره حسگر بوجود می‌آید. این مطالعه کنترل‌کننده منطق‌فازی جدیدی۵ (FLC) مربوط به الگوی TLP با EWPBRC که نرخ‌انتقال خروجی از گره‌والد را تخمین می‌زند و سپس یک نرخ‌انتقال مناسب برمبنای بارترافیک، باتوجه به مقادیر متفاوت نرخ انتقال داده، به هرگره فرزند تخصیص می‌دهد، ارائه داده‌است. شبیه‌سازی نتیجه نشان می‌دهد که اجراییات الگوی پیشنهادی، دارای نرخ‌انتقال بهتری در مقایسه با PBRC دارد، چرا که احتمال تاخیر و گم‌شدن بسته‌ها درآن کاهش می‌یابد. علاوه براین، الگوی پیشنهادی می‌تواند به صورت موثری نوع داده‌های‌انتقالی متفاوت را تا حدی که نیازمندی‌های QoS سیستم ، مصرف منابع شبکه را کاهش دهد، کنترل کند.

چکیده انگلیسی مقاله :

In wireless multimedia sensor networks (WMSNs), sensor nodes use different types of sensors to gather different types ofdata. In multimedia applications, it is necessary to provide reliable and fair protocols in order to meet specific requirements ofquality ofservice (QoS) demands in regard to these different types of data. To prolong the system lifetime ofWMSNs, it is necessary to perform adjustments to the transmission rate and to mitigate network congestion. In previous works investigating WMSNs, exponential weighted priority-based rate control (EWPBRC) schemes with traffic load parameter (TLP) schemes in WMSNs were used to control congestion by adjusting transmission rates relative to various data types. However, when the TLP is fixed, a large change in data transmission causes a significant difference between input transmission rate and the estimated output transmission rate ofeach sensor node. This study proposes a novel fuzzy logical controller (FLC) pertaining to TLP schemes with an EWPBRC that estimates the output transmission rate of the parent node and then assigns a suitable transmission rate based on the traffic load of each child node, with attention paid to the different amounts of data being transmitted. Simulation results show that the performance of our proposed scheme has a better transmission rate as compared to PBRC: the delay and loss probability are reduced. In addition, our proposed scheme can effectively control different transmission data types insofar as achieving the QoS requirements of a system while decreasing network resource consumption..

نام فارسی

کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

نام لاتین

A fuzzy logical controller for traffic load parameter with priority-based rate in wireless multimedia sensor networks

قیمت

۳۰۰۰۰۰

سال انتشار

۲۰۱۳

فرمت مقاله

Word

تعداد صفحه

۱۷

 

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

 

  • تیر ۳۱, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است