شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

پایان نامه بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

پایان نامه بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

پایان نامه بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

ارسال شده توسط 7sad.ir

پایان نامه بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری ازپایان نامه :

 

نام فایل :   پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

فرمت : WORD

تعدادصفحات :۱۱۰

قیمت : ۲۶۰۰۰۰

فوران چاه بزرگترين مشكل در روند عمليات حفاري يك چاه نفتي يا گازي مي باشد كه تا كنون بسياري از چاه ها را در خلال حفاري يا بهره برداري با مشكل روبرو كرده است. اگر عمليات مهار يك چاه كه فوران كرده كه در حالت بد آن فوران منجر به آتش سوزي مي شود به طول انجامد مشكلات بي شمار اقتصادي و زيست محيطي جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت. به اين موارد خدشه دار شدن حيثيت و توان كاري كارفرما و پيمانكاران عمليات در سطح ملي و فرا ملي را مي توان افزود. در اين پايان نامه با ذكر اين نكته كه علل فوران چاه ها با يكديگر متفاوت است با بررسي فوران هاي چند سال اخير در ايران از جمله چاه شماره ۴۱ ميدان نفت سفيد، ۲۴ نفت شهر، ۵۰ اهواز، ۲۳ كنگان ، ۱۰۴ مارون و چاه هاي دريايي سكوي ابوذر و نحوة مهار هر كدام سعي بر آن شده است تا اطلاعات هرچند مختصر ارائه گردد. همچنين علاوه بر نكته فوق الذكر تجهيزات مورد استفاده در مهار فوران ها، تكنيك هاي مرسوم جهت مهار فوران كه از نظر كلي به دو دستة  Top Kill و Bottom Kill تقسيم بندي مي شوند كه گزينة اول عمليات كشتن چاه از سطح و گزينه دوم مهار فوران توسط Relief well و عمليات تحت الارضي را شامل مي شود. در بيشتر موارد گزينه اول يعني Top Kill به دليل صرفه جويي در زمان پيشنهاد مي گردد كه در اثر ناكام ماندن از اين روش از گزينه دوم استفاده مي شود. شرايط محيط عملياتي جهت مهار فوران نيز بررسي مي شود. محيط عملياتي بايد از تجهيزات سوخته و قطعات بزرگ دستگاه حفاري سوخته حتي الامكان خالي باشد تا مهارگران به سهولت بتوانند نزديك به دهانة چاه شده و آسيب هاي وارده را بررسي كنند.

به صورت كلي فوران به عنوان يك جريان غير قابل كنترل سيالات سازندي تعريف مي شود. عوامل گوناگوني مي توانند در وقوع اين پديده دخيل باشند كه از جمله آنها مي توان به دلايل مختلف فني و خطاهاي انساني مانند عدم عملكرد مناسب تجهيزات و وسايل كنترل فوران، عدم بكارگيري نيروهاي كلیدي زبده و آموزش ديده، شكستگي لوله هاي جداري، عوامل زمين شناسي مانند گسل ها شكستگي هاي سازندهاي حفاري شده و برخي عوامل طبيعي مانند رانش زمين و… را اشاره نمود.

جهت كنترل چاهي كه دچار فوران شده است راه هاي مختلفي وجود دارد:

كلاهك زني، كشتن چاه با سيال حفاري مناسب، مسدود كردن چاه با سيمان، نصب تجهيزات سرچاهي، كشتن ديناميكي چاه، حفر چاه هاي امدادي و تخليه و سيلاب زني مخزن از پركاربردترين روش هاي مهار فوران در دنيا به شمار مي آيند.  

"فصل اول : علت هاي فوران چاه"

۱-۱- اشتباهات فردي

براي عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز از دو روش استفاده مي شود. اولين روشunder balanced drilling مي باشد كه همواره فشار سیال حفاري را كمتر از فشار سیال سازند در نظر گرفته و يك Kick كاملاً كنترل شده اتفاق  افتاده و به اين روش حفاري مي كنند تا Skin را در لاية مخزني به حداقل برسانند. روش دوم استفاده از Over balanced drilling مي باشد كه روش مرسوم حفاري در ايران نيز همين روش مي باشد. نحوة كار به اين صورت است كه فشار سيال حفاري را بالاتر از فشار سازند در نظر گرفته (حدود ۲۰۰ psi ) تا فشار چاه به فشار سازند غلبه كرده و مانع از ايجاد Kick و در نهايت فوران شود. پس همواره دانستن وزن گل برگشتي از چاه الزامي است. از اشتباهات فردي كه در اين زمينه مي توان ياد كرد چك نكردن وزن گل برگشتي از چاه سر موقع، چك نكردن سطح مخازن گل كه اگر سطح گل بالا بيايد و يا كف آلود  شود نشانه هاي Kick به شمار مي روند.

همچنين مي توان از اشتباهات گل شناس ياد كرد. اگر وزن گلي را كه براي انجام عمليات حفاري لازم است را كمتر در نظر بگيرد لذا فشار هيدرواستاتيكي لازم را بوجود نياورده و فشار سيال سازند بر فشار گل غلبه كرده و فوران اتفاق مي افتد. حالت عكس نيز برقرار است. يعني اگر گل شناس گلي را تهيه كندكه فشاري بالاتر از فشار شكست سازند ايجاد كند اين گل باعث شكستن سازند و در نتيجه دچار lost مي شويم كه بدترين حالت آن Complete lost مي باشد و به علت فقدان فشار هيدرواستاتيكي لازم چاه جريان پيدا خواهد كرد.

بي دقتي حفار نيزاز عواملي  است كه مي تواند خطرناك باشد.اگر يك Kick گازي رخ دهد وزن گل كم خواهد شد لذا طبق قاعدة بويانسي WOB يا همان وزن روي مته افزايش خواهد يافت. لذا افزايش وزن روي متر كه از نشانه هاي Kick مي باشد نبايد ناديده گرفته شود. موضوع ديگر افزايش سرعت حفاري (ROP ) مي باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱

فصل اول : علت هاي فوران چاه…………………………………………………………………………………………………………..

۳

۱-۱ اشتباهات فردی…………………………………………………………………………………………………………….

۳

۱-۲ سازند هايي كه داراي Abnormal Pressure  هستند……………………………………………………..

۴

۱-۳- عوامل زمين شناسي و تكتونيكي…………………………………………………………………………………….

۶

۱-۴- عوامل سياسي و نظامي…………………………………………………………………………………………………

۷

۱-۵-  فرسودگي لوله جداري………………………………………………………………………………………………..

۹

۱-۶- عوامل ديگر……………………………………………………………………………………………………………….

۹

فصل دوم :شرايط و تجهيزات مهار چاه………………………………………………………………………………………………….

۱۱

فصل سوم : فوران های زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………

۱۸

۳-۱ شناسایی فوران زیر زمینی……………………………………………………………………………………………….

۱۹

۳-۱-۱- بررسی تغییرات فشار سطحی و BHP………………………………………………………………..

۱۹

۳-۱-۲- استفاده از نمودار حرارتی…………………………………………………………………………………

۲۱

۳-۱-۳- نقشه برداری رادیو اکتیو…………………………………………………………………………………..

۲۱

۳-۱-۴- نمودار های صوتی………………………………………………………………………………………….

۲۲

۳-۲-کنترل اندازه گیری ها…………………………………………………………………………………………………..

۲۲

۳-۲-۱- روش کنترل از طریق جریان از پایین به بالا…………………………………………………………..

۲۳

۳-۲-۲- کنترل جریان از بالا به پائین………………………………………………………………………………

۲۶

فصل چهارم: تکنیک های مهار فوران……………………………………………………………………………………………………

۲۸

۴-۲- استفاده از استینگر و پکرهای متورم شونده……………………………………………………………………….

۳۳

۴-۳- استفاده از دینامیت……………………………………………………………………………………………………

۳۴

۴-۴- عملیات زیر سطحی………………………………………………………………………………………………….

۳۶

۴-۵-  استفاده از چاه های امدادی (Relief well)………………………………………………………………..

۳۹

۴-۵-۱- طراحی و اجرای چاه امدادی………………………………………………………………………….

۴۲

فصل پنجم :عملیات هیدرولیکی مهار چاه………………………………………………………………………………………………

۴۵

۵-۱- عملیات کشتن از سطح (Bull heading)…………………………………………………………………..

۴۵

۵-۲- روش مهار بر اساس اندازه ی حرکت (momentum kill)…………………………………………..

۴۶

۵-۳- روش مهار دینامیکی (Dynamic kill)……………………………………………………………………..

۴۷

۵-۴-سیال های ویژه در کنترل فوران …………………………………………………………………………………..

۵۰

فصل ششم:عملیات مهار فوران ۲۴ نفت شهر…………………………………………………………………………………………..

۵۲

فصل هفتم………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶۲

فصل هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………………

۸۳

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۰۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۰۳

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۰۴

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان

صفحه

فصل ۱

 

شکل ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۵

فصل ۲

 

شکل۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱۲

شکل۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱۳

شکل۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱۴

شکل۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱۵

فصل۴

 

شکل۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲۹

شکل۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۳۰

شکل۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۳۲

شکل۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴۲

فصل۵

 

شکل۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴۷

فصل۷

 

شکل۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۷۹

شکل۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۸۰

شکل۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۸۱

شکل۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۸۲

فصل۸

 

شکل۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۹۹

شکل۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱۰۰

شکل۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱۰۱

 

 

 

 

  • تیر ۲۲, ۱۳۹۵

نوشته شده توسط 7sad.ir

دیدگاه بسته شده است