شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

: پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ : پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)
: پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

: پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

ارسال شده توسط 7sad.ir

 پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

نام فایل :   پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

فرمت : WORD

تعدادصفحات : ۸۰

قیمت : ۱۵۰۰۰۰

در راستاي سياست كلي دولت مبني بر عدم وابستگي سياسي؛اقتصادي ورهايي از سياست تك محصولي و جهت رشد و شكوفايي صنايع و بر آورد نياز اوليه آنها با توجه به وسعت صنايع و گسترش آن در سطح استان تهران و روند رو به رشد آن در ساير مناطق و نيز با نگرش به تنوع حوادث زمين شناسي و رسوبات آن در تهران مصمم شديم قدمي هر چند كوتاه در اين راستا برداشته  و برآن شديم كه در سطح استان تهران پتانسيل يابي مواد معدني را بررسي نماييم.

ذكر اين نكته لازم است كه استان تهران با توجه به موقعيت آن از لحاظ مركزيت كشور ؛ وجود مراكز دانشگاهي وسازمان زمين شناسي و حضور متخصصين زمين شناسي خارجي در سالهاي قبل تا حدودي از لحاظ اطلاعات زمين شناسي واطلاعات اوليه در بعضي مناطق غني مي باشد و گزارشهايي نيز در مراكز ياد شده وجود دارد ولي از لحاظ زمين شناسي اقتصادي و بعد شناخت مواد معدني و با توجه به اولويت ها فعالانه در اين راستا قدمي برداشته نشده است۰

با توجه به اينكه استان تهران يك منطقه نسبتا وسيع و با پراكندگي روستاها وجمعيت ها است و همچنين بدليل وجود سلسله جبال مرتفع البرز در شمال اين منطقه كه باعث صعب العبور شدن خيلي از نقاط اين استان شده و بعلت تنوع رسوبات از لحاظ زمين شناسي و حوادث تكتونيكي اتفاق افتاده؛  مطالعات بصورت مناطق مجزاء در نظر گرفته ميشود كه بتوانيم نيروي بيشتري در يك منطقه اعمال نمائيم و به همين منظور از مساحت استان كه در حدود ۳۰۰۰۰ كيلومتر مربع مي باشد قسمت غرب استان يعني بخشهاو روستاهاي كرج-اشتهارد- ساوجبلاغ- هشتگرد با مساحتي كه در حدود پنج هزار كيلومترمربع است مورد پي جويي قرار گرفته شده است كه ره آورد آن بطور خلاصه بشرح زير ميباشد:

  1. بررسي وضع زمين شناسي منطقه با توجه به نقشه زمين شناسي با مقياس۱:۲۵۰۰۰۰ سازمان زمين شناسي و پياده نمودن تشكيلات زمين شناسي بر روي نقشه ۱:۵۰۰۰۰جهت انجام كارهاي بعدي۰

۲-شناسايي و تفكيك لايه هاي سيليسي منطقه و انجام آناليز هاي لازم جهت تعين عيار آن۰

۳-شناسايي افقهاي باريت دار۰

۴-شناسايي لايه هاي نمك و انجام آناليزهاي مربوطه۰

۵-شناسايي پتانسيلهاي جديد گچ و طبقه بندي افقهاي گچدار در استان تهران۰

۶-ردگيري پتانسيلهاي منگنز و مس۰

۷-شناسايي خاكهاي صنعتي و انجام آزمايشات لازم بر روي آنها۰

۸-اقدام به تهيه دفترچه مشخصات بعضي از پتانسيلهاي شناسايي شده جديد جهت راه اندازي

در خاتمه اميد است با اجراي طرحهاي  پتانسيل يابي در سراسر استان تهران ضمن شناسايي مواد جديد ؛ با توجه به اولويتها اقدامات لازم جهت عمليات بعدي بعمل آيد تا در آينده مواد معدني شناسايي شده بتواند جوابگوي كارخانجات و صنايع كشور بوده و گامي مثبت در خود كفايي اقتصادي كشور برداشته شود

۱-۲-موقعيت جغرافيائي استان تهران

استان تهران با وسعتي معادل ۳۰۰۵۵ كيلومتر مربع بين عرض شمالي َ۲،۰ ۳۴  تا َ۳، ۰ ۳۶  و َ۲،۰ ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است كه از طرف شمال به استان مازندران از جنوب به استان مركزي و اصفهان از شرق به استان سمنان و از مغرب به استان زنجان محدود بوده و مركز شهر تهران مي باشد.

شهرستانهاي اين استان شامل : شهرستانهاي تهران بزرگ (شهرستان تهران،‌ ري، شميرانات) شهرستان قم شهرستان كرج شهرستان دماوند شهرستان ساوجبلاغ شهرستان شهريار و شهرستان ورامين مي باشد.

اين استان در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز قرار گرفته كه داراي ارتفاعات و زمينهاي نسبتاً پستي است، مهمترين كوههاي استان عبارتند از دماوند كه قله آن بيش از ۵۶۷۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد، كوههاي طالقان با ارتفاع ۴۱۴۵ متر، امام زاده داود با ارتفاع ۳۳۸۰ متر و توچال كه قله آن در حدود ۳۸۷۰ متري از سطح دريا مي باشد.

امتداد اين كوهها در جهت شمال غربي به جنوب شرقي است كه در ميان آنها دره هاي بزرگي نظير دره كرج دره جاجرود واقع شده اند در قسمت شمال استان بعلت وجود كوههاي مرتفع و گسترش آنها دشتهاي وسيعي به چشم نمي خورد ولي در قسمت جنوبي بويژه در جنوب غربي و شرقي استان دشتهاي حاصلخيزي نظير كرج، ري و ورامين وجود دارد.

۱-۳-شرايط اقليمي

استان تهران بعلت شرايط خاص جغرافيائي مختلف داراي آب و هواي متفاوتي مي باشد كه مي توان از نظر مطالعه به دو بخش جداگانه تقسيم نمود.

الف) بخش شرقي و جنوبي شامل كوهپايه هاي البرز تا دماوند و شرق تهران و ورامين و شهر ري، قم.

ب) بخش غربي از كرج تا آبيك

الف) منطقه شرقي خود شامل ۴ نوع آب و هواي مختلف بشرح زير مي باشد:‌

  1. آب و هواي ارتفاعات فوقاني از نيمه مرطوب تا مرطوب كه داراي زمستانهاي طولاني و خيلي سرد مي باشد متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال كمتر از ۰ ۲۰ سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت در سردترين ماه سال پائين تر از ۱۵ درجه سانتي گراد زير صفر است. اين منطقه شامل مخروط قله دماوند و قله توچال مي گردد و ارتفاع آنها از سطح درياي آزاد بين ۲۱۰۰ تا ۵۶۷۰ متر است مقدار متوسط بارندگي ساليانه مشخص نيست و نزولات آسماني بصورت برف مي باشد.
  2. آب و هواي نميه مرطوب يا آلپي با زمستانهاي خيلي سرد و نسبتاً طولاني متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال ۰ ۲۶ تا ۰ ۳۳ سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال ۱۲ درجه سانتي گراد زير صفر مي باشد مقدار بارندگي ساليانه بطور متوسط ۶۰۰-۳۰۰ ميلي متر كه بيشتر بصورت برف مي باشد اين منطقه شامل كوهستانهاي شرق تهران تا فيروز كوه و تپه ها و فلات هاي داخلي كوهستان است و ارتفاع آن از سطح دريا بين ۲۹۰۰-۱۱۰۰ متر مي باشد.
  3. آب و هواي خشك با زمستانهاي كوتاه و سرد، متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال ۳۶ درجه سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال حدود ۴ درجه سانتي گراد زير صفر است و بارندگي سالانه ۳۰۰-۲۰۰ ميلي متر است اين منطقه شامل منطقه تهران تا گرمسار مي باشد كه قسمت عمده دشتهاي دامنه هاي آبرفتي را شامل مي گردد، ارتفاع تهران از سطح دريا ۱۱۹۱ متر مي باشد.

طي بيست سال گذشته متوسط بارندگي تهران ۲۲۶ ميلي متر تعداد روزهاي يخبندان بطور متوسط ۵۳ روز در سال متوسط رطوبت نسبي در ساعتهاي ۵/۵ صبح و ۵/۱۲ ظهر بترتيب ۴۸ و ۳۰ درصد و ميزان درجه حرارت تهران طي مدت مذكور بشرح زير بوده است.

معدل حداكثر ۰ ۷/۲۲، معدل حداقل ۰ ۴/۱۱ ، حداكثر مطلق ۴۳ و حداقل مطلق ۸/۱۴ متوسط حرارت ۱/۱۷ درجه سانتي گراد بوده است.

  1. آب و هواي خشك با زمستانهاي كوتاه و خشك

متوسط حداكثر درجه حرارت گرمترين ماه سال بيش از ۳۰ درجه سانتي گراد و متوسط حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال ۳/۱ درجه سانتي گراد زير صفر است.

بارندگي ساليانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميلي متر كه بيشتر بصورت باران در فصول آخر پائيز و زمستان در اوايل بهار است و بقيه مدت سال خشك است كه شامل قسمتهاي جنوبي دشت ورامين تا نزديك گرمسار است.

 

  • تیر ۲۶, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است