شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

<span itemprop=نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک" />

نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

دربزرگترین سایت پایان نامه و مقاله

www.7sad.ir

مختصری از مقاله :

کارآفرینی استراتژیک، بر اساس ادغام کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک یک رویکرد جدید در ادبیات مدیریت است. علاوه بر این، دنیای کسب و کار امروزی مستلزم یک جهت گیری به سوی کارآفرینی استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک یک ضرورت لازم برای شرکت ها جهت حداکثرسازی ثروت می باشد. در این مطالعه، کارآفرینی استراتژیک که نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: کارآفرینی، استراتژی، مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک

مقدمه :

اهمیت کارآفرینی که مبدل به یک موضوع محبوب شده است، روز به روز در حال افزایش است. نه تنها کارآفرینی به یک محرک توسعه مبدل شده است، بلکه استراتژی و تفکر استراتژیک به ویژه در شرکت ها به یک امر بسیار مهم مبدل شده است. کارآفرینی استراتژیک یک ضرورت لازم برای شرکت ها جهت حداکثرسازی ثروت و ایجاد مزیت رقابتی می باشد. در این معنا، مفهوم کارآفرینی استراتژیک که نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک می باشد، به عنوان یک رویکرد جدید در ادبیات مدیریت ظاهر شده است. در این مطالعه، کارآفرینی استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهمیت آن برای شرکت ها بحث شده است

 

ارسال ترجمه فارسی مقاله ۱۰ دقیقه تا ۱ یک ساعت بعد به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل عنوان مقاله و ایمیل خود را به شماره ۰۹۳۵۵۱۰۲۵۰۶ ارسال نمائید

.

  • دسامبر 13, 2015

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است